မႏၱေလးျမိဳ႕ ျဗိိိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ TKT Preparation သင္တန္း

မႏၱေလးျမိဳ႕ ျဗိိိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ TKT Preparation သင္တန္းဖြင့္မည္

မႏၱေလးျမိဳ႕ ျဗိိိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ TKT (Teaching Knowledge Test) Preparation သင္တန္းကို စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္လိုသူမ်ား မႏၱေလးျမိဳ႕ ျဗိိိတိသွ်ေကာင္စီ၊ တိုက္အမွတ္ ၆/၇၊ SY ဝင္း၊ လမ္း ၃၀ (၇၇ ႏွင့္ ၇၈ လမ္းၾကား) သို႕ လာေရာက္စာရင္းေပးႏိုင္ပါျပီ။ 

ဘြဲ႕ရျပီးစိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အဆိုပါ နာရီ (၉၀) ၾကာသင္တန္းတြင္ (၂၀) ဦး သာလက္ခံမည္ျဖစ္ျပီး စက္တင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔ မွ ဒီဇင္ဘာလ (၁၅)ရက္ေန႕အထိ စေန/တနဂၤေႏြေန႕မ်ားတြင္ သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားသိလိုသည္မ်ားကို တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၀၁၁ ၂၀၃ ၁၁၄ သို႔ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။


Related links
http://www.cambridgeesol.org/exams/tkt/index.html
http://www.britishcouncil.org/burma-english-support-for-teachers-tk...

Views: 99

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you for sharing sayar. I will help you in sharing this on Facebook. Have a great day :)

Thanks.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service