TOEFL စာေမးပြဲအတြက္ အေကာင္းဆံုးေလ့က်င့္နည္း ၁၀ခ်က္

TOEFLစာေမးပြဲသည္ U.K, U.S ႏွင့္ Canada ႏိုင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္မွေက်ာင္းအဖြဲ႕အ စည္း၇၃၀၀ ေက်ာ္၏ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း ခံရျပီး အဂၤလိပ္ဘာသာ အဆင့္သတ္မွတ္သည့္ စာေမးပြဲအျဖစ္ လက္ခံသတ္မွတ္ထားေသာ စာေမးပြဲတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

          Australia ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားမွာ ၇ႏွစ္ေက်ာ္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳရွိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ Private English Teacher, Teacher Ben ( Benjamin H.Wunna ) မွယေန႕ေခတ္ TOEFL ေျဖရန္ စိတ္ကူးထားေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

TOEFL စာေမးပြဲအတြက္ အေကာင္းဆံုးေလ့က်င့္နည္း ၁၀ခ်က္

(၁) သင္စိတ္၀င္စားမႈ႕ အရွိဆံုးစာေပႏွင့္ ဗီဒီယိုကို ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာပါ။

သင္စိတ္၀င္စားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာစာအုပ္စာေပ(သို႕မဟုတ္)ရုပ္ရွင္ဗီဒီယိုမ်ားကိုၾကည့္ရႈ႕ျပီး၄င္းတို႔၏ အေၾကာင္း အရာမ်ားကိုခ်ေရးကာ Writing Skill ကို တိုးေအာင္ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ျပီးသင္ ၾကည့္ခဲ့ဖူးေသာရုပ္ရွင္အေၾကာင္းေတြ ဖတ္ခဲ့ဖူးေသာ၀တၳဳစာအုပ္စာအုပ္မ်ား အေၾကာင္းကို မိမိ၏ဆရာ၊ ဆရာမ(သို႕)မိသားစုႏွင့္သ ူငယ္ခ်င္းမ်ားအားအဂၤလိပ္လိုၾကိဳးစားကာျပန္လည္ေျပာျပျခင္းအားျဖင့္ လည္း Speaking ကို Pratice လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 

(၂) Speaking ေလ့က်င့္သည့္အခါတြင္ အနည္းဆံုး သူငယ္ခ်င္းအေဖာ္တစ္ေယာက္နွင့္ ေလ့က်င့္ပါ။

               သင္၏သူငယ္ခ်င္းသည္ Native Speakerျဖစ္လွ်င္ေတာ့အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ Native Speaker မဟုတ္လည္း ကိစၥေတာ့ သိပ္မရွိပါ။ သင့္တြင္ အဂၤလိပ္လိုေကာင္းေကာင္းေျပာႏိုင္ေသာႏိုင္ငံ ျခားမွသူငယ္ခ်င္းမ်ားရွိပါက Video Chat လုပ္ကာ Internet မွစကားေျပာျခင္းျဖင့္ Speaking Skill တိုးတက္ လာႏိုင္ပါသည္။

(၃) သင့္ကိုယ္သင္ Journalist တစ္ေယာက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါ။

                   ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ မိမိပတ္၀န္းက်င္ရွိ ျပသနာမ်ား အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ထူးျခားျဇစ္စဥ္မ်ားကို မိမိ၏ Journal စာအုပ္တစ္အုပ္ တြင္ English လိုေရးသြင္း သတ္မွတ္ကာ English Essay Articleေဆာင္းပါး အေနႏွင့္ လူအမ်ားဖတ္လို႔ေကာင္းေအာင္ ျပန္ေရးပါ။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္း ေအာင္ တီထြင္ၾကံဆ ေရးသားျခင္း အားျဖင့္ သင္၏ Writing Skill Level ကို တိုးတက္ေစပါသည္။

 

(၄) Internet ေပၚမွ TOEFL-TV ဆိုေသာ You Tube Channel ထဲသို႕ ၀င္ၾကည့္ပါ။

          လိပ္စာကေတာ ့http://www.youtube.com/TOEFLTV ျဖစ္ျပီး TOEFL ႏွင့္အဂၤလိပ္ဘာသာကို အဓိကထားသင္ၾကားေပးေသာ ဆရာ၊ဆရာမ မ်ား၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ထိုYou TubeChannel ထဲတြင္ TOEFL ေျဖျပီးေသာ (TOEFL) စာေမးပြဲ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ပါ၀င္ထားပါသည္။

 

(၅)Vocabulary တိုးပြားေစရန္ ေန႔စဥ္ကတ္ျပားေလးမ်ားျပဳလုပ္ထားပါ။

                ေန႕စဥ္ဘစ္ကားေပၚမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ကိုယ္အိမ္ကကားေပၚမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊အိမ္မွာေနရင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊မိမိကိုယ္ကို Vocabulary အေမးအေျဖျပိဳင္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေနရသူဟု သတ္မွတ္ကာ Vocabularyမ်ားကိုကတ္ျပားေလးတစ္ခုေပၚတြင္ေရးကာယူေဆာင္သြားပါ။ထို႕အျပင္ထိုကတ္ျပားေပၚမွ Vocabulary ကို ထိုေန႕တြင္ပဲ သံုးျဖစ္ေအာင္သံုးၾကည့္ပါ။

 

(၆ )Reading Skill တိုးတက္ေစရန္……….

                        အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ စာတစ္ပိုဒ္ (သို႕) ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ဖတ္ျပီးတိုင္း  မိမိဘာသာမိမိ အတိုခ်ံဳး၍ နိဂံုးျပန္ေရးၾကည့္ပါ။ ျပန္ေျပာၾကည့္ပါ။ စာအျမန္ဖတ္တဲ့အေေလ့အက်င့္ရရွိေစရန္လက္လွမ္းမွီရာအဂၤလိပ္စာမွန္သမွ်ကိုဖတ္ပါ။စာဖတ္ျမန္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမွန္သမွ်ေလ့လာအကဲ ခတ္ျပီး မိမိႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးနည္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ Vocabulary Card  ကေလးမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ပါ။ English to English Dictionary ကိုသာ အသံုးျပဳျပီး အဓိပၸၸၸၸါယ္ မသိေသာ Vocabulary မ်ားကိုရွာေဖြပါ။

 

(၇) Lisiting Skills တိုးတက္ေစရန္……….

1.     အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္ (Basic Information) ကိုသာေသေသခ်ာခ်ာစတင္နားေထာင္ပါ။

2.     Listening  Practice ကို DVD (သို႔မဟုတ္)Tape ေခြႏွင့္ နားေထာင္ရာတြင္  စကားေျပာသူရဲ႕ အေျခအေန ႏွင့္ ေလသံပံုစံကို ေသခ်ာစြာ နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းဘာကို ဆိုလိုတာလဲ ၊ ဘာျဖစ္ေနတာလဲကို သိႏိုင္ပါသည္။

3.     စကားေျပာသူမ်ားရဲ႕ Idea ေတြကဘာေတြရွိတယ္ ဘာကိုဆိုလိုတယ္ဆိုတာကို အျမဲႏႈိင္းယွဥ္ စဥ္းစားၾကည့္ကာ ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ နားလည္မႈ႕ရွိမရွိဆိုတာကို ျပန္လည္စစ္ေဆးပါ။

 

(၈) Speaking Skill တိုးတက္ေစရန္………….

1.     အဂၤလိပ္စာ ဖတ္တိုင္း အသံထြက္ဖတ္ပါ။ ဘယ္စာမဆို ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ျ႔ပီး စာဖတ္ျပီးတိုင္း ေမးခြန္း ၂ခုခု ခ်ေရးပါ။

2.     ကိုယ့္မွာစကားေျပာမယ့္အေဖာ္ ရွိတယ္ဆိုရင္ ဒီေမးခြန္းေတြကို အျပန္အလွန္ေမးပါ။ေနာက္ျပီး အျပန္အလွန္ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကို ေျပာပါ။ျပသနာေတြက ဘာေတြလဲေမးပါ။မိမိဘယ္မွာ အားနည္း လည္းဆိုတာကို အျပန္အလွန္ သိရွိႏိုင္ျပီး အမွားရွိရင္လည္းျပင္ဆင္ကာ ျပန္လည္ ေျပာၾကားႏိုင္ပါသည္။

3.     အသံထြက္မွန္ေအာင္ ေလက်င့္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အဂၤလိပ္စကားသံကို ေျဖးညွင္းစြာ ေျပာပါ။Americanေတြ (သို႔မဟုတ္) British English ဆီက ေလသံေျပာပံုအေနအထား ၊ ေလယူေလသိမ္းမ်ားကို လိုက္လံအတုခိုးကာ ေျပာၾကည့္ပါ။အရမ္းခက္တဲ့ အသံထြက္ကို ေႏွးႏိုင္သမွ် ေႏွးေအာင္ေျပာပါ။ခက္ခဲမႈရွိတာ အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့

(T) ႏွင့္(d) ဆိုရင္ လွ်ာလိပ္ကို ေျဖလိုက္ပါ။

(p),(t) ႏွင့္(k) ဆိုရင္ ေလသံပိုထည့္ေျပာပါ။

(p) ႏွင့္ (b) ဆိုရင္ ႏႈတ္ခမ္းကို ပိတ္ကာ ပါးစပ္ကိုျပန္ဟထားပါ။

(f) ႏွင့္ (v) ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကို္ အေပၚသြားႏွင့္ထိပါ။ (v)ဆိုရင္ခြာပါ။

                   သင္၏အဂၤလိပ္စာ အသံထြက္သည္ ၁၀၀%အျပစ္ကင္းစင္မွန္ကန္ေနစရာ မလိုပါဘူး။ဒါေပမယ့္ Native Speaker တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ သင္ဘာေျပာသလဲ ဆိုတာ နားလည္ရန္ေတာ့ အေရးၾကီးပါတယ္။

 

(၉) Writing Skill တိုးတက္ေစရန္

                  သင္၏စာအေရးအသားဘယ္လိုအေျခအေနရွိလဲေကာင္းလားမေကာင္းဘူးလား ဆိုတာေတြကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားေပးသည့္ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ ေတာ့ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ စာစီစာကံုးတစ္ပုဒ္ေရးျပီးတိုင္း အတိုခ်ံဳး Summary ကိုပါေရးသားသင့္ျပီး မိမိဘာေတြ အားနည္းတယ္ ဆိုတာကို သိရွိေအာင္ လုပ္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

 

(၁၀) Skills အားလံုးကို ေပါင္းျပီးေလ့က်င့္ပါ။

                           Library (သို႕မဟုတ္) Internet ေပၚမွ ေခါင္းစဥ္တူေသာ Listening and Reading Material ကိုရွာျပီး Outline ေလးမ်ားကို ခ်ေရးပါ။ေနာက္ျပီး တစ္မိနစ္ေလာက္ အဂၤလိပ္လို ဒီေခါင္းစဥ္ဟာ ဘာအေၾကာင္းႏွင့္ ပက္သက္ေနလဲ  ေရးသားထားသလဲဆိုတာကို အသံထြက္ေျပာၾကည့္ပါ။ စာေရးသားတဲ့ အခါမွာလည္း မိမိစာလံုးအေရအတြက္ကို (၁၅၀ မွ ၂၂၅ ) လံုးေလာက္ ေရးေပးပါ။ အျခားနည္း လမ္းေကာင္း မ်ားကို Internet Website မ်ား တြင္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။

Free resources: http://www.toeflgoanywhere.org/

Views: 707

Reply to This

Replies to This Discussion

အခုလုိ လုိအပ္ေနတဲ့အခိိ်န္မွာ အကူအညီျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ႊႊ့ႊThanks You so much bro

{WhatsApp:+237672296066} Buy original IELTS & TOEFL,TIEP NEBOSH, ESOL, and CELTA/DELTA Without Exam in JAPAN,CHINA,USA,ITALY,BRAZIL,SPAIN,CROTIAL,CANADA

We deal and specialize in helping you to get registered TOEFL, IELTS, IDP, ESOL, GMAT CELTA/DELTA, DEGREE, DIPLOMAS & other English Language Certificates. We produce TOEFL & IELTS, ESOL, and CELTA/DELTA, DEGREE, DIPLOMAS English Language for you with ease.

Skype ID..(ielts requirements) If you want to travel, study or work abroad, get our,TOEIC,TIEP NEBOSH, IELTS, TOEFL, ESOL, GMAT, CERTIFICATES Without Attending Exam

Buy original Ielts Certificates Without Exam
ielts certificate for sale
(ielts.anyscores@gmail.com) BUY IELTS original CERTIFICATES in Qatar,Dubai and Saudi Arabia
BUY IELTS CERTIFICATES in UAE and Saudi Arabia and other countries.

BUY Real IELTS Certificate without Exam//

buy original ielts certificate in Dubai & Abu Dhabi

Buy Ielts Certificate Without Exam in Bahrain, Bahrein,Kuwait

Email...(ielts.anyscores@gmail.com)

WhatsApp:+237672296066

general support email us..(ieltsrequirements@outlook.com)

Skype ID..(ielts requirements)


Buy IELTS certificate without Exam | Real IELTS Certificate for sale | Buy Real Registered CertificatesGet Registered IELTS certificate| Buy IELTS certificate Without Exam | Buy Original IELTS certificateBuy Real IELTS certificate online| Registered IELTS Certificate | Buy IELTS certificate Without Exam Buy Original IELTS certificate | Buy Real IELTS certificate online| Registered IELTS Certificateget IELTS certificate Without Exam |Buy Ielts Certificate Online |Buying and Selling OriginalBuy original Ielts Certificate Without Exam in JAPAN / CHINA / USA / ITALY /BRAZIL/SPAIN| New YorkSelling Original IELTS Certificates Online in United Arab Emitates UAE, DUbai Get/Buy IELTS Certificate OnlineGet Genuine Ielts Certificate in Los Angeles,California | Ielts Without Exam in Qatar/Chicago, Illinois Buy ielts Certificate online, Where to get IELTS certificate with online validation, registered ielts certificates in Houston, Texas,Real ielts certificates in Australia, Original ielts certificate score card Saudi Arabia | ielts certificate for sale in Kuwaitwe have been able to derive backdoor means making | REAL and REGISTERED IELTS Certificate without need to take the exam or testWith our help, you can be able to get ielts certificate sale | ielts buy certificate | ielts certificate for sale in uk |ielts certificate for sale in uae, usa | cambridge ielts books for sale | ielts certificate for sale in San Diego, Californiaielts exam for sale | ielts books for sale in San Jose, California | ielts books for sale in Norway | ielts for sale in Portugalielts certificate for sale | ielts books for sale | ielts certificate for sale in Australia,ielts certificate for sale in Germany ielts certificate for sale in Phoenix, Arizona | ielts books for sale Istanbul, Turkey | ielts reviewer for sale |ielts book saleielts certificate for sale in London, United Kingdom, ielts books for sale Moscow, Russia | ielts books for sale perth | ielts for saleielts books for sale Paris, France | ielts academic books for sale | ielts buy book | ielts book for sale in Madrid, Spainielts books for sale in Rome, Italy | ielts band for sale | ielts books for sale in Milan, Italy| ielts books for sale in Berlin, Germany|Real ielts certificate Kiev, Ukraine| buy ielts certificate| original Ielts| Ielts band 7| Get toefl certificate| genuine ielts certificate|Get ielts online| Nebosh certificate| buy real nebosh certificate| Taking Test IELTS| buy toefl online| get ielts band 7|toefl certificate online| Genuine certificate| original ielts/toefl UK| verified ielts| ielts Lisbon, Portugal| Certificate Toefl Athens, Greece|ielts certificate WIEN (Vienna), Austria| ielts Certificate online BUDAPEST,Hungary| ielts ZAGREB, Croatia| ielts/toefl BUCURESTI (Bucharest),Romania|Nebosh certificate United Kingdom| Ielts certificate without Exam| Toefl Certificate without Test |Nebosh certificate Kraków, Poland|Real IELTS speaking Test Questions | IELTS speaking band 7 Rotterdam, Netherlands | IELTS speaking test samples with answers | IELTS band 7 Wroclaw (Breslau), Poland |IELTS speaking test samples questions/band 8 | IELTS speaking band 6 sample | Latest speaking topics for IELTS with answers | IELTS speaking band 7 sample |get ielts certificate without exam in HELSINKI, Finland| lost my ielts certificate |ielts certificate without exam in SARAJEVO, Bosniaielts certificate without exam in Amsterdam| about nebosh course | nebosh course in Belgrade | buy fake nebosh certificate |how to check fake nebosh certificate |buy nebosh certificate | toefl backdoor Brussels | ielts/toelf exam backdoor | pte backdoor Copenhagen | toefl proxy agents in Dublin | ielts agents in hyderabad |pte proxy agents in Lyon, France | toefl agents in Minsk, Belarus | ielts backdoor Prague, Czech Republic | ielts backdoor in Rome , Italy |ielts agents in Thessaloniki| toefl backdoor Valencia | ielts proxy agents | ielts exam proxyIELTS Backdoor in Brasil | IELTS Backdoor Zürich, Switzerland |IELTS backdoor Vienna | IELTS backdoor in Rome |toefl backdoor United Kingdom | ielts certificate without exam in Kazan | where to get ielts without exam in Helsinki, Finland |ielts certificate without exam in Antwerp | where to get ielts certificate Berlin, Germany|IELTS Backdoor Ukraine|buy toefl online Ukraine|Nebosh certificate Ukraine|buy ielts in China| buy registered ielts in Russia|buy pte in Ukraine|IELTS backdoor in Mongolia|buy ielts in Uk|IELTS in Japan| buy pte in Iraq|get toefl certificate in Iraq|ielts band 7 in Milan|buy nebosh certificate in Spain|IELTS backdoor in Iran |toefl backdoor Italy|buy pte IranSelling Original IELTS Certificates Online in United Arab Emitates,UAE,DUbai/ Buy orginal Ielts Certificate Without Exam in Saudi Arabia, UAE, pakistan


buy British Council IELTS certificates
buy British Council IELTS certificates
buy British Council IELTS certificates
buy British Council IELTS certificates
buy British Council IELTS certificates
buy British Council IELTS certificates
buy British Council IELTS certificates
buy British Council IELTS certificates
buy British Council IELTS certificates

Buy Degree Certificate?
buy-degree.idealprice.co.uk/?
Save On Buy Degree Certificate
Buy Degree Certificate. Compare
Apply UG/PG Diploma & Master degree
programs in UK, Inquire now,
Buy Degree Certificate?
Buy+Degree+Certificate?
Search Buy Degree Certificate

Buy IELTS Certificate?

buy original and fake ielts certificate

can buy ielts certificate and fake IELTS Exam, Dubai - Pass IELTS with the British Council?

fake ielts certificate IELTS Exam, Dubai - Pass IELTS with the British Council?

ielts certificate for sale IELTS Exam, Dubai - Pass IELTS with the British Council?

ielts certificate validity IELTS Exam, Dubai - Pass IELTS with the British Council?

ielts certificate without exam IELTS Exam, Dubai - Pass IELTS with the British Council?

ielts certificate lost

ielts certificate verification

ielts certificate validity period
buy original ielts certificate in Dubai & Abu Dhabi
IELTS - International English Language Testing System

Buy IELTS certificates. buy IELTS cetificate

BUY IELTS CERTIFICATES in UAE and Saudi Arabia. We sell ... Buy Registered IELTS & TOEFL, ESOL certificates without attending the Exam
Buy IELTS-TOEFL CERTIFICATES ANY SCORES in UAE and Saudi Arabia
Ielts certificate without exam in in Dubai Ielts Certificate Without Exam in Qatar

Buying and Selling Original IELTS Certificates Online in Jordan
Selling Original IELTS Certificates Online in United Arab Emitates,UAE,DUbai
Selling Original IELTS Certificates Online in Bahrain
Selling Original IELTS Certificates Online in Algeria
Selling Original IELTS Certificates Online in Saudi Arabia
Selling Original IELTS Certificates Online in Middle East
Selling Original IELTS Certificates Online in Kuwait
Selling Original IELTS Certificates Online in Qatar
Selling Original IELTS Certificates Online in Jordan
Selling Original IELTS Certificates Online in Egypt

Buy original Ielts Certificate Without Exam in United Arab Emitates,UAE,DUbai
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Jordan
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Saudi Arabia
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Jordan
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Saudi Arabia
Buy original Ielts Certificate Without Exam in DUbai
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Kuwait
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Qatar
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Egypt

Can we cheat in IELTS or make short cut or pay money and get certificate
We Sell Registered IELTS Certificate


What is the scoring scale for the IELTS™?

Scoring is between 0 (Minimum) and 9 (Maximum) with 0.5 band increment. Four scores are reported on the IELTS™:
Reading score reported on a 0-9 band scale, with 0.5 band increment
Listening score reported on a 0-9 band scale, with 0.5 band increment
Writing score reported on a 0-9 band scale, with 0.5 band increment
Speaking score reported on a 0-9 band scale, with 0.5 band incremen


WHAT IS THE IELTS™

The International English language Testing System, or IELTS™, as it is popularly called, is an English Language proficiency test that is required to be
taken by non-native students so as to study in countries where the medium of instruction is English. IELTS™ is accepted by
Universities in UK, UK, New Zealand and Canada. It has become a mandatory test for study in Australia. .

The IELTS™ tests all four language skills that are important for effective communication: speaking, listening, reading, and writing. The structure of the IELTS™
is as follows:

Reading (60 minutes) (Scoring scale: 0-9 bands)

Reading has 3 passages and 40 items (questions). Each item is worth one mark.
Writing (60 minutes) (Scoring scale: 0-9 bands)

It consists of 2 tasks (Writing Task 1 and Writing Task 2) and candidates must answer BOTH tasks.
Listening (40 minutes) (Scoring scale: 0-9 bands)

IELTS™ Listening has four sections, each with 10 items (or questions). Each item is worth one mark.
Speaking (11-14 minutes) (Scoring scale: 0-9 bands)

IELTS™ Speaking is a one-to-one interaction between the candidate and an examiner

IELTS™ is conducted in India by IDP and British Council. For detailed information about IELTS™, please refer to the official website of IELTS

Buy Ielts Certificate Without Exam, IELTS Preparation, Buy Ielts Certificate Without Exam in DUbai, buy IELTS Qatar..
Back to top ..

Real ielts certificate India| buy ielts certificate| original Ielts| Ielts band 7| Get toefl certificate| genuine ielts certificate| Get ielts online|
Nebosh certificate| buy real nebosh certificate| Taking Test IELTS| buy toefl online| get ielts band 7| toefl certificate online| Genuine certificate|
original ielts/toefl UK| verified ielts| ielts dubai| Certificate Toefl Pakistan| ielts certificate Dubai| ielts Certificate online Qatar| ielts Singapore|
ielts/toefl Saudi Arabia| Nebosh certificate United Kingdom| Ielts certificate without Exam| Toefl Certificate without Test | Real IELTS speaking Test Questions |
IELTS speaking band 7 india | IELTS speaking test samples with answers | IELTS speaking test samples questions/band 8 | IELTS speaking band 6 sample |
Latest speaking topics for IELTS with answers | IELTS speaking band 7 sample | get ielts certificate without exam in pakistan| lost my ielts certificate |
ielts certificate without exam in hyderabad |ielts certificate without exam in delhi| about nebosh course | nebosh course in trivandrum | buy fake nebosh certificate
|how to check fake nebosh certificate | buy nebosh certificate | toefl backdoor hyderabad | ielts/toelf exam backdoor | pte backdoor hyderabad |
toefl proxy agents in hyderabad | ielts agents in hyderabad | pte proxy agents in hyderabad | toefl agents in hyderabad | ielts backdoor chennai |
ielts backdoor in bangalore | ielts agents in hyderabad | toefl backdoor hyderabad | ielts proxy agents | ielts exam proxyIELTS Backdoor in India |
IELTS Backdoor Pakistan | IELTS backdoor chennai | IELTS backdoor in Bangalore |toefl backdoor hyderabad

# If you want to travel, study or work abroad, get our,TOEIC,TIEP NEBOSH, IELTS, TOEFL, ESOL, GMAT, CERTIFICATES Without Attending Exam.in Pakistan, UAE, Asia, Europe, Italy, Indian, and UK contact
Feel Free to contact directly with us via the

Email...(ielts.anyscores@gmail.com)

WhatsApp:+237672296066

general support email us..(ieltsrequirements@outlook.com)

Skype ID..(ielts requirements)


Buy original 100% genuine registered verified Ielts Certificates Without Exam

ielts certificate for sale...


Buy IELT Karachi, buy IELTS Pakistan, Get IELTS UAE, buy IELTS UK, Obtain IELTS certificate, buy IELTS degree, buy IELTS eBook, buy IELTS exam, buy IELTS, buy IELTS in Dubai, buy IELTS material online , buy IELTS practice test online, purchase IELTS, Order IELTS India, buy IELTS score, buy IELTS Mumbai, apply for IELTS, buy IELTS band 7, buy IELTS test, buy IELTS certificate, Take IELTS Syria, buy IELTS test online, buy IELTS test papers, buy IELTS band 8, buy certificate, buy road to IELTS, registered IELTS, Cambridge IELTS 9, buy online Cambridge IELTS, can buy IELTS certificate, can I buy IELTS, where can I buy IELTS, where can Get IELTS, where can I buy IELTS Singapore, buy IELTS Indonesia, band 7 Indonesia, where can I buy IELTS Toronto, where can I buy IELTS certificate, where can apply IELTS, where can I obtain IELTS, where to buy IELTS Delhi, where to buy IELTS in Dubai, where to buy IELTS Egypt, where to buy IELTS where to buy IELTS in Malaysia, where to buy IELTS Singapore , where to buy IELTS Vietnam,buy ielts academic, buy ielts general, ielts book online, registered ielts, ielts, ielts certificate pakistan, buy real nebosh qatar, buy original nebosh certificate without exams, buy real toelf certificate, Registered IELTS Pakistan | IELTS Backdoor in India | IELTS Backdoor Pakistan | IELTS backdoor chennai | IELTS backdoor in Bangalore | Buy IELTS Certificate in Hyderabad | IELTS speaking band 7 description | IELTS SPEAKING QUESTIONS PART 1,2,3 | IELTS speaking topics 2016 | IELTS speaking discussions questions and answers | IELTS speaking part 3 tips.NEBOSH India | NEBOSH course details | NEBOSH online | Real NEBOSH | Buy UK fake diploma| buy NEBOSH international General Certificate|buy NEBOSH IGC, picture of the highest quality NEBOSH IGC| how does the original NEBOSH IGC look like? | NEBOSH course in Karala | NEBOSH cousre fee in india | NEBOSH course in Kollam | NEBOSH course in Calicut | NEBOSH course in Thrissur | NEBOSH course in Trivandrum | NEBOSH course duration | buy nebosh certificate
Apply for an IELTS without exams test|Apply for australia without IELTS without exams| Apply for Australian student visa without IELTS without exams|Apply for IELTS without exams|Apply for IELTS without exams 2016|Apply for IELTS without exams academic|Apply for IELTS without exams Australia|Apply for IELTS without exams Bahrain|Apply for IELTS without exams British council|Apply for IELTS without exams Canada|Apply for IELTS without exams dubai|Apply for IELTS without exams exam| Apply for IELTS without exams 2016|Apply for IELTS without exams exam Azerbaijan|Apply for IELTS without exams exam British council|Apply for IELTS without exams exam idp|Apply for IELTS without exams exam in Bahrain| Apply for IELTS without exams exam in Georgia|Apply for IELTS without exams exam in Jeddah|Apply for IELTS without exams exam in Jordan|Apply for IELTS without exams exam in Lebanon|Apply for IELTS without exams exam in UK |Apply for IELTS without exams exam India|Apply for IELTS without exams exam online|Apply for IELTS without exams exam online in Libya|Apply for IELTS without exams IDP|Apply for IELTS without exams in Abu Dhabi| Apply for IELTS without exams in Azerbaijan|Apply for IELTS without exams in dubai| Apply for IELTS without exams in kuwait|Apply for IELTS without exams in lahore|Apply for IELTS without exams in London|Apply for IELTS without exams in Pakistan|Apply for IELTS without exams in Qatar|Apply for IELTS without exams in Uzbekistan|Apply for IELTS without exams India|Apply for IELTS without exams Kuwait|Apply for IELTS without exams lebanon|Apply for IELTS without exams Melbourne|Apply for IELTS without exams online|Apply for IELTS without exams online in Australia|Apply for IELTS without exams online in Qatar|Apply for IELTS without exams paper|Apply for IELTS without exams Saudi Arabia|Apply for IELTS without exams scholarship|Apply for IELTS without exams scholarship|Apply for IELTS without exams test|Apply for IELTS without exams test Bahrain|Apply for IELTS without exams test idp|Apply for IELTS without exams test in india|Apply for IELTS without exams test in london|Apply for IELTS without exams test in melbourne|Apply for IELTS without exams test in riyadh|Apply for IELTS without exams test in sydney| Apply for IELTS without exams test online| Apply for IELTS without exams test online in India| Apply for IELTS without exams test online in london| Apply for IELTS without exams test Saudi Arabia| Apply for IELTS without exams through british council| Apply for IELTS without exams UAE| Apply for new zealand with IELTS without exams| Apply for ukvi IELTS without exams|Apply for USA without IELTS without exams| Apply online for IELTS without exams idp| British council Apply for IELTS without exams|Can pass for IELTS without exams| Can i Apply for australia with IELTS without exams|Can i Apply for australian visa with IELTS without exams|Can i Apply for Canada immigration without IELTS without exams|Can i Apply for IELTS without exams again|Can i Apply for IELTS without exams online|Can i Apply for IELTS without exams|Can i Apply for new zealand without IELTS without exams|Can i Apply for pr without IELTS without exams|Can we Apply for IELTS without exams without passport|Can we Apply online for IELTS without exams|deadline to Apply for IELTS without exams|documents needed to Apply for IELTS without exams|documents required to Apply for IELTS without exams|documents to Apply for IELTS without exams|eligibility to Apply for IELTS without exams|How Apply for IELTS without exams exam|How Can i Apply for IELTS without exams exam|How do i Apply for IELTS without exams exam|How many days before Apply for IELTS without exams|How many days before should i Apply for IELTS without exams|How many times Can i Apply for IELTS without exams| Real ielts certificate India| buy ielts certificate| original Ielts| Ielts band 7| Get toefl certificate| genuine ielts certificate| Get ielts online| Nebosh certificate| buy real nebosh certificate| Taking Test IELTS| buy toefl online| get ielts band 7| toefl certificate online| Genuine certificate| original ielts/toefl UK| verified ielts| ielts dubai| Certificate Toefl Pakistan| ielts certificate Dubai| ielts Certificate online Qatar| ielts Singapore| ielts/toefl Saudi Arabia| Nebosh certificate United Kingdom| Ielts certificate without Exam| Toefl Certificate without Test| ielts test online | ielts british council | ielts british council pakistan| AEO PAKISTAN | buy ielts certificate india | buy original ielts certificateReal IELTS speaking Test Questions | IELTS speaking band 7 india | IELTS speaking test samples with answers | IELTS speaking test samples questions/band 8 | IELTS speaking band 6 sample | Latest speaking topics for IELTS with answers | IELTS speaking band 7 sample | get ielts certificate without exam in pakistan| lost my ielts certificate |ielts certificate without exam in hyderabad |ielts certificate without exam in delhi|

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service