အေျခခံေဝါဟာရသင္ခန္းစာ - The Living Room (ဧည့္ခန္း)

[Zawgyi]

အဂၤလိပ္စာေဝါဟာရမ်ား ေလ့လာမႈအေနႏွင့္ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ living room (ဧည့္ခန္း) အတြင္းမွာ ရွိတတ္တဲ့ ပစၥည္းမ်ားရဲ့ အေခၚအေဝၚကုိ ေလ့လာၾကပါမယ္။ Living room (ဧည့္ခန္း) ကုိ တစ္ခါတစ္ရံလည္း lounge (ေလာင့္ဂ်္) လုိ႕ေခၚေဝၚေလ့ရွိၿပီး ပံုမွန္ဧည့္ခန္းတစ္ခုအတြင္းမွာ ပစၥည္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိတတ္ပါတယ္။

Bookcase လို႕ ေခၚတဲ့ စာအုပ္စင္ကေတာ့ စာအုပ္ထားရန္ ေနရာသပ္သပ္မဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒီမွာပါတဲ့ အဆင့္မ်ားကုိ သင့္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အျခားအရာမ်ားကုိ ျပသရန္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ လူေတြကေတာ့ မၾကာခဏ photos (ဓာတ္ပုံ) သို႔မဟုတ္ pictures (ပန္းခ်ီကား) တို႕ကုိ ထားတတ္ၾကပါတယ္။

Photo (ဓာတ္ပံု) တို႕ picture (ပန္းခ်ီကား) တို႔ ဆိုတဲ့ စကားလံုးတုိ႕ဟာ အျပန္အလွန္လဲလွယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ picture လို႕ေျပာလိုက္ရင္ေတာ့ ဆြဲထားတဲ့ painting (ပန္းခ်ီကား) ဆိုတာမ်ိဳးလဲ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိလာတာေပါ့။ photo လို႕ေျပာလိုက္ရင္ေတာ့ ကင္မရာႏွင့္ရိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုသပ္သပ္ကုိသာ ဆိုလိုတာပါ။ ၄င္း ဓာတ္ပံုမ်ားကုိလည္း picture frames (ပန္းခ်ီကားေဘာင္) ေတြထဲမွာထည့္ၿပီး၊ wall (နံရံ) ေပၚမွာ ခ်ိတ္ခ်င္ခ်ိတ္၊ မဟုတ္ရင္ စင္တစ္ခုခုေပၚမွာ တင္ထားတတ္ၾကပါတယ္။

တစ္ခါ book (စာအုပ္) တုိ႕ picture (ဓာတ္ပံု) တို႔ကုိ coffee table (ေကာ္ဖီစားပြဲ) ေပၚမွာလဲ မၾကာခဏ တင္ထားတတ္ၾကျပန္ပါတယ္။ coffee table ဆိုတာကေတာ့ တျခားဟာမဟုတ္ပါ။ sofa လို႕ေခၚတဲ့ အတြင္းမွာ ေရျမွဳပ္ခံထားၿပီး၊ သားေရေတြ ဘာေတြႏွင့္ ခ်ဳပ္ထားတဲ့၊ ႏွစ္ေယာက္ထိုင္ခံုမ်ိဳးရဲ႕ ေရွ႕မွာ ခ်ထားေလ့ရွိတဲ့ ႀကီးမားၿပီး နိမ့္တဲ့စားပြဲကုိ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုအေနႏွင့္လည္း အိုးႏွင့္ထည့္ထားသည့္ potted plant (အပင္ငယ္ေလးေတြ) သို႕မဟုတ္ vase of flowers (အလွတင္ပန္းအိုး) တို႕ကုိ သင္ရဲ့ coffee table မွာ တင္ထားလို႕လည္း ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီ အေပၚကေန ေက်ာ္ၿပီးေတာ့ television (႐ုပ္ျမင္သံၾကား) ၾကည့္လုိ႕မရေလာက္ေအာင္တို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္တစ္ေယာက္နဲ႕ စကားေျပာလို႕ မရေလာက္ေအာင္တို႔ေလာက္ အႀကီးႀကီးမ်ိဳးေတာ့ တင္ထားလုိ႕မရဘူးေပါ့့။

Coffee table ႏွင့္မတူတ့ဲ ဟာကေတာ့ side table (ေဘးစားပြဲ) လိ႔ုေခၚတဲ့ စားပြဲမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ ပုိျမင့္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေလာက္ အျမင့္မွာ ရွိသလဲ ဆိုေတာ့ sofa (ႏွစ္ေယာက္ထုိင္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ ပိုမ်ားတဲ့ လူေတြထိုင္ဖို႕ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္) သုိ႕မဟုတ္ armchair (တေယာက္ထိုင္) ေပၚမွာ ထိုင္ေနတဲ့ လူေတြက လြယ္ကူစြာနဲ႕ ဖန္ခြက္ သုိ႕မဟုတ္ အျခားပစၥည္းတစ္ခုခု လွမ္းတင္ထားလို႔ရတဲ့ အျမင့္ေလာက္မွာ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီ side table ဆိုတဲ့ဟာက အၿမဲတမ္း ထိုင္ခံုရဲ႕ေဘးမွာရွိခ်င္ရွိ၊ မရွိလွ်င္ ထိုင္ခံုႏွစ္ခုၾကားမွာ ထားတတ္ၾကပါတယ္။

Side table ဟာ lamp (မီးအိမ္) ကုိထားဖို႕လည္း ေနရာေကာင္းတစ္ခုပါဘဲ။ Lampshade (မီးအိမ္ အုပ္ေဆာင္း) ကေတာ့ အလင္းေရာင္ကုိ ေအာက္ဖက္သုိ႕ တိုက္ရိုက္သြားေအာင္ ကူညီေပးၿပီး သင့္ကုိ ေကာင္းေကာင္း ျမင္ရေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။

လူေတြဟာ အခန္းရဲ႕ window (ျပဴတင္းေပါက္) ေတြကုိ curtain (ကန္႕လန္႕ကာ)မ်ား နံရံမွာ ခ်ိတ္ဆြဲျခင္းျဖင့္ အလွဆင္ျခင္းကုိလည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ၄င္းကန္႕လန္႕ကာမ်ားကုိလည္း တစ္ခါတစ္ရံမွာ drape (ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ လိုက္ကာ႐ွည္ႀကီးမ်ား) လိ႔ု ရည္ညႊန္းေျပာဆိုေလ့ရွိပါတယ္။ curtain (ကန္႕လန္႕ကာမ်ား) ဟာ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ရံုသာမက အလင္းေရာင္ကုိလည္း အခန္းထဲဝင္မလာေအာင္ ကာထားေပးပါတယ္။ ျပဴတင္းေပါက္ မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားေလ့ရွိေသာ shades (ေနကာအမိုးမ်ား) ႏွင့္ အတူ အလင္းေရာင္ကုိကာေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္မ်ားစြာတို႕ရဲ႕ ဧည့္ခန္းၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ carpet (ေကာ္ေဇာ) ကုိခင္းထားတတ္ၾကပါသည္။ carpet ဟာ နံရံတစ္ခုမွ အျခား နံရံတစ္ခုဆီအထိ ေရာက္ၿပီး၊ ၾကမ္းျပင္တစ္ခုလံုးကုိ အုပ္လႊမ္းပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ rug (ေကာ္ေဇာၾကမ္း) က ၾကမ္းျပင္ရဲ့ ဧရိယာအနည္းငယ္ကုိသာ အုပ္လႊမ္းၿပီး၊ သစ္သားခင္းထားေသာ သုိ႕မဟုတ္ ေၾကြျပားခင္းထားေသာ ၾကမ္းျပင္ ေပၚတြင္ ပိုမိုေႏြးေထြးေသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳးရေအာင္ ဖန္တီးရန္အတြက္ ထားေလ့ရွိပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ဧည့္ခန္းေတြမွာလည္း writing table (စာေရးစားပြဲ) မ်ိဳးထားရွိတတ္ၿပီး၊ ၄င္းသည္ အံဆြဲပါစားပြဲခံုမ်ိဳးႏွင့္ တူညီပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ မၾကာခဏပင္ ပုိမိုေသးငယ္ပါတယ္။

Couch (ေကာက္ခ်္) ဆိုတာက sofa ရဲ႕ ေနာက္နာမည္တစ္မ်ိဳးပါ။ sofa ကုိ ခ်စ္စရာေကာင္းေအာင္ ဆန္းဆန္းျပားျပားေခၚတဲ့ နာမည္က settee (ဆက္တီ)တဲ့။ settee ကေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းလို႕ သတ္မွတ္လို႕ရတဲ့ sofa ထိုင္ခံုမ်ိဳးပါဘဲ။

A loveseat (ခ်စ္သူထိုင္ခံု) လို႕ေခၚတဲ့ ဟာကေတာ့ couch (ႏွစ္ေယာက္ထိုင္ခံု) ထက္ေသးၿပီး chair (ကုလားထိုင္) ထက္လည္း ႀကီးတဲ့ ပရိေဘာဂပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ လူႏွစ္ေယာက္သာ ထုိင္လို႕ရတဲ့ အရြယ္ျဖစ္ပါတယ္။

An armchair (လက္ကုိင္ပါ ကုလားထိုင္) ကေတာ့ ႀကီးမားၿပီး၊ ဇိမ္က်တဲ့ ထိုင္ခံု အမ်ိဳးအစားမ်ိဳးကုိ ေခၚတဲ့ နာမည္ပါ။ သူ႕ကုိ ဧည့္ခန္းထဲမွာ ထားတတ္ၾကၿပီး၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႀကီးမားတဲ့ ေရျမွဳပ္ခံ ကူရွင္ေတြပါပါတယ္။

Pillows (ေခါင္းအံုးေတြ) ကေတာ့ cushions (ၾကားခံေနာက္မွီေတြ) ထက္ ပိုေသးပါတယ္။ Cushions ဆိုတာကေတာ့ လူေတြထိုင္တဲ့ ကုလားထိုင္ (သုိ႕) ဆိုဖာ ေပၚတင္ထားတဲ့ ႀကီးမားၿပီး ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ ပစၥည္းမ်ိဳးပါဘဲ။

The fireplace (မီးလင္းဖို) ဆိုတာ ကေတာ့ ဧည့္ခန္းထဲက သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေနရာတစ္ေနရာမွာ မီးကုိ  ထားထားၿပီး၊ အခန္းကုိ ေႏြးေအာင္လုပ္ေပးတဲ့ ေနရာပါဘဲ။ သုိ႕ေပမယ့္ ထြက္လာတဲ့ မီးခိုးေတြကို chimney (ေခါင္းတိုင္) ကေန တစ္ဆင့္ အေပၚတက္သြားေစၿပီး အခန္းထဲကုိ မီးခိုးမ်ား မဝင္ေစပါ။ သင္ မီးကို သံုးေနေသာ အခ်ိန္တြင္ ေရွ႕တြင္ a fireguard (မီးကာ) တစ္ခုထားရွိၾကသည္မွာ ပံုမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသုိ႕ထားျခင္းအားျဖင့္ ေႏြးေသာေလေတြဟာ ၄င္းမွ တဆင့္ထြက္လာႏိုင္ၿပီး၊ ကေလးမ်ားအတြက္လည္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မီး႐ိႈ႕ရာတြင္ သုံးေသာ သစ္သားအမ်ိဳးအစားကုိ firewood (ထင္း) လို႕ေခၚၿပီး အတံုးအႀကီးေတြကုိေတာ့ log (သစ္လံုးမ်ား) ဟုေခၚပါတယ္။ Fireplace (မီးလင္းဖို) ရဲ႕ အေပၚဘက္မွာ mantelpiece လို႕ေခၚတဲ့ ေနရာတစ္ခုရွိပါတယ္။ ၎ေနရာကေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ သစ္သားတန္းရွည္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပစၥည္းေတြတင္ၿပီး ျပသထားလို႕ရတဲ့ ဆင့္တစ္ခုလို ေနရာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္စမတ္အခ်ိန္ေတြမွာဆို ကေလးေတြက အဲ့ဒီ mantelpiece (မီးလင္းဖိုအေပၚကဆင့္) ေပၚမွာ သူတုိ႕ရဲ႕ ေျခအိတ္ရွည္ ကေလးေတြ ခ်ိတ္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ Santa Claus (စန္တာကေလာ့စ္) ဆီက လက္ေဆာင္ေတြမ်ားရမလား ဆုိၿပီးေတာ့ေပါ့။

ေယာက်ာ္းေတြကေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဧည့္ခန္းထဲမွာ ျပင္ဆင္ထားတာေတြထက္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းေတြႏွင့္ ပုိုမို ပတ္သက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ယေန႕ေခတ္တြင္ ဗီဒီယိုကက္ဆက္မ်ားမွာ ရွားပါးသြားၿပီျဖစ္ၿပီး၊ လူအမ်ားစုမွာ ယခုအခါတြင္ VCR (Video Cassette Recorder) (ဗီဒီယိုျပစက္/ကူးယူစက္) မ်ားထက္ DVD ေခြမ်ားကုိ DVD Player (ဒီဗြီဒီဖြင့္စက္) မ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈ႕ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြဟာ Blu-ray Disc (အျပာေရာင္အလင္းတန္းေခြ) မ်ားကုိ ပိုမို၍ စတင္ ၾကည့္ရႈ႕လာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္ႏွင့္ DVD ဖြင့္စက္မ်ား ႏွင့္အတူ stereo system (သီခ်င္းေခြဖြင့္စက္ႏွင့္ စပီကာမ်ား၊ အသံအဆျမင့္ေပးေသာ ampliflier စက္) အားလံုးတြဲထားသည့္ သီခ်င္းနားေထာင္သည့္ system) တစ္ခုကလည္း မၾကာခဏ အတူတကြတြဲလွ်က္ wall unit ရဲ့ စင္မ်ားေပၚမွာ ႐ွိေနတတ္ပါတယ္။ wall unit ဆိုတာကေတာ့ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ သံုးတဲ့ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းအားလံုးကုိ စုေပါင္းၿပီး၊ တစ္ေနရာတည္းမွာထားထားတဲ့ နံရံကပ္စနစ္ကုိ ေျပာတာေပါ့။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အဲ့ဒီ stereo system မွာ သီခ်င္းနားေထာင္ဖို႕ speakers (အသံခ်ဲ႕စက္) ေကာင္းေကာင္းတစ္စံုကေတာ့ ရွိေနဖို႕ အေရးႀကီးတာပါဘဲ။


ေယာက်္ားအမ်ားစုအတြက္ ဧည့္ခန္းတစ္ခုရဲ့ အေရးအႀကီးဆံုး အစိတ္အပိုင္းကေတာ့ recliner လို႕ေခၚတဲ့ ေနာက္မွီ ပက္လက္ကုလားထိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ recliner ဟာ အထူးျပဳလုပ္ထားတဲ့ ကုလားထိုင္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ကုိ မွီခ်လုိ႕ရႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီလို မွီၿပီးလွဲခ်လို႕ရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကုလားထိုင္ေပၚမွာ ထိုင္ေနတဲ့လူအဖို႕ အလြန္ကုိ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေစပါတယ္။ မၾကာခဏပင္ ေယာက်ာ္းေတြဟာ သူတုိ႕ရဲ႕ recliners ေတြကုိ သူတို႕ရဲ႕ပုလႅင္အျဖစ္ေတာင္ ထင္ေနၾကပါတယ္။ သူတုိ႕ကုိယ္သူတို႕ ဘုရင္ႀကီးေတြ ျဖစ္ေနသေယာင္ေပါ့။ အဲ့ဒီ ပက္လက္ကုလားထုိင္ေပၚကေန သူတို႕ေတြဟာ remote control (အေဝးထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာ / တီဗီြရီမုတ္) ကုိသံုးၿပီးေတာ့ ရုပ္ျမင္သံၾကားေပၚက ရုပ္သံလိုင္းေတြ ေျပာင္းမယ္။ မဟုတ္ရင္ stereo system ေပၚက သီခ်င္းရဲ႕ အသံအနိမ့္အျမင့္ကုိ ခ်ိန္မယ္ေပါ့။


လူေတြက ၾကမ္းျပင္ေတြကုိ ေကာေဇာေတြနဲ႕၊ နံရံေတြကုိ ပန္းခ်ီကားေတြနဲ႕ မၾကာခဏ အလွဆင္တတ္ၾကေပမယ့္ သူတို႕ဟာ အခန္းရဲ႕ the ceiling (မ်က္ႏွာၾကက္) ကုိေတာ့ အလွဆင္ေလ့မရွိၾကပါဘူး။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ အေပၚဖက္မွာ အလွဆင္တာဆိုလို႕ မီးေတြ ထြန္းထားတာတို႔၊ သင့္ကုိ ေႏြရာသီမွာ ေအးျမေစတဲ့ ceiling fan (မ်က္ႏွာၾကက္ပန္ကာ) တို႕ တပ္ထားတာမ်ိဳးတို႔ဘဲ ရွိတာေပါ့။


Vocabulary.cl မွ The Living Room - English Vocabulary ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

[Unicode]

အင်္ဂလိပ်စာဝေါဟာရများ လေ့လာမှုအနေနှင့် အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေရဲ့ living room (ဧည့်ခန်း) အတွင်းမှာ ရှိတတ်တဲ့ ပစ္စည်းများရဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကို လေ့လာကြပါမယ်။ Living room (ဧည့်ခန်း) ကို တစ်ခါတစ်ရံလည်း lounge (လောင့်ဂျ်) လို့ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိပြီး ပုံမှန်ဧည့်ခန်းတစ်ခုအတွင်းမှာ ပစ္စည်းပေါင်းများစွာ ရှိတတ်ပါတယ်။


Bookcase လို့ ခေါ်တဲ့ စာအုပ်စင်ကတော့ စာအုပ်ထားရန် နေရာသပ်သပ်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ အဆင့်များကို သင့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အခြားအရာများကို ပြသရန်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ လူတွေကတော့ မကြာခဏ photos (ဓာတ်ပုံ) သို့မဟုတ် pictures (ပန်းချီကား) တို့ကို ထားတတ်ကြပါတယ်။

Photo (ဓာတ်ပုံ) တို့ picture (ပန်းချီကား) တို့ ဆိုတဲ့ စကားလုံးတို့ဟာ အပြန်အလှန်လဲလှယ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် picture လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ ဆွဲထားတဲ့ painting (ပန်းချီကား) ဆိုတာမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိလာတာပေါ့။ photo လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ ကင်မရာနှင့်ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံသပ်သပ်ကိုသာ ဆိုလိုတာပါ။ ၄င်း ဓာတ်ပုံများကိုလည်း picture frames (ပန်းချီကားဘောင်) တွေထဲမှာထည့်ပြီး၊ wall (နံရံ) ပေါ်မှာ ချိတ်ချင်ချိတ်၊ မဟုတ်ရင် စင်တစ်ခုခုပေါ်မှာ တင်ထားတတ်ကြပါတယ်။


တစ်ခါ book (စာအုပ်) တို့ picture (ဓာတ်ပုံ) တို့ကို coffee table (ကော်ဖီစားပွဲ) ပေါ်မှာလဲ မကြာခဏ တင်ထားတတ်ကြပြန်ပါတယ်။ coffee table ဆိုတာကတော့ တခြားဟာမဟုတ်ပါ။ sofa လို့ခေါ်တဲ့ အတွင်းမှာ ရေမြှုပ်ခံထားပြီး၊ သားရေတွေ ဘာတွေနှင့် ချုပ်ထားတဲ့၊ နှစ်ယောက်ထိုင်ခုံမျိုးရဲ့ ရှေ့မှာ ချထားလေ့ရှိတဲ့ ကြီးမားပြီး နိမ့်တဲ့စားပွဲကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ အခြား ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနှင့်လည်း အိုးနှင့်ထည့်ထားသည့် potted plant (အပင်ငယ်လေးတွေ) သို့မဟုတ် vase of flowers (အလှတင်ပန်းအိုး) တို့ကို သင်ရဲ့ coffee table မှာ တင်ထားလို့လည်း ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ အပေါ်ကနေ ကျော်ပြီးတော့ television (ရုပ်မြင်သံကြား) ကြည့်လို့မရလောက်အောင်တို့၊ ဒါမှမဟုတ် နောက်တစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောလို့ မရလောက်အောင်တို့လောက် အကြီးကြီးမျိုးတော့ တင်ထားလို့မရဘူးပေါ့့။


Coffee table နှင့်မတူတဲ့ ဟာကတော့ side table (ဘေးစားပွဲ) လို့ခေါ်တဲ့ စားပွဲမျိုးဖြစ်ပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုမြင့်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်လောက် အမြင့်မှာ ရှိသလဲ ဆိုတော့ sofa (နှစ်ယောက်ထိုင် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ ပိုများတဲ့ လူတွေထိုင်ဖို့ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်) သို့မဟုတ် armchair (တယောက်ထိုင်) ပေါ်မှာ ထိုင်နေတဲ့ လူတွေက လွယ်ကူစွာနဲ့ ဖန်ခွက် သို့မဟုတ် အခြားပစ္စည်းတစ်ခုခု လှမ်းတင်ထားလို့ရတဲ့ အမြင့်လောက်မှာ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ side table ဆိုတဲ့ဟာက အမြဲတမ်း ထိုင်ခုံရဲ့ဘေးမှာရှိချင်ရှိ၊ မရှိလျှင် ထိုင်ခုံနှစ်ခုကြားမှာ ထားတတ်ကြပါတယ်။


Side table ဟာ lamp (မီးအိမ်) ကိုထားဖို့လည်း နေရာကောင်းတစ်ခုပါဘဲ။ Lampshade (မီးအိမ် အုပ်ဆောင်း) ကတော့ အလင်းရောင်ကို အောက်ဖက်သို့ တိုက်ရိုက်သွားအောင် ကူညီပေးပြီး သင့်ကို ကောင်းကောင်း မြင်ရအောင် ကူညီပေးပါတယ်။


လူတွေဟာ အခန်းရဲ့ window (ပြူတင်းပေါက်) တွေကို curtain (ကန့်လန့်ကာ)များ နံရံမှာ ချိတ်ဆွဲခြင်းဖြင့် အလှဆင်ခြင်းကိုလည်း ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ၄င်းကန့်လန့်ကာများကိုလည်း တစ်ခါတစ်ရံမှာ drape (ချိတ်ဆွဲထားသော လိုက်ကာရှည်ကြီးများ) လို့ ရည်ညွှန်းပြောဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ curtain (ကန့်လန့်ကာများ) ဟာ အလှဆင်ပစ္စည်းများဖြစ်ရုံသာမက အလင်းရောင်ကိုလည်း အခန်းထဲဝင်မလာအောင် ကာထားပေးပါတယ်။ ပြူတင်းပေါက် များတွင် တပ်ဆင်ထားလေ့ရှိသော shades (နေကာအမိုးများ) နှင့် အတူ အလင်းရောင်ကိုကာပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။


အိမ်များစွာတို့ရဲ့ ဧည့်ခန်းကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ carpet (ကော်ဇော) ကိုခင်းထားတတ်ကြပါသည်။ carpet ဟာ နံရံတစ်ခုမှ အခြား နံရံတစ်ခုဆီအထိ ရောက်ပြီး၊ ကြမ်းပြင်တစ်ခုလုံးကို အုပ်လွှမ်းပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ rug (ကော်ဇောကြမ်း) က ကြမ်းပြင်ရဲ့ ဧရိယာအနည်းငယ်ကိုသာ အုပ်လွှမ်းပြီး၊ သစ်သားခင်းထားသော သို့မဟုတ် ကြွေပြားခင်းထားသော ကြမ်းပြင် ပေါ်တွင် ပိုမိုနွေးထွေးသော ခံစားချက်မျိုးရအောင် ဖန်တီးရန်အတွက် ထားလေ့ရှိပါတယ်။


အချို့ဧည့်ခန်းတွေမှာလည်း writing table (စာရေးစားပွဲ) မျိုးထားရှိတတ်ပြီး၊ ၄င်းသည် အံဆွဲပါစားပွဲခုံမျိုးနှင့် တူညီပါတယ်။ သို့သော် မကြာခဏပင် ပိုမိုသေးငယ်ပါတယ်။


Couch (ကောက်ချ်) ဆိုတာက sofa ရဲ့ နောက်နာမည်တစ်မျိုးပါ။ sofa ကို ချစ်စရာကောင်းအောင် ဆန်းဆန်းပြားပြားခေါ်တဲ့ နာမည်က settee (ဆက်တီ)တဲ့။ settee ကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းလို့ သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ sofa ထိုင်ခုံမျိုးပါဘဲ။


A loveseat (ချစ်သူထိုင်ခုံ) လို့ခေါ်တဲ့ ဟာကတော့ couch (နှစ်ယောက်ထိုင်ခုံ) ထက်သေးပြီး chair (ကုလားထိုင်) ထက်လည်း ကြီးတဲ့ ပရိဘောဂပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ လူနှစ်ယောက်သာ ထိုင်လို့ရတဲ့ အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
An armchair (လက်ကိုင်ပါ ကုလားထိုင်) ကတော့ ကြီးမားပြီး၊ ဇိမ်ကျတဲ့ ထိုင်ခုံ အမျိုးအစားမျိုးကို ခေါ်တဲ့ နာမည်ပါ။ သူ့ကို ဧည့်ခန်းထဲမှာ ထားတတ်ကြပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ကြီးမားတဲ့ ရေမြှုပ်ခံ ကူရှင်တွေပါပါတယ်။


Pillows (ခေါင်းအုံးတွေ) ကတော့ cushions (ကြားခံနောက်မှီတွေ) ထက် ပိုသေးပါတယ်။ Cushions ဆိုတာကတော့ လူတွေထိုင်တဲ့ ကုလားထိုင် (သို့) ဆိုဖာ ပေါ်တင်ထားတဲ့ ကြီးမားပြီး ပျော့ပျောင်းတဲ့ ပစ္စည်းမျိုးပါဘဲ။


The fireplace (မီးလင်းဖို) ဆိုတာ ကတော့ ဧည့်ခန်းထဲက သင့်လျော်တဲ့ နေရာတစ်နေရာမှာ မီးကို  ထားထားပြီး၊ အခန်းကို နွေးအောင်လုပ်ပေးတဲ့ နေရာပါဘဲ။ သို့ပေမယ့် ထွက်လာတဲ့ မီးခိုးတွေကို chimney (ခေါင်းတိုင်) ကနေ တစ်ဆင့် အပေါ်တက်သွားစေပြီး အခန်းထဲကို မီးခိုးများ မဝင်စေပါ။ သင် မီးကို သုံးနေသော အချိန်တွင် ရှေ့တွင် a fireguard (မီးကာ) တစ်ခုထားရှိကြသည်မှာ ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ထားခြင်းအားဖြင့် နွေးသောလေတွေဟာ ၄င်းမှ တဆင့်ထွက်လာနိုင်ပြီး၊ ကလေးများအတွက်လည်း လုံခြုံစိတ်ချရမှု ရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် မီးရှို့ရာတွင် သုံးသော သစ်သားအမျိုးအစားကို firewood (ထင်း) လို့ခေါ်ပြီး အတုံးအကြီးတွေကိုတော့ log (သစ်လုံးများ) ဟုခေါ်ပါတယ်။ Fireplace (မီးလင်းဖို) ရဲ့ အပေါ်ဘက်မှာ mantelpiece လို့ခေါ်တဲ့ နေရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ၎င်းနေရာကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် သစ်သားတန်းရှည်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းတွေတင်ပြီး ပြသထားလို့ရတဲ့ ဆင့်တစ်ခုလို နေရာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်စမတ်အချိန်တွေမှာဆို ကလေးတွေက အဲ့ဒီmantelpiece (မီးလင်းဖိုအပေါ်ကဆင့်) ပေါ်မှာ သူတို့ရဲ့ ခြေအိတ်ရှည် ကလေးတွေ ချိတ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ Santa Claus (စန်တာကလော့စ်) ဆီက လက်ဆောင်တွေများရမလား ဆိုပြီးတော့ပေါ့။


ယောကျာ်းတွေကတော့ ယေဘုယျအားဖြင့် ဧည့်ခန်းထဲမှာ ပြင်ဆင်ထားတာတွေထက် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေနှင့် ပိုုမို ပတ်သက်လေ့ရှိပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဗီဒီယိုကက်ဆက်များမှာ ရှားပါးသွားပြီဖြစ်ပြီး၊ လူအများစုမှာ ယခုအခါတွင် VCR (Video Cassette Recorder) (ဗီဒီယိုပြစက်/ကူးယူစက်) များထက် DVD ခွေများကို DVD Player (ဒီဗွီဒီဖွင့်စက်) များတွင် ကြည့်ရှု့နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေဟာ Blu-ray Disc (အပြာရောင်အလင်းတန်းခွေ) များကို ပိုမို၍ စတင် ကြည့်ရှု့လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။


ရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့် DVD ဖွင့်စက်များ နှင့်အတူ stereo system (သီချင်းခွေဖွင့်စက်နှင့် စပီကာများ၊ အသံအဆမြင့်ပေးသော ampliflier စက်) အားလုံးတွဲထားသည့် သီချင်းနားထောင်သည့် system) တစ်ခုကလည်း မကြာခဏ အတူတကွတွဲလျှက် wall unit ရဲ့ စင်များပေါ်မှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ wall unit ဆိုတာကတော့ ဖျော်ဖြေရေးအတွက် သုံးတဲ့ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းအားလုံးကို စုပေါင်းပြီး၊ တစ်နေရာတည်းမှာထားထားတဲ့ နံရံကပ်စနစ်ကို ပြောတာပေါ့။ သေချာတာကတော့ အဲ့ဒီ stereo system မှာ သီချင်းနားထောင်ဖို့ speakers (အသံချဲ့စက်) ကောင်းကောင်းတစ်စုံကတော့ ရှိနေဖို့ အရေးကြီးတာပါဘဲ။

ယောကျ်ားအများစုအတွက် ဧည့်ခန်းတစ်ခုရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းကတော့ recliner လို့ခေါ်တဲ့ နောက်မှီ ပက်လက်ကုလားထိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ recliner ဟာ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ကုလားထိုင်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ နောက်ကို မှီချလို့ရနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို မှီပြီးလှဲချလို့ရတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ထိုင်နေတဲ့လူအဖို့ အလွန်ကို သက်တောင့်သက်သာ ရှိစေပါတယ်။ မကြာခဏပင် ယောကျာ်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ recliners တွေကို သူတို့ရဲ့ပုလ္လင်အဖြစ်တောင် ထင်နေကြပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘုရင်ကြီးတွေ ဖြစ်နေသယောင်ပေါ့။ အဲ့ဒီ ပက်လက်ကုလားထိုင်ပေါ်ကနေ သူတို့တွေဟာ remote control (အဝေးထိန်းချုပ်ကိရိယာ / တီဗွီရီမုတ်) ကိုသုံးပြီးတော့ ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်က ရုပ်သံလိုင်းတွေ ပြောင်းမယ်။ မဟုတ်ရင် stereo system ပေါ်က သီချင်းရဲ့ အသံအနိမ့်အမြင့်ကို ချိန်မယ်ပေါ့။

လူတွေက ကြမ်းပြင်တွေကို ကောဇောတွေနဲ့၊ နံရံတွေကို ပန်းချီကားတွေနဲ့ မကြာခဏ အလှဆင်တတ်ကြပေမယ့် သူတို့ဟာ အခန်းရဲ့ the ceiling (မျက်နှာကြက်) ကိုတော့ အလှဆင်လေ့မရှိကြပါဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ အပေါ်ဖက်မှာ အလှဆင်တာဆိုလို့ မီးတွေ ထွန်းထားတာတို့၊ သင့်ကို နွေရာသီမှာ အေးမြစေတဲ့ ceiling fan (မျက်နှာကြက်ပန်ကာ) တို့ တပ်ထားတာမျိုးတို့ဘဲ ရှိတာပေါ့။

Vocabulary.cl မှ The Living Room - English Vocabulary ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းဆောင်းပါးကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 3456

Reply to This

Replies to This Discussion

Goog
အထူးျပည္႕စုံပါသည္
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
ေခတ္မီအညီသံုးေနတဲ႔အသံုးပါ
သိရလို့ပါ
Very good
Thanks
Great article but I think It should be with photo.It will be great.
Thanks a lot.
Thanks

Thank you 

Thanks !

Thanks.

Myanmar network က ဆရာတို့ရယ်
Unicode font နဲ့ပါတွဲးတင်ပေးပါလာ ဗျာ ကျွန်တော် က unicode user ပါ
ယခု unicode ကိုအသုံးပြု့တဲ့သူတွေများလာပါပြီး ကျွန်တော့် လိုပဲ အခြားunicode အသုံးပြု့
တဲ့သူတွေ ဖတ်လို့ အဆင်ပြေအောင် Unicode နဲ့ ပါ တွဲးတင်ပေးစေ ချင်ပါတယ်
ကျေးဇူ့တင်ပါတယ် ဗျား
Attachments:

Thanks.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service