သင္တစ္ေယာက္ စိတ္ဆင္းရဲေနမယ္ဆုိရင္....သူတုိ႔ေရာ ဘယ္လုိေနပါလိမ့္...

သင္လစာ နည္းလုိ႔စိတ္ညစ္ေနလား....ဒီကေလးငယ္ေရာ ဘယ္လုိေနမလဲမသိ...

အေပါင္းေဖာ္ေတြမဲ့ လုိ႔ အားငယ္ေနမယ္ဆုိရင္...သူကုိသာၾကည့္္လုိက္ပါ...ဘ၀ကုိ လက္ေျမာက္အ႐ႈံးေပးေတာ့မွာလား....ဒီအဘုိးအုိကုိၾကည့္ပါဦးငါေလာက္ ဆင္းရဲပင္ပန္းသူမရွိေတာ့ဘူးလုိ႔ ေတြးမိတဲ့အခါ....ဘ၀က ငါ့အတြက္ မတရားလွဘူးလုိ႔ ေတြးမိတဲ့အခါ...

Views: 315

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္

Thanks, Moe...

Dear Bro Okkar!

I like this page in deed. Thank you so much for sharing.

Thanks a lot for looking at them, bro.

ႊThanks you for your sharing.

I really like this. Thank you so much,

Thanks a lot, friend.

thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service