[Zawgyi]

နုိင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရတဲ့ ကုမၸဏီ၊ ရံုးဌာန၊ အေရာင္းဆုိင္မွာ အလုပ္လုပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္တိုင္က နုိင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ နိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ကို ဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔ လုိအပ္တဲ့အခါ ဖုန္းေပၚမွာ အဂၤလိပ္လိုေျပာရမွာ တြန္႔ဆုတ္ဖူးပါသလား။

တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကုိယ့္ ဘာသာစကားမဟုတ္တဲ့ စကားတစ္ခုခု အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာတဲ့အခါ ဘာေျပာရမွန္္းမသိေတာ့ဘဲ စကားလံုးေတြ ထြက္မလာေတာ့တာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေပးလုိတဲ့ အၾကံတစ္ခုကေတာ့ အဂၤလိပ္လို တယ္လီဖုနု္း ေျပာတာကို မ်ားမ်ားေလ့က်င့္ဖို႔ပါဘဲ။ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသူေတြအတြက္ Telephone English ေခၚတဲ့ ေလ့လာစရာ သင္ခန္းစာ ေဆာင္းပါးေတြ အခုအခါ အမ်ားၾကီးရွိတာမို႕ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာျပီး ေလ့က်င့္ရင္ ဒီလုိမ်ိဳး ဖုန္းေျပာရင္ ျဖစ္တတ္တဲ့ ေၾကာက္စိတ္ေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာအမွန္ပါဘဲ။


တယ္လီဖုန္းေပၚမွာ အဂၤလိပ္လိုေျပာရတာ ခက္ခဲတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တစ္ဖက္က ဖုနး္ေျပာသူရဲ့ ပါးစပ္၊ မ်က္လံုး၊ ခႏၶာကုိယ္လႈပ္ရွားပံု စတာေတြကို မျမင္ရတာလညး္ ပါပါတယ္။ မ်က္နွာခ်င္းဆုိင္ စကားေျပာတဲ့အခါ သူေျပာတာကို သူ႔ရဲ့ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားပံု (body language) အပါအဝင္ မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ျခင္း၊ ျပံဳးျခင္း စသည္ကို ၾကည့္ျပီး အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူလို႔ ရသလို သူ႔ကုိလည္း ကိုယ့္ရဲ့ အမူအယာေတြနဲ႔ စကားေျပာလို႔ ရပါတယ္။ ဖုန္းနဲ႔ ေျပာရတာရဲ့ ျခားနားခ်က္ကေတာ့ သင္က မျဖစ္မေန စကားနဲ႕ပဲ ျပန္ေျပာရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ဒီေတာ့ တယ္လီဖုန္းေျပာတဲ့အခါ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ႔ ယံုၾကည္မႈွရိွရွိေျပာနုိင္ဖို႔ ေအာက္ပါ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။


၁။ ေျဖးေျဖးနဲ႔ ရွင္းရွင္းေျပာပါ။

ဖုန္းနဲ႔ စကားေျပာတဲ့အခါ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္တဲ့ အခက္အခဲကေတာ့ တစ္ဖက္လူကို မျမင္ရတာပဲ။ ပုိျပီးဆိုးတာက ကုိယ္ေျပာခ်င္တာကို တစ္ဖက္က လူနားလည္ေအာင္ ေျပာရတာပါဘဲ။ ကုိယ့္ရဲ့ အသံထြက္ေတြက မမွန္ရင္လည္း ဖုန္းေျပာရတာအခက္အခဲ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့့္ ဖုန္းေျပာတဲ့အခါ သင့္ရဲ့ အားနည္းခ်က္ကို ဂရုစိုက္ျပီး ျပဳျပင္ပါ (ဥပမာ- /l/ အသံ၊ /r/ အသံ၊ /s/ အသံ၊ /z/ အသံ၊ /b/ အသံနဲ႔ /v/ အသံေတြ)။

ဖုန္းမွာ အဂၤလိပ္လို စကားေျပာရတဲ့အခါ ေၾကာက္လာျပီဆိုရင္ ျမန္ျမန္ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ ျမန္ျမန္ေျပာတဲ့အခါ အသံေတြ လံုးျပီး တစ္ဖက္လူက ဘာမွ နားလည္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ေျဖးေျဖးေျပာသင့္ပါတယ္။ သင္ေျပာခ်င္တဲ့ စကားေတြကုိ ဖုန္းမေျပာခင္ အၾက္ိမ္ၾကိမ္ ေလ့က်င့္ေျပာၾကည့္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ခ်ေရးထားျပီး ဖတ္ရင္းေျပာပါ။ ဖုန္းမေခၚခင္၊ ျပန္မထူးခင္ အသက္ကို ဝဝရႈပါ။


၂။ တစ္ဖက္လူေျပာတာကို နားလည္ေအာင္ အရင္လုပ္ပါ။

ဖုန္းမွာ တစ္ဖက္လူေျပာသမွ် အားလံုးကို နားလည္သလို ဟန္မေဆာင္ပါနွင့္။ အဂၤလိပ္ဘာသာကို မိခင္စကားအေနနဲ႕ ေျပာေသာသူ (native speaker) တုိင္း သူတို႔အခ်င္းခ်င္း စကားေျပာတဲ့အခါ နားမလည္တာေတြရွိရင္ ျပန္ေျပာခုိင္းတာ၊ ေမးခြန္းေတြ ျပန္ေမးတာေတြ လုပ္ပါတယ္။ ကုိယ္က တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ့ အမွာစကား ထားခဲ့တာကို လုိက္မွတ္ရတဲ့အခါမွာ ပိုအေရးၾကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္နားမလည္၊ ေကာင္းေကာင္းမၾကားလိုက္တဲ့အခါ ဘယ္လုိ ျပန္ေမးရသလဲဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းေတြကို က်က္မွတ္ ေလ့က်င့္ထားပါ။ ေနာက္ျပီး တစ္ဖက္က စကားေျပာသူကို ေျဖးေျဖးေျပာခုိင္းဖို႔လည္း မေၾကာက္ပါနွင့္။ အျခားဆူညံသံေတြနဲ႔ ေဝးရာမွာေနျပီး ဖုန္းေျပာပါ။ ဒါမွ တစ္ဖက္က စကားကို အေနွာက္အယွက္မရွိ နားေထာင္နုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


၃။ သူငယ္ခ်င္းနွင့္ ေလ့က်င့္ပါ။

ဝါသနာတူ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးဦးနွင့္ ဖုန္းေျပာဆိုပံုကုိ အတူတြဲျပီး ေလ့က်င့္ၾကည့္ပါ။ ပထမ မ်က္နွာခ်င္းဆုိင္ ေလ့က်င့္ပါ။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ေက်ာေပးထုိင္ျပီး တစ္ေယာက္မ်က္နွာ တစ္ေယာက္ မျမင္ေစဘဲ ေျပာၾကည့္ပါ။ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနနဲ႕ အကာအကြယ္ တစ္ခုခုျခားျပီး အသံက်ယ္က်ယ္နဲ႔ ေအာ္ေျပာျပီး ေလ့က်င့္ပါ။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ တစ္ကယ့္ ဖုုန္းနဲ႔ ေျပာၾကည့္ပါ။ ဒီလုိဖုန္းနဲ႔ ေလ့က်င့္ရာမွာ တစ္ဖက္ကို ဘယ္နွစ္ၾကိမ္၊ ဘယ္ေန႔ေတြမွာ စသည္ျဖင့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ျပီး တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ ဖုန္းဆက္ပါ။ တစ္ခါ စကားေျပာရင္ အနည္းဆံုး ၁၅ မိနစ္ခန္႔ ေျပာပါ။ ေျပာစရာ အေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျပီး social talk ၊ business talk စသည္ျဖင့္ role play ပံုစံ သရုပ္ေဆာင္ျပီး ေျပာပါ။ ဖုန္းနဲ႔ ေလ့က်င့္ဖို႔ မလြယ္ရင္ ေက်ာေပးထုိင္ ေလ့က်င့္တဲ့ ပံုစံကို သံုးပါ။ အေရးၾကီးဆံုးကေတာ့ တစ္ေယာက္ရဲ့ မ်က္နွာ အမူအရာ နႈတ္ခမ္းလႈပ္ရွားမႈေတြကို တစ္ေယာက္က မျမင္မိေစဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။


၄။ တယ္လီဖုန္း စည္းကမ္းနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို လုိက္နာပါ။

သင့္မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ စကားေျပာဆုိပံုနွင့္ သင့္ စီးပြားဖက္၊ သင့္ အရာရွိ၊ သင့္ customer မ်ား၊ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားနွင့္ စကားေျပာဆုိပံုက ကြာျခားပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈ မတူတဲ့ သူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ့္ယဥ္ေက်းမႈက တစ္ခ်ိဳ႕ သာမန္ အျပဳအမူ (ဒီမွာေတာ့ အေျပာအဆုိ) ေတြက တစ္ဖက္လူကို စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ (သုိ႔မဟုတ္) စိတ္ပ်က္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ သင္က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တဲ့တိုး စကားေျပာတာကို ပညာသားပါပါနဲ႔ formal language ကို မသံုးခဲ့ရင္ တစ္ဖက္က လူက 'ရိုင္းစုိင္းလွွွခ်ည္လား' လုိ႔ ထင္သြားနုိင္ပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ေလ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျပသတဲ့အေနနဲ႔ “could” တုိ႔ “may” တု႔ိ စတဲ့ modal ေတြကို စကားမွာထည့္ေျပာရပါတယ္။ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ စကားေျပာရင္လည္းဒီ modal ေတြက္ုိဘဲ သံုးရတာ မဟုတ္ပါလား။ ဖုန္းထူးတဲ့အခါ စကားကုိ ေျဖးေျဖးနဲ႔ မွန္မွန္ေျဖသလုိဘဲ အဆံုးသတ္မွာ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းနဲ႔ goodbye ထည့္ေျပာဖို႔ မျဖစ္မေန အခ်ိန္ေပးျပီး ေလ့က်င့္ပါ။ ေနာက္ျပီးေတာ့ casual manner နဲ႔ စကား ဘယ္လိုစေျပာရမလဲ၊ စကားဘယ္လို အဆံုးသတ္ရမလဲ ဆိုတာေတြကို က်က္မွတ္ ေလ့က်င့္ပါေနာ္။


၅။ ရက္စြဲေတြ၊ နံပါတ္ေတြကိုေလ့က်င့္ပါ။

English phonetic spelling ေတြကို ေလ့က်င့္ရတာ လြယ္ကူပါတယ္။ ဒီစာလုံးေပါင္းေတြက တစ္ခုခု စာလံုးေပါင္းမရွင္းရင္ ျပန္လည္ေမးျမန္းတဲ့အခါ အထူးအသံုးဝင္ပါတယ္။ ဒီ phonetic spelling ေတြကို ေအာက္မွာ သက္သက္ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီစာလုံးေပါင္းေတြက နုိင္ငံတစ္ကာက လက္ခံ နားလည္ထားတာေတြျဖစ္လုိ႔ အရမ္းအသံုးဝင္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ရက္စြဲေတြ၊ နံပါတ္ေတြကို အသံက်ယ္က်ယ္နဲ႔ ေျပာျပီးေလ့က်င့္ပါ။ ေလ့က်င့္ဖို႔ကေတာ့ သင္နဲ႔ သင့္သူငယ္ခ်င္းတုိ႔က ရက္စြဲေတြ၊ နံပါတ္ေတြကို list ခ်ေရးျပီး တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ ဖုန္းမွတဆင့္ ေျပာပါ။ ကုိယ္ၾကားခဲ့တာေတြကို ခ်ေရးျပီး မွတ္ထားပါ။ ျပီးေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ကိုယ္ၾကားခဲ့တဲ့ ရက္စြဲေတြ၊ နံပါတ္ေတြ မွန္သလား ဆုိတာ ခ်ေရးထားတဲ့ list ေတြနဲ႔ ျပန္တိုက္ၾကည့္လုိ႔ ရပါတယ္။


ေအာက္မွာေတာ့ ဖုန္းေျပာရင္ အသံုးဝင္မယ့္ အသုံးအႏွုန္းေတြကို ေလ့က်င့္ဖုိ႔ စုစည္းေဖၚျပေပးလုိက္ပါတယ္။ အသံထြက္ ေလ့က်င့္ၾကည့့္ပါေနာ္။


Answering the phone (ဖုန္းထူးျခင္း)

 • Hello? (informal)
 • Thank you for calling. Sai speaking. How can I help you?
 • Doctor's office.


Introducing yourself (မိမိကိုယ္ကိုမိတ္ဆက္ျခင္း)

 • Hey George. It's Lisa calling. (informal)
 • Hello, this is Julie Madison calling.
 • Hi, it's Gerry from the exams office here.
 • This is she.* (ဟုတ္္ကဲ့ ေျပာေနပါတယ္)
 • Speaking.* (ဟုတ္ကဲ့ ေျပာေနပါတယ္)

*တစ္ဖက္က ဖုန္းေျပာသူ က မိမိအသံကို မမွတ္မိတဲ့ အခါ ေျပာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။


Asking to speak with someone (တစ္စုံတစ္ေယာက္ကိုဖုန္းေျပာဖို႕ေတာင္းဆိုျခင္း)

 • Is Fred in? (informal) (ဖရက္ ရွိလား)
 • Is Jackson there, please? (informal)( ဂ်က္ဆင္ ရွိလား)
 • Can I talk to your sister? (informal) (စကားေျပာခြင့္ရမလား)
 • May I speak with Mr. Green, please? (စကားေျပာခြင့္ရမလား)
 • Would the doctor be in/available? (စကားေျပာခြင့္ရမလား)


Connecting someone (ဖုန္းလႊဲေပးျခင္း)

 • Just a sec. I'll get him. (informal) (ခဏေလးေနာ္။ ဖုန္းလႊဲေပးမယ္။)
 • Hang on one second. (informal) (ခဏေလးေနာ္။)
 • Please hold and I'll put you through to his office. (ခဏေလးေနာ္။ သူ႕႐ုံးခန္းကို ဖုန္းလႊဲေပးမယ္။)
 • One moment please. (ခဏေလးေနာ္။)
 • All of our operators are busy at this time. Please hold for the next available person. (ေအာ္ပေရတာေတြ မအားေသးလို႕ေနာက္တစ္ေယာက္ထူးမဲ့အလွည့္ ကိုခဏေစာင့္ေပးပါေနာ္)


Making special requests (ေတာင္းဆိုမႈျပဳ ျခင္း)

 • Could you please repeat that? (ျပန္ေျပာလို႕ရမလား)
 • Would you mind spelling that for me? (စာလုံးေပါင္းေပးလို႕ရမလား)
 • Could you speak up a little please? (နည္းနည္း က်ယ္က်ယ္ ေျပာေပးလို႕ရမလား)
 • Can you speak a little slower please? My English isn't very strong. (နည္းနည္း ေျဖးေျဖး ေျပာေပးလို႕ရမလား။ ကြၽန္ေတာ့အဂၤလိပ္ သိပ္မေကာင္းဘူး။)
 • Can you call me back? I think we have a bad connection. (ျပန္ေခၚေပးပါလား။ လိုင္းမေကာင္းလို႕ပါ။)
 • Can you please hold for a minute? I have another call. (ခဏကိုင္ထားပါ။ ေနာက္ဖုန္းတစ္ခုဝင္လာလို႕။)


Taking a message for someone (တစ္ေယာက္ေယာက္ ကိုယ္စား ဖုန္းလက္ခံေပးျခင္း)

 • Sammy's not in. Who's this? (informal) (ဆမ္မီ မရွိပါဘူး။ ဘယ္သူ ဆက္တာပါလဲ။)
 • I'm sorry, Lisa's not here at the moment. Can I ask who's calling? (ဘယ္သူ ဆက္တာပါလဲ။)
 • I'm afraid he's stepped out. Would you like to leave a message? (သူမရွိပါဘူး ခင္ဗ်ား၊ ဘာမွာခဲ့ခ်င္ပါသလဲ။)
 • He's on lunch right now. Who's calling please? (သူ ထမင္းစားသြားပါတယ္။ ဘယ္သူ ဆက္တာပါလဲ။)
 • He's busy right now. Can you call again later? (သူအလုပ္မ်ားေနပါတယ္။ ခဏေနရင္ ျပန္ေခၚေပးပါ။)
 • I'll let him know you called. (ခင္ဗ်ား ဖုန္းဆက္တယ္လို႔ ေျပာလုိက္ပါမယ္။)
 • I'll make sure she gets the message. (စိတ္ခ်ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကို ေျပာလိုက္ပါ့မယ္။)


Leaving a message with someone (တစ္ေယာက္ေယာက္ အတြက္ အမွာထားခဲ့ျခင္း)

 • Yes, can you tell him his wife called, please. (သူ႔ဇနီးဆက္တယ္လို႔ ေျပာေပးပါ။)
 • No, that's okay, I'll call back later. (ကိစၥမရွိဘူး၊ ေနာက္မွ ျပန္ေခၚမယ္။)
 • Yes, it's James from British Council here. When do you expect her back in the office? (သူ ဘယ္ေတာ့ ရံုးကို ျပန္ေရာက္မွာလဲ။) 
 • Thanks, could you ask him to call Brian when he gets in? (သူျပန္လာရင္ ျပန္ဆက္ခိုင္းေပးပါ။)
 • Do you have a pen handy. I don't think he has my number. (ေရးစရာ အနားမွာရွိလား။ ကၽြန္ေတာ့္နံပါတ္ကို ေခၚေပးမယ္။)
 • Thanks. My number is 222-3456, extension 12.


Confirming information (ေသခ်ာေအာင္ ျပန္ေျပာျခင္း)

 • Okay, I've got it all down. (ရျပီ၊ ကၽြန္ေတာ္ ခ်ေရးလုိက္ျပီ။)
 • Let me repeat that just to make sure. (ေသျခာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ေျပာမယ္ေနာ္။)
 • Did you say 555 Charles St.? (ဒီလိပ္စာေနာ္။)
 • You said your name was John, right? (ခင္ဗ်ား က ဂၽြန္ေနာ္။)
 • I'll make sure he gets the message. (စိတ္ခ်ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကို ေျပာလိုက္ပါ့မယ္။)


Finishing a conversation (စကားအဆုံးသတ္ျခင္း)

 • Well, I guess I better get going. Talk to you soon. (ကၽြန္ေတာ္ သြားရေတာ့မယ္၊ ေနာက္မွ ေျပာၾကတာေပါ့။)
 • Thanks for calling. Bye for now. (ဖုန္းဆက္တဲ့ အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။)
 • I have to let you go now. (ခင္ဗ်ားကိုလည္း အၾကာၾကီး ဆြဲမထားေတာ့ပါဘူး။)
 • I have another call coming through. I better run. (ေနာက္ဖုန္း တစ္ခု ဝင္လာျပီ၊ ဒါဘဲေနာ္။)
 • I'm afraid that's my other line. (အဲ့ဒါက ကၽြန္ေတာ္ရဲ့ ေနာက္ဖုန္းလုိင္း တစ္လုိင္း)
 • I'll talk to you again soon. Bye. (ေနာက္မွ ထပ္ဆက္လုိက္မယ္၊ ဒါဘဲေနာ္။)


English phonetic spelling alphabet ေတြနဲ႕စာလုံးေပါင္းျပျခင္း

တစ္ခါတစ္ေလ ဆူညံတဲ့ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေျပာတဲ့အခါ မၾကားလိုက္ရတဲ့ စကားလုံးေတြကို English phonetic spelling alphabet ေတြသုံးျပီး စာလုံးေပါင္းျပရပါတယ္။ English phonetic spelling alphabet ေတြကိုေအာက္မွာေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဥပမာ Club ကိုစာလုံးေပါင္းျပခ်င္ရင္ ဒီလိုေျပာရပါတယ္။ "C for Charlie, L for Lima, U for Uniform, B for Bravo." သေဘာေပါက္မယ္ထင္ပါတယ္။


A - Alpha
B - Bravo
C - Charlie
D - Delta
E - Echo
F - Foxtrot
G - Golf
H - Hotel
I - India
J - Juliet
K - Kilo
L - Lima
M - Mike
N - November
O - Oscar
P - Papa
Q - Quebec
R - Romeo
S - Sierra
T - Tango
U - Uniform
V - Victor
W - Whisky
X - X-ray
Y - Yankee
Z - Zulu


Englishclub.com မွ Telephone English ေဆာင္းပါးမွ ကိုးကာဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဒီေနရာ (https://www.englishclub.com/speaking/telephone.htm) တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

[Unicode]

နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ ကုမ္ပဏီ၊ ရုံးဌာန၊ အရောင်းဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေသူ ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဘယ်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ကို ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အခါ ဖုန်းပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရမှာ တွန့်ဆုတ်ဖူးပါသလား။

တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ့် ဘာသာစကားမဟုတ်တဲ့ စကားတစ်ခုခု အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါ ဘာပြောရမှန််းမသိတော့ဘဲ စကားလုံးတွေ ထွက်မလာတော့တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ပေးလိုတဲ့ အကြံတစ်ခုကတော့ အင်္ဂလိပ်လို တယ်လီဖုနု်း ပြောတာကို များများလေ့ကျင့်ဖို့ပါဘဲ။ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူတွေအတွက် Telephone English ခေါ်တဲ့ လေ့လာစရာ သင်ခန်းစာ ဆောင်းပါးတွေ အခုအခါ အများကြီးရှိတာမို့ သေသေချာချာ လေ့လာပြီး လေ့ကျင့်ရင် ဒီလိုမျိုး ဖုန်းပြောရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ ကြောက်စိတ်တွေ ပျောက်ကွယ်သွားမှာအမှန်ပါဘဲ။

တယ်လီဖုန်းပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရတာ ခက်ခဲတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့က တစ်ဖက်က ဖုနး်ပြောသူရဲ့ ပါးစပ်၊ မျက်လုံး၊ ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားပုံ စတာတွေကို မမြင်ရတာလညး် ပါပါတယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားပြောတဲ့အခါ သူပြောတာကို သူ့ရဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပုံ (body language) အပါအဝင် မျက်မှောင်ကြုတ်ခြင်း၊ ပြုံးခြင်း စသည်ကို ကြည့်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူလို့ ရသလို သူ့ကိုလည်း ကိုယ့်ရဲ့ အမူအယာတွေနဲ့ စကားပြောလို့ ရပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ ပြောရတာရဲ့ ခြားနားချက်ကတော့ သင်က မဖြစ်မနေ စကားနဲ့ပဲ ပြန်ပြောရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီတော့ တယ်လီဖုန်းပြောတဲ့အခါ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ ယုံကြည်မှုှရှိရှိပြောနိုင်ဖို့ အောက်ပါ အကြံပြုချက်တွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။

၁။ ဖြေးဖြေးနဲ့ ရှင်းရှင်းပြောပါ။

ဖုန်းနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ အခက်အခဲကတော့ တစ်ဖက်လူကို မမြင်ရတာပဲ။ ပိုပြီးဆိုးတာက ကိုယ်ပြောချင်တာကို တစ်ဖက်က လူနားလည်အောင် ပြောရတာပါဘဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ အသံထွက်တွေက မမှန်ရင်လည်း ဖုန်းပြောရတာအခက်အခဲ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့့် ဖုန်းပြောတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို ဂရုစိုက်ပြီး ပြုပြင်ပါ (ဥပမာ- /l/ အသံ၊ /r/ အသံ၊ /s/ အသံ၊ /z/ အသံ၊ /b/ အသံနဲ့ /v/ အသံတွေ)။

ဖုန်းမှာ အင်္ဂလိပ်လို စကားပြောရတဲ့အခါ ကြောက်လာပြီဆိုရင် မြန်မြန် ပြောတတ်ကြပါတယ်။ မြန်မြန်ပြောတဲ့အခါ အသံတွေ လုံးပြီး တစ်ဖက်လူက ဘာမှ နားလည်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ဖြေးဖြေးပြောသင့်ပါတယ်။ သင်ပြောချင်တဲ့ စကားတွေကို ဖုန်းမပြောခင် အြက်ိမ်ကြိမ် လေ့ကျင့်ပြောကြည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ချရေးထားပြီး ဖတ်ရင်းပြောပါ။ ဖုန်းမခေါ်ခင်၊ ပြန်မထူးခင် အသက်ကို ဝဝရှုပါ။

၂။ တစ်ဖက်လူပြောတာကို နားလည်အောင် အရင်လုပ်ပါ။

ဖုန်းမှာ တစ်ဖက်လူပြောသမျှ အားလုံးကို နားလည်သလို ဟန်မဆောင်ပါနှင့်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို မိခင်စကားအနေနဲ့ ပြောသောသူ (native speaker) တိုင်း သူတို့အချင်းချင်း စကားပြောတဲ့အခါ နားမလည်တာတွေရှိရင် ပြန်ပြောခိုင်းတာ၊ မေးခွန်းတွေ ပြန်မေးတာတွေ လုပ်ပါတယ်။ ကိုယ်က တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အမှာစကား ထားခဲ့တာကို လိုက်မှတ်ရတဲ့အခါမှာ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်နားမလည်၊ ကောင်းကောင်းမကြားလိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လို ပြန်မေးရသလဲဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းတွေကို ကျက်မှတ် လေ့ကျင့်ထားပါ။ နောက်ပြီး တစ်ဖက်က စကားပြောသူကို ဖြေးဖြေးပြောခိုင်းဖို့လည်း မကြောက်ပါနှင့်။ အခြားဆူညံသံတွေနဲ့ ဝေးရာမှာနေပြီး ဖုန်းပြောပါ။ ဒါမှ တစ်ဖက်က စကားကို အနှောက်အယှက်မရှိ နားထောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၃။ သူငယ်ချင်းနှင့် လေ့ကျင့်ပါ။

ဝါသနာတူ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးဦးနှင့် ဖုန်းပြောဆိုပုံကို အတူတွဲပြီး လေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။ ပထမ မျက်နှာချင်းဆိုင် လေ့ကျင့်ပါ။ နောက်ပြီးတော့ ကျောပေးထိုင်ပြီး တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက် မမြင်စေဘဲ ပြောကြည့်ပါ။ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ အကာအကွယ် တစ်ခုခုခြားပြီး အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ အော်ပြောပြီး လေ့ကျင့်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ တစ်ကယ့် ဖုန်းနဲ့ ပြောကြည့်ပါ။ ဒီလိုဖုန်းနဲ့ လေ့ကျင့်ရာမှာ တစ်ဖက်ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်၊ ဘယ်နေ့တွေမှာ စသည်ဖြင့် အချိန်သတ်မှတ်ပြီး တစ်ယောက်တစ်လှည့် ဖုန်းဆက်ပါ။ တစ်ခါ စကားပြောရင် အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်ခန့် ပြောပါ။ ပြောစရာ အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပြီး social talk ၊ business talk စသည်ဖြင့် role play ပုံစံ သရုပ်ဆောင်ပြီး ပြောပါ။ ဖုန်းနဲ့ လေ့ကျင့်ဖို့ မလွယ်ရင် ကျောပေးထိုင် လေ့ကျင့်တဲ့ ပုံစံကို သုံးပါ။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ တစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာ အမူအရာ နှုတ်ခမ်းလှုပ်ရှားမှုတွေကို တစ်ယောက်က မမြင်မိစေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။

၄။ တယ်လီဖုန်း စည်းကမ်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကို လိုက်နာပါ။

သင့်မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ စကားပြောဆိုပုံနှင့် သင့် စီးပွားဖက်၊ သင့် အရာရှိ၊ သင့် customer များ၊ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များနှင့် စကားပြောဆိုပုံက ကွာခြားပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှု မတူတဲ့ သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုက တစ်ချို့ သာမန် အပြုအမူ (ဒီမှာတော့ အပြောအဆို) တွေက တစ်ဖက်လူကို စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ် (သို့မဟုတ်) စိတ်ပျက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ သင်က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တဲ့တိုး စကားပြောတာကို ပညာသားပါပါနဲ့ formal language ကို မသုံးခဲ့ရင် တစ်ဖက်က လူက 'ရိုင်းစိုင်းလှှှချည်လား' လို့ ထင်သွားနိုင်ပါတယ်။

တစ်ခါတစ်လေ ယဉ်ကျေးမှုကို ပြသတဲ့အနေနဲ့ “could” တို့ “may” တု့ိ စတဲ့ modal တွေကို စကားမှာထည့်ပြောရပါတယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားပြောရင်လည်းဒီ modal တွေက်ိုဘဲ သုံးရတာ မဟုတ်ပါလား။ ဖုန်းထူးတဲ့အခါ စကားကို ဖြေးဖြေးနဲ့ မှန်မှန်ဖြေသလိုဘဲ အဆုံးသတ်မှာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ goodbye ထည့်ပြောဖို့ မဖြစ်မနေ အချိန်ပေးပြီး လေ့ကျင့်ပါ။ နောက်ပြီးတော့ casual manner နဲ့ စကား ဘယ်လိုစပြောရမလဲ၊ စကားဘယ်လို အဆုံးသတ်ရမလဲ ဆိုတာတွေကို ကျက်မှတ် လေ့ကျင့်ပါနော်။

၅။ ရက်စွဲတွေ၊ နံပါတ်တွေကိုလေ့ကျင့်ပါ။

English phonetic spelling တွေကို လေ့ကျင့်ရတာ လွယ်ကူပါတယ်။ ဒီစာလုံးပေါင်းတွေက တစ်ခုခု စာလုံးပေါင်းမရှင်းရင် ပြန်လည်မေးမြန်းတဲ့အခါ အထူးအသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒီ phonetic spelling တွေကို အောက်မှာ သက်သက် ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဒီစာလုံးပေါင်းတွေက နိုင်ငံတစ်ကာက လက်ခံ နားလည်ထားတာတွေဖြစ်လို့ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ရက်စွဲတွေ၊ နံပါတ်တွေကို အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ပြောပြီးလေ့ကျင့်ပါ။ လေ့ကျင့်ဖို့ကတော့ သင်နဲ့ သင့်သူငယ်ချင်းတို့က ရက်စွဲတွေ၊ နံပါတ်တွေကို list ချရေးပြီး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဖုန်းမှတဆင့် ပြောပါ။ ကိုယ်ကြားခဲ့တာတွေကို ချရေးပြီး မှတ်ထားပါ။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကိုယ်ကြားခဲ့တဲ့ ရက်စွဲတွေ၊ နံပါတ်တွေ မှန်သလား ဆိုတာ ချရေးထားတဲ့ list တွေနဲ့ ပြန်တိုက်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။

အောက်မှာတော့ ဖုန်းပြောရင် အသုံးဝင်မယ့် အသုံးအနှုန်းတွေကို လေ့ကျင့်ဖို့ စုစည်းဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အသံထွက် လေ့ကျင့်ကြည့့်ပါနော်။

Answering the phone (ဖုန်းထူးခြင်း)
Hello? (informal)
Thank you for calling. Sai speaking. How can I help you?
Doctor's office.

Introducing yourself (မိမိကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ခြင်း)
Hey George. It's Lisa calling. (informal)
Hello, this is Julie Madison calling.
Hi, it's Gerry from the exams office here.
This is she.* (ဟုတ််ကဲ့ ပြောနေပါတယ်)
Speaking.* (ဟုတ်ကဲ့ ပြောနေပါတယ်)
*တစ်ဖက်က ဖုန်းပြောသူ က မိမိအသံကို မမှတ်မိတဲ့ အခါ ပြောရတာ ဖြစ်ပါတယ်။

Asking to speak with someone (တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဖုန်းပြောဖို့တောင်းဆိုခြင်း)
Is Fred in? (informal) (ဖရက် ရှိလား)
Is Jackson there, please? (informal)( ဂျက်ဆင် ရှိလား)
Can I talk to your sister? (informal) (စကားပြောခွင့်ရမလား)
May I speak with Mr. Green, please? (စကားပြောခွင့်ရမလား)
Would the doctor be in/available? (စကားပြောခွင့်ရမလား)

Connecting someone (ဖုန်းလွှဲပေးခြင်း)
Just a sec. I'll get him. (informal) (ခဏလေးနော်။ ဖုန်းလွှဲပေးမယ်။)
Hang on one second. (informal) (ခဏလေးနော်။)
Please hold and I'll put you through to his office. (ခဏလေးနော်။ သူ့ရုံးခန်းကို ဖုန်းလွှဲပေးမယ်။)
One moment please. (ခဏလေးနော်။)
All of our operators are busy at this time. Please hold for the next available person. (အော်ပရေတာတွေ မအားသေးလို့နောက်တစ်ယောက်ထူးမဲ့အလှည့် ကိုခဏစောင့်ပေးပါနော်)

Making special requests (တောင်းဆိုမှုပြု ခြင်း)
Could you please repeat that? (ပြန်ပြောလို့ရမလား)
Would you mind spelling that for me? (စာလုံးပေါင်းပေးလို့ရမလား)
Could you speak up a little please? (နည်းနည်း ကျယ်ကျယ် ပြောပေးလို့ရမလား)
Can you speak a little slower please? My English isn't very strong. (နည်းနည်း ဖြေးဖြေး ပြောပေးလို့ရမလား။ ကျွန်တော့အင်္ဂလိပ် သိပ်မကောင်းဘူး။)
Can you call me back? I think we have a bad connection. (ပြန်ခေါ်ပေးပါလား။ လိုင်းမကောင်းလို့ပါ။)
Can you please hold for a minute? I have another call. (ခဏကိုင်ထားပါ။ နောက်ဖုန်းတစ်ခုဝင်လာလို့။)

Taking a message for someone (တစ်ယောက်ယောက် ကိုယ်စား ဖုန်းလက်ခံပေးခြင်း)
Sammy's not in. Who's this? (informal) (ဆမ်မီ မရှိပါဘူး။ ဘယ်သူ ဆက်တာပါလဲ။)
I'm sorry, Lisa's not here at the moment. Can I ask who's calling? (ဘယ်သူ ဆက်တာပါလဲ။)
I'm afraid he's stepped out. Would you like to leave a message? (သူမရှိပါဘူး ခင်ဗျား၊ ဘာမှာခဲ့ချင်ပါသလဲ။)
He's on lunch right now. Who's calling please? (သူ ထမင်းစားသွားပါတယ်။ ဘယ်သူ ဆက်တာပါလဲ။)
He's busy right now. Can you call again later? (သူအလုပ်များနေပါတယ်။ ခဏနေရင် ပြန်ခေါ်ပေးပါ။)
I'll let him know you called. (ခင်ဗျား ဖုန်းဆက်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါမယ်။)
I'll make sure she gets the message. (စိတ်ချပါ၊ ကျွန်တော် သူ့ကို ပြောလိုက်ပါ့မယ်။)

Leaving a message with someone (တစ်ယောက်ယောက် အတွက် အမှာထားခဲ့ခြင်း)
Yes, can you tell him his wife called, please. (သူ့ဇနီးဆက်တယ်လို့ ပြောပေးပါ။)
No, that's okay, I'll call back later. (ကိစ္စမရှိဘူး၊ နောက်မှ ပြန်ခေါ်မယ်။)
Yes, it's James from British Council here. When do you expect her back in the office? (သူ ဘယ်တော့ ရုံးကို ပြန်ရောက်မှာလဲ။) 
Thanks, could you ask him to call Brian when he gets in? (သူပြန်လာရင် ပြန်ဆက်ခိုင်းပေးပါ။)
Do you have a pen handy. I don't think he has my number. (ရေးစရာ အနားမှာရှိလား။ ကျွန်တော့်နံပါတ်ကို ခေါ်ပေးမယ်။)
Thanks. My number is 222-3456, extension 12.

Confirming information (သေချာအောင် ပြန်ပြောခြင်း)
Okay, I've got it all down. (ရပြီ၊ ကျွန်တော် ချရေးလိုက်ပြီ။)
Let me repeat that just to make sure. (သေခြာအောင် ကျွန်တော် ပြန်ပြောမယ်နော်။)
Did you say 555 Charles St.? (ဒီလိပ်စာနော်။)
You said your name was John, right? (ခင်ဗျား က ဂျွန်နော်။)
I'll make sure he gets the message. (စိတ်ချပါ၊ ကျွန်တော် သူ့ကို ပြောလိုက်ပါ့မယ်။)

Finishing a conversation (စကားအဆုံးသတ်ခြင်း)
Well, I guess I better get going. Talk to you soon. (ကျွန်တော် သွားရတော့မယ်၊ နောက်မှ ပြောကြတာပေါ့။)
Thanks for calling. Bye for now. (ဖုန်းဆက်တဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
I have to let you go now. (ခင်ဗျားကိုလည်း အကြာကြီး ဆွဲမထားတော့ပါဘူး။)
I have another call coming through. I better run. (နောက်ဖုန်း တစ်ခု ဝင်လာပြီ၊ ဒါဘဲနော်။)
I'm afraid that's my other line. (အဲ့ဒါက ကျွန်တော်ရဲ့ နောက်ဖုန်းလိုင်း တစ်လိုင်း)
I'll talk to you again soon. Bye. (နောက်မှ ထပ်ဆက်လိုက်မယ်၊ ဒါဘဲနော်။)

English phonetic spelling alphabet တွေနဲ့စာလုံးပေါင်းပြခြင်း

တစ်ခါတစ်လေ ဆူညံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြောတဲ့အခါ မကြားလိုက်ရတဲ့ စကားလုံးတွေကို English phonetic spelling alphabet တွေသုံးပြီး စာလုံးပေါင်းပြရပါတယ်။ English phonetic spelling alphabet တွေကိုအောက်မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

ဥပမာ Club ကိုစာလုံးပေါင်းပြချင်ရင် ဒီလိုပြောရပါတယ်။ "C for Charlie, L for Lima, U for Uniform, B for Bravo." သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်။

A - Alpha
B - Bravo
C - Charlie
D - Delta
E - Echo
F - Foxtrot
G - Golf
H - Hotel
I - India
J - Juliet
K - Kilo
L - Lima
M - Mike
N - November
O - Oscar
P - Papa
Q - Quebec
R - Romeo
S - Sierra
T - Tango
U - Uniform
V - Victor
W - Whisky
X - X-ray
Y - Yankee
Z - Zulu

Englishclub.com မှ Telephone English ဆောင်းပါးမှ ကိုးကာဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

မူရင်းဆောင်းပါးကို ဒီနေရာ (https://www.englishclub.com/speaking/telephone.htm) တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။


အခြားသင်ခန်းစာများ ဖတ်ရှု လေ့လာရန် link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-l...


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 10687

Reply to This

Replies to This Discussion

thank u so much :)

Thankyou very much. May I know about TOFEL. How can I require about TOFEL? Any website? If you don't mind, please reply me.

thank you very much :)

Thanks! :-)

Many thanks.

Thank for all.

Helpful and improve knowledge :)
Love to be a Myanmar network member.. <3

Thank you so much :D

Thank you.

Good thanks you
Thank you very much
Thaks for you kindness.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service