အလုပ္လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကုိ ေျဖၿပီးေသာအခါ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းစာတုိေလးေရးပုံေရးနည္း

ဒီေဆာင္းပါးမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္တဲ့အခါ ပထမအဆင့္ စီစစ္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္ျပီး လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းပါ ပါသြားျပီးတဲ့အခါ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲဆိုတဲ့ အဆင့္ေတြထဲက အင္တာဗ်ဴးေခၚတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း စာေရးနည္းကို ရွင္းျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျဖၿပီး၍ အိမ္ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း စာတုိေလးကုိ ခ်က္ခ်င္းမေရးပါႏွင့္ဦး။ ၎အစားတစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ ၎အင္တာဗ်ဴးအေၾကာင္းေျပာျပလုိက္ပါ။

သင္မွတ္မိႏုိင္သမွ် အခ်က္အလက္ေတြကုိ မွ်ေ၀လုိက္ပါ။ အကယ္၍ သင့္မွာ ေမးခြန္းေမးဖုိ႔အတြက္ သင္ေျပာေနတဲ့အေၾကာင္းအရာကုိ ရပ္ခုိင္းတတ္တဲ့ တဲ့တုိးေျပာတတ္ၿပီး အားမနာတမ္းအေမးထူတဲ့ သူငယ္ခ်င္းရွိေနပါက အဲဒါကအပုိဆုေၾကးပဲေပါ့။ သင့္သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ တာ၀န္က သင္ေျပာျပေနတဲ့ အင္တာဗ်ဴး အေၾကာင္းကုိ နားေထာင္ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ဖုိ႔ပါပဲ။


အလုပ္လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကေန အိမ္ကုိ ေပါ့ပါးၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ျပန္လာဖုိ႔က လြယ္ကူပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အင္တာဗ်ဴး နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ထူးဆန္းေနတဲ့ (သုိ႔) သံသယျဖစ္စရာ ေကာင္းေနတဲ့အခ်က္တစ္ခုခုမ်ား ရွိေနခဲ့ပါက ေနာက္က်မွထက္ ေစာေစာသိလုိက္ရတာပုိေကာင္းပါတယ္။

အင္တာဗ်ဴး အေၾကာင္းကုိေျပာၿပီးတာနဲ႔ သင့္ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းစာတုိေလးကုိ စေရးလုိ႔ရပါၿပီ။ အင္တာဗ်ဴး လုပ္တဲ့သူ တစ္ဦးခ်င္းကုိ ေက်းဇူးတင္ဖုိ႔  အႀကံျပဳလုိပါတယ္။ တစ္ေယာက္ခ်င္း သူ႕အတြက္ လက္ေရးနဲ႔ေရးထားတဲ့စာတုိေလးအျပင္ email စာတစ္ေစာင္ပါရပါမယ္။ လက္နဲ႔ေရးထားတဲ့စာတုိေလးကုိ အင္တာဗ်ဴး ေျဖၿပီး တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္အတြင္းပုိ႔လုိက္ပါ။ ေစ်းဆိုင္ေတြမွာ အဆင္သင့္ဝယ္လို႕ရတဲ့ ေခါက္ခ်ဳိးခ်ဳိးထားတဲ့ ကတ္ျပားထဲမွာ လက္နဲ႔ေရးတဲ့စာသားထဲမွာ အမ်ားႀကီး ထည့္ေရးလုိ႔ရႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါနမူနာစာအတုိင္းေလး ေရးႏုိင္ရင္လုံေလာက္ပါၿပီ။ သင့္ကို အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့တာက Allyson ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးဆိုပါစို႕။


Dear Allyson,

Thanks for making time to chat with me about the Marketing Coordinator position at Acme Explosives yesterday, and thanks for your wonderful description of the plastic extrusion process. I'm excited to learn more.

All the best,
Jane Banks


သုိ႔ Allyson

Acme Explosives မွာ မေန႔က အေရာင္းအ၀ယ္ညွဳိႏႈိင္းေရးမွဴးရာထူးနဲ႔ပတ္သက္၍ အခ်ိန္ေပးၿပီးေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ ပလတ္စတစ္ပုံသြန္းေလာင္းပုံစနစ္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသရုပ္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္အတြက္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိေနပါတယ္။


All the best,

Jane Banksသင္နဲ႔ interview လုပ္တဲ့သူတစ္ဦးခ်င္း (ဒီဥပမာမွာေတာ့ အယ္လီဆန္ပါ) ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ တိက်တဲ့အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုကုိ ဘာေၾကာင့္စာထဲမွာ ထည့္ေရးရသလဲ ဆုိတာကုိသိပါသလား။ အေၾကာင္းကေတာ့ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့ သူေတြက အလုပ္ေလွ်ာက္သူအမ်ားႀကီးနဲ႔ စကားေျပာေျပာရလုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူေတြအားလုံးက သူတုိ႔စိတ္ထဲမွာ ေရာေနတယ္။ Allyson ကုိ သင္ဟာ ဘယ္သူလဲဆုိတာကုိ သတိမေပးရင္ သူက သင့္ကုိေမ့သြားပါလိမ့္မယ္။ သင္နဲ႔ေတြ႕ဆုံခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကုိ သူမက အလြယ္တကူနဲ႔ ေမ့သြားႏုိင္ပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴး လုပ္တဲ့သူက သင္နဲ႔ေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ သတိမရမွေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္ အလုပ္ခန္႔ႏုိင္ပါမလဲ။

လူေတြက သင္ေျပာခဲ့တာထက္ သူတုိ႔ေျပာခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေတြကုိ ပုိၿပီးမွတ္မိပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ interview လုပ္တဲ့ သူက ေျပာခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကုိ သင့္ရဲ႕လက္နဲ႔ ေရးထားတဲ့ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း စာတုိေလးတစ္ခုခ်င္းမွာ ထည့္ေရးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္လက္ေရးႏွင့္စာတုိေလးမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္(၂)ခုရွိပါတယ္။

ပထမတစ္ခုကေတာ့ interviewer ရဲ႕စိတ္ထဲသင္ျပန္ေရာက္လာရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ သင္ဟာ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာတဲ့ လူျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ စာတုိေလးထက္ပုိရွည္တဲ့ email ေက်းဇူးတင္စာကုိေတာ့ (၁) ရက္၊ (၂) ရက္ ေစာင့္ၿပီးမွ ပုိ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ အေၾကာင္းအရာကုိ ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထည့္ေရးရပါမယ္။ သင္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့တဲ့ သူတစ္ဦးခ်င္းၾကားမွာ ေျပာခဲ့တဲ့အေၾကာင္းရာတစ္ခုခုကုိ ေဖာ္ျပၿပီး ၎နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သင့္အေတြးကုိခ်ဲ႕ေရးပါ။

ထုိ႔ျပင္သင္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့သူတို႕ မေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာကုိလည္း ထည့္ေရးပါ။ Interviewer အေနနဲ႔ “ဒီပုဂၢဳိလ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထပ္ၿပီး စကားေျပာရဦးမယ္” လုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္မဲ့အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုေပါ့။
ေအာက္မွာ Allsyon ထံ သင္ေရးလုိက္ေသာ email (နမူနာပုံစံ) ကုိေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။


Dear Allyson,

Thanks again for a great conversation last Thursday! It sounds like the new Acme Explosives e-commerce site has huge potential and also presents a host of new issues to be solved. When we launched our first e-commerce site at Angry Chocolates, I negotiated deals with several local shippers that let us save over $10K/month on deliveries to our nearby customers. I'm excited to continue the conversation and learn more about Acme’s plans over the next few weeks.


Yours,

Jane Banks


သုိ႔ အယ္လီဆန္

ၿပီးခဲ့တဲ့ၾကာသပေတးေန႔က ေကာင္းေကာင္းစကားေျပာခဲ့ရသည့္အတြက္ ေက်းဇူးထပ္တင္ပါရေစ။ Acme Explosive e-commerce ဝက္ဗ္ဆိုဒ္ကေတာ့ ႀကီးမားေသာ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိသည့္အျပင္ ေျဖရွင္းရမဲ့အေၾကာင္းအရာ အသစ္ေတြမ်ားမည္ဟု ထင္ရပါသည္။ Angry Chocolates မွာ ကၽြန္မတုိ႔၏ ပထမဦးဆုံးေသာ e-commerce ဝက္ဗ္ဆိုဒ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္ ကၽြန္မတုိ႔အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္ရွိ ၀ယ္ယူသူေတြထံပုိ႔ေဆာင္မႈေပးေသာအခါ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ တစ္ေသာင္း သက္သာေစရန္ ေဒသခံပုိ႔ေဆာင္ေရးကုမၼဏီအခ်ဳိ႕နဲ႔ သေဘာတူညီမႈေတြကုိ ညွိႏႈိင္းခဲ့ရပါသည္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ေျပာလက္စစကားကုိဆက္ေျပာႏုိင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနသည့္အျပင္ ေနာက္လာမည့္ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း Acme’s အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း သိလုိေနပါသည္။


Yours,

Jane BanksInterviewer တုိင္းက သူ႕အတြက္လက္ေရးနဲ႔ေရးထားတဲ့ စာတုိေလးတစ္ေဆာင္စီအျပင္ သူရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္ စီစဥ္ေရးသားထားတဲ့ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း email တစ္ေစာင္စီကုိလည္း ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္ေတြ႕ဆုံရတဲ့ လူေတြ႕စစ္ေဆးသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္စုေရးျခင္းျဖင့္ စုစည္းဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ သင့္စာရြက္စာတမ္းထည့္ေသာ အိတ္ထဲကုိ စာေရးစကၠဴစာအုပ္ကေလးထည့္လာျခင္းျဖင့္ လူေတြ႕ စစ္ေဆးသူ တစ္ဦးနဲ႔ေတြ႕ဆုံတဲ့အခါ သူတုိ႔အေၾကာင္းကုိ မွတ္စုမွတ္ယူႏုိင္ပါသည္။


Forbes.com မွ Liz Ryan ၏ How To Write A Thank You Note After A Job Interview ေဆာင္းပါးကို ကိုးကားဘာသာ ျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာမွာ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။


LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 5490

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you for your informations
Thank you very much!
ok
Thanks for sharing
good idea
Thanks

Thank you for your sharing.

I want to share this page on facebook.

Thankful

Thanks for sharing.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service