ႊTOEFL EXAM ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ျပည့္ျပည့္စံုစံု သိလုိပါသည္။

1- ယခုႏွစ္ ၂၀၁၄ တြင္ TOEFL EXAM dates in Myanmar ကို သိလုိပါသည္

2- စာေမးပြဲေျဖဆိုျပီး ဘယ္ႏွစ္ရက္ အၾကာတြင္ စာေမးပြဲ result ထုတ္ျပန္ပါသလဲ။

၃- TOEFL TEST CENTER in Yangon ဘယ္ေနေတြမွာ ေျဖဆိုႏုိင္ပါသလဲ။ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ။

၄- TOEFL iBT ျမန္မာျပည္မာ ေျဖလို႕ရျပီလား။

 

၅- TOEFL Preparation Course သင္တန္းေကာင္းေကာင္း၊ ဆရာေကာင္းေကာင္းမ်ားရွိလ်င္ သိလိုပါသည္

( ကုိယ္တုိင္လည္း ေလ့လာ၊ေလ့က်င့္ေနပါသည္ )

 

၆- TOEFL Exam Fee

 

၇- IELTS Certificate သက္တမ္းက ၂ ႏွစ္ဆိုေတာ့ TOEFL certificate သက္တမ္းက ဘယ္နွစ္ႏွစ္ ပါလဲ။

၈။ TOEFL ေျဖဆိုလ်င္ DO AND DON'T ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားကို သိလိုပါသည္။

၉။ TOEFL ေျဖရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား (Requirements)

၁၀။ TOEFL EXAM မွာ iBT, CBT, PBT ဆိုျပီး သံုးမ်ိဳးရွိတဲ့အထဲက ဘယ္ဟာပဲေျဖေျဖ ျပည္ပတကၠသိုလ္မ်ားက သံုးမ်ိဳးစလံုးကို လက္ခံပါသလား။

Member မ်ားတစ္ေယာက္တစ္ေယာက္က TOEFL ေျဖဖူးသည္ဆိုလ်င္

အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖေပးေစလုိပါသည္။

ၾကိဳတင္ေက်းဇူးတင္ပါသည္

Views: 3029

Reply to This

Replies to This Discussion

You should check in the www.ets.org and I'm sure you can get more information about Toefl.As far as I know,the registration fees is about 160$ and you can purchase both online and at Grace education. For more information, you'd better check that I mentioned above.

Hope this work,

NWP

I want to attend TOEFL course but I don't know location where can I attend. Please could you tell me the place where can I attend these course. I am living in North Dagon, Yangon.

(ielts.anyscores@gmail.com) BUY IELTS & TIEP NEBOSH, TOEFL, ESOL, and CELTA/DELTA for sale in USA ,INDIA ,CANADA,GERMANY,DUBAI

If you want to travel, study or work abroad, Get our IELTS, TOEFL, ESOL AUTODESK
CERTIFICATES without Attending Exam

(ielts.anyscores@gmail.com) We Sell Registered IELTS Certificates,Best Ielts Online Score. No Need to Attend the Exam

WhatsApp:+237672296066

general support email us..(ieltsrequirements@outlook.com)

Skype ID..(ielts requirements)

buy orginal ielts certificate For more information and ordering simply
contact us by (ieltsrequirements@outlook.com)

BUY IELTS certificate for sale BUY IELTS CERTIFICATES (United Kingdom), AMERICAN,

CANADIAN
The IELTS Specialists

buy original ielts certificate in Dubai & Abu Dhabi
Buy Ielts Certificate Without Exam in Bahrain, Bahrein,Kuwait


buy British Council IELTS certificates
buy British Council IELTS certificates
buy British Council IELTS certificates

Buy original Ielts Certificate without Exam in United Arab Emitates,UAE,DUbai
Buy original Ielts Certificate without Exam in Jordan
Buy original Ielts Certificate without Exam in Saudi Arabia
Buy original Ielts Certificate without Exam in Jordan
Buy original Ielts Certificate without Exam in Saudi Arabia
Buy original Ielts Certificate without Exam in DUbai
Buy original Ielts Certificate without Exam in Kuwait
Buy original Ielts Certificate without Exam in Qatar
Buy original Ielts Certificate without Exam in Egypt

Can we cheat in IELTS or make short cut or pay money and get certificate
We Sell Registered IELTS Certificates
Buy IELTS certificate in Australia
Buy IELTS certificate in Dubai
Buy IELTS certificate in India
Buy IELTS certificate in Karachi
Buy IELTS certificate in Malaysia
Buy IELTS certificate in Nepal
Buy IELTS certificate in uae
Buy IELTS certificate online
Buy IELTS certificate UK
Buy IELTS certificate without exam
Buy real IELTS certificates qld
British council IELTS certificate
British council IELTS certificate lost
Buy British council IELTS certificates online
Buy British council IELTS certificates qld
Buy British council IELTS certificates uk
British council IELTS certificate
British council IELTS certificate
Buy British council IELTS certificates online
Buy British council IELTS certificates qld
Buy British council IELTS certificates uk
Buy IELTS certificate in australia
Buy IELTS certificate in dubai
Buy IELTS certificate in india
Buy IELTS certificate in karachi
Buy IELTS certificate in malaysia
Buy IELTS certificate in nepal
Buy IELTS certificate in uae
Buy IELTS certificate online
Buy IELTS certificate uk
Buy IELTS certificate without exam
Buy real IELTS certificates qld
buy real ielts certificate copy
buy real ielts certificate pakistan
buy real ielts certificate qld
buy real ielts certificate replacement
buy real ielts certificate validity
Buying and Selling Original |IELTS Certificates Online in Jordan
Selling Original |IELTS Certificates Online in United Arab Emitates, UAE, DUbai
Selling Original |IELTS Certificates Online in Bahrain
Selling Original |IELTS Certificates Online in Algeria
Selling Original |IELTS Certificates Online in Saudi Arabia
Selling Original |IELTS Certificates Online in Middle East
Selling Original |IELTS Certificates Online in Kuwait
Selling Original |IELTS Certificates Online in Qatar
Selling Original |IELTS Certificates Online in Jordan
Selling Original |IELTS Certificates Online in Egypt
Buy original |IELTS Certificate Without Exam in United Arab Emitates, UAE, DUbai
Buy original |IELTS Certificate Without Exam in Jordan
Buy original |IELTS Certificate Without Exam in Saudi Arabia
Buy original |IELTS Certificate Without Exam in Jordan
Buy original |IELTS Certificate Without Exam in Saudi Arabia
Buy original |IELTS Certificate Without Exam in Dubai
Buy original |IELTS Certificate Without Exam in Kuwait
Buy original |IELTS Certificate Without Exam in Qatar
Buy original |IELTS Certificate Without Exam in Egypt
All our IELTS certificates are original and British Council certified. We do not make

fake ielts certificates!
If you want to travel, study or work abroad, Get our IELTS, TOEFL, ESOL AUTODESK
CERTIFICATES without Attending Exam.
Get back to us directly with details on the band score required and test date you

need the certificate for and we shall get back to you with the procedures.

Real ielts certificate India| buy ielts certificate| original Ielts| Ielts band 7| Get toefl certificate| genuine ielts certificate| Get ielts online|
Nebosh certificate| buy real nebosh certificate| Taking Test IELTS| buy toefl online| get ielts band 7| toefl certificate online| Genuine certificate|
original ielts/toefl UK| verified ielts| ielts dubai| Certificate Toefl Pakistan| ielts certificate Dubai| ielts Certificate online Qatar| ielts Singapore|
ielts/toefl Saudi Arabia| Nebosh certificate United Kingdom| Ielts certificate without Exam| Toefl Certificate without Test | Real IELTS speaking Test Questions |
IELTS speaking band 7 india | IELTS speaking test samples with answers | IELTS speaking test samples questions/band 8 | IELTS speaking band 6 sample |
Latest speaking topics for IELTS with answers | IELTS speaking band 7 sample | get ielts certificate without exam in pakistan| lost my ielts certificate |
ielts certificate without exam in hyderabad |ielts certificate without exam in delhi| about nebosh course | nebosh course in trivandrum | buy fake nebosh certificate
|how to check fake nebosh certificate | buy nebosh certificate | toefl backdoor hyderabad | ielts/toelf exam backdoor | pte backdoor hyderabad |
toefl proxy agents in hyderabad | ielts agents in hyderabad | pte proxy agents in hyderabad | toefl agents in hyderabad | ielts backdoor chennai |
ielts backdoor in bangalore | ielts agents in hyderabad | toefl backdoor hyderabad | ielts proxy agents | ielts exam proxyIELTS Backdoor in India |
IELTS Backdoor Pakistan | IELTS backdoor chennai | IELTS backdoor in Bangalore |toefl backdoor hyderabad

Feel Free to contact directly with us via the


Email...(ielts.anyscores@gmail.com)

WhatsApp:+237672296066

general support email us..(ieltsrequirements@outlook.com)

Skype ID..(ielts requirements) IELTS WITH OR WITHOUT EXAMS IN NEW ZEALAND, CANADA.
Ielts certificate, original ielts , ielts exams, ielts band 7, ielts without exams


ielts british council
ielts preparation
ielts test practice
british council ielts result
ielts meaning
ielts for canada
ielts full form
ielts practice test listening
ielts fees
cambridge ielts books
ielts ukvi
ielts practice test reading
ielts test booking
ielts exam booking
ielts practice test online
ielts australia
ielts syllabus
ielts practice test pdf
what is ielts exam
cambridge ielts
ielts cost
ielts registration british council
ielts practice test writing
ielts test papers with answers download
ielts online registration
ielts registration idp
british council ielts preparation
ielts speaking sample questions
book ielts idp
ielts book free download
ielts exam questions
ielts general training books
ielts ebook free download pdf
what is ielts exam fees
ielts registration usa
how to prepare for ielts at home
what is ielts exam pattern
ielts registration fees
ielts introduction speaking
ielts test center near me
ielts score pattern
ielts meaning in hindi
ielts duration validity
what is ielts score
ielts exam fee uk
ielts exam start time
ielts syllabus and pattern pdf
british council ielts united states


Email...(ielts.anyscores@gmail.com)

WhatsApp:+237672296066

general support email us..(ieltsrequirements@outlook.com)

Skype ID..(ielts requirements)

Get ielts band 7 pakistan
Purchase ielts band 6
Buy ielts band 6.5
btain ielts band 7.5
get real ielts india
target band 7 ielts
ielts for sale india
ielts backdoor Sydney
ielts backdoor, ielts
Ielts Band 7 Albania,
Buy Ielts Band 6 Iran,
Buy Ielts Band 5.5 Qatar,
Buy ielts band 8 india,
ielts backdoor in india,
ielts backdoor lebanon
ielts backdoor malaysia
ielts backdoor qatar/india
ielts backdoor kuwait
buy original ielts certificate
ielts backdoor in vijayawada,
best book for ielts academic,
ielts for sale without exams
buy original ielts certificate,
can buy ielts certificate,
Apply for a registered us visa,
buy ielts certificate,
ielts backdoor dubai/UAE,
ielts backdoor london,
ielts backdoor in karachi,
ielts backdoor in lahore,
ielts backdoor in Islamabad,
ielts backdoor in pakistan
ielts backdoor in hyderabad
get ielts british council,
buy ielts british council in uk
buy original ielts certificate,
ielts certificate for sale,
ielts certificate for sale in uae,
ielts certificate verification,
get real ielts without test/exams
Buy Ielts certificate in Australia,
Buy Ielts certificate Band 8 India,
can i pass in ielts exam from money,
Get Ielts Band 8 Afghanistan,
ielts certificate for sale
get ielts 9 bands in australia,
obtain registered ielts band 7
i need original ielts band 6.5
Obtain Ielts Band 8 United Arab Emirates,
Acquire Ielts certified Band 8 Dubai,
Order Ielts certified Band 8 Italy,
Buy Toelf certificate in Saudi Arabia,
Buy real Gmat certificate in Pakistan,
Pay for Ielts certificate Band 8 Spain
Apply for Ielts Band 8 Pakistan,
Obtain Ielts Band 8 Ouzbékistan,
Purchase Ielts Band 8 Albania,
buy Ielts Band 7 and 8 Algeria,
Buy Ielts certificate Band 8 Iran,
Buy Gre certificate in Kuwait,
Obtain Ielts Band 7 in China,
buy real ielts in lebanon/oman,
ielts certificate for sale in uk,
Buy Ielts 8 Qatar in Afghanistan,
Get Ielts Band 7 and 8 Sri Lanka,
Acquire Ielts Band 8 Palestine,
ielts for australia work permit,
Buy Ielts certificate Band 8 France,
how to get ielts certificate online,
ielts certificate without exam in punjab,
Purchase Ielts Band 8 Turkey,
Buy Pte certificate in Lebanon,
Buy Toelf certificate in Saudi Arabia,
Buy Ielts certificate Band 8 Egypt,
Ielts certificate for sale in uae,
Buy Ielts certificate Band 8 Germany,
Ielts Band 8 Dominican Republic,
Buy Ielts certificate Band 8 Lebanon,
Get Ielts Band 8 Saudi Arabia,
buy english language cerrtificate
ielts result online british council,
Purchase IELTS certificate without exam
Get Original Pte Certificate in Italy,
Buy Original Toefl Certificate in India,
get ielts certificate without exam in mumbai,
Obtain Original Toefl Certificate in Pakistan,
Get Real Toefl IBT Certificate in Oman,
Buy Real Toefl IBT Certificate in Kuwait,
Obtain Real Toefl IBT Certificate in Russia,
Buy Real Toefl PBT certificate in canada,
Obtain Real Nebosh certificate in usa,
Buy Nebosh certificate in UK without test,
Buy Fle certificate in France,
Get Pte certificate in jordan,
can i buy real ielts in pakistan
Buy Ielts certificate Band 7 in India,
Get Ielts cert Band 7 in Afghanistan,
Obtain Ielts Band 7 United Arab Emirates,
Need Ielts certificate Band 7 Dubai,
Get Ielts certificate Band 7 Italy,
Original Ielts Band 7 Spain,
i need real ielts without exams,
Buy Real Ielts Band 7 Pakistan,
Get Real Ielts Band 7 Ouzbékistan,
Buy Target Band 7: IELTS Academic Module
Get Ielts certificate Band 7 Algeria,
ielts certificate without exam in punjab,
where to get ielts certificate abu dhabi,
british council online ielts result,
where to get ielts without exam,
ielts certificate without exam in chennai,
where can i buy ielts certificate without exam
buy ielts certificate without exams in australia,
Apply for a registered canadian passport,
Apply for a registered spanish driver's license,
buy original id card in Pakistan,
Buy authentic working permit in Australia,
Obtain a registered resident permit in canada,
buy a real and registered visa and passport,
Request a original green card in usa,
buy a registered birth certificate in Germany,
Buy a original passport in Australia,
Buy a registered marriage certificate in Italy,
Order a authentic passport in Lebanon,
Apply for a original passport in France,
Buy a registered passport in mexico,
Buy a original visa in Dubai,
Buy a original and registered id card,
buy real and original passort in india,
buy a real and original visa in Qatar,
ielts certificate for sale in india,
get ielts certificate without exam in india,
buy original ielts certificate without exams,
ielts certificate without exam in delhi,
ielts certificate without exam in hyderabad,
ielts certificate without exam in kerala,
buy ielts certificate in india without test,
Buy Nebosh certified in Qatar,
can i pass in ielts exam from money,
buy ielts certificate,
where to get ielts without exam,
buy original ielts certificate,
ielts certificate for sale,
how to check fake nebosh certificate,
nebosh certificate download,
fake nebosh certificates for sale,
buy fake nebosh certificate,
nebosh certificate sample,
nebosh certificate verification,
fake iosh certificates,
buy ielts certificate in india
Buy a original visa in Dubai
how to check nebosh igc result online,
ielts certificate for sale in uae,
ielts certificate verification,
Buy original Arrt certificate in USA,
Apply for a registered us visa,
Apply for a registered canadian passport,
Apply for a registered spanish driver's license,
buy original id card in Pakistan,
Buy authentic working permit in Australia,
Obtain a registered resident permit in canada,
buy a real and registered visa and passport,
Request a original green card in usa,
buy a registered birth certificate in Germany,
Buy a original passport in Australia,
Buy a registered marriage certificate in Italy,
Order a authentic passport in Lebanon,
Apply for a original passport in France,


Email...(ielts.anyscores@gmail.com)

WhatsApp:+237672296066

general support email us..(ieltsrequirements@outlook.com)

Skype ID..(ielts requirements)

Apply for an IELTS without exams test|Apply for australia without IELTS without exams| Apply for Australian student visa without IELTS without exams|Apply for IELTS without exams|Apply for IELTS without exams 2016|Apply for IELTS without exams academic|Apply for IELTS without exams Australia|Apply for IELTS without exams Bahrain|Apply for IELTS without exams British council|Apply for IELTS without exams Canada|Apply for IELTS without exams dubai|Apply for IELTS without exams exam| Apply for IELTS without exams 2016|Apply for IELTS without exams exam Azerbaijan|Apply for IELTS without exams exam British council|Apply for IELTS without exams exam idp|Apply for IELTS without exams exam in Bahrain| Apply for IELTS without exams exam in Georgia|Apply for IELTS without exams exam in Jeddah|Apply for IELTS without exams exam in Jordan|Apply for IELTS without exams exam in Lebanon|Apply for IELTS without exams exam in UK |Apply for IELTS without exams exam India|Apply for IELTS without exams exam online|Apply for IELTS without exams exam online in Libya|Apply for IELTS without exams IDP|Apply for IELTS without exams in Abu Dhabi| Apply for IELTS without exams in Azerbaijan|Apply for IELTS without exams in dubai| Apply for IELTS without exams in kuwait|Apply for IELTS without exams in lahore|Apply for IELTS without exams in London|Apply for IELTS without exams in Pakistan|Apply for IELTS without exams in Qatar|Apply for IELTS without exams in Uzbekistan|Apply for IELTS without exams India|Apply for IELTS without exams Kuwait|Apply for IELTS without exams lebanon|Apply for IELTS without exams Melbourne|Apply for IELTS without exams online|Apply for IELTS without exams online in Australia|Apply for IELTS without exams online in Qatar|Apply for IELTS without exams paper|Apply for IELTS without exams Saudi Arabia|Apply for IELTS without exams scholarship|Apply for IELTS without exams scholarship|Apply for IELTS without exams test|Apply for IELTS without exams test Bahrain|Apply for IELTS without exams test idp|Apply for IELTS without exams test in india|Apply for IELTS without exams test in london|Apply for IELTS without exams test in melbourne|Apply for IELTS without exams test in riyadh|Apply for IELTS without exams test in sydney| Apply for IELTS without exams test online| Apply for IELTS without exams test online in India| Apply for IELTS without exams test online in london| Apply for IELTS without exams test Saudi Arabia| Apply for IELTS without exams through british council| Apply for IELTS without exams UAE| Apply for new zealand with IELTS without exams| Apply for ukvi IELTS without exams|Apply for USA without IELTS without exams| Apply online for IELTS without exams idp| British council Apply for IELTS without exams|Can pass for IELTS without exams| Can i Apply for australia with IELTS without exams|Can i Apply for australian visa with IELTS without exams|Can i Apply for Canada immigration without IELTS without exams|Can i Apply for IELTS without exams again|Can i Apply for IELTS without exams online|Can i Apply for IELTS without exams|Can i Apply for new zealand without IELTS without exams|Can i Apply for pr without IELTS without exams|Can we Apply for IELTS without exams without passport|Can we Apply online for IELTS without exams|deadline to Apply for IELTS without exams|documents needed to Apply for IELTS without exams|documents required to Apply for IELTS without exams|documents to Apply for IELTS without exams|eligibility to Apply for IELTS without exams|How Apply for IELTS without exams exam|How Can i Apply for IELTS without exams exam|How do i Apply for IELTS without exams exam|How many days before Apply for IELTS without exams|How many days before should i Apply for IELTS without exams|How many times Can i Apply for IELTS without exams| Real ielts certificate India| buy ielts certificate| original Ielts| Ielts band 7| Get toefl certificate| genuine ielts certificate| Get ielts online| Nebosh certificate| buy real nebosh certificate| Taking Test IELTS| buy toefl online| get ielts band 7| toefl certificate online| Genuine certificate| original ielts/toefl UK| verified ielts| ielts dubai| Certificate Toefl Pakistan| ielts certificate Dubai| ielts Certificate online Qatar| ielts Singapore| ielts/toefl Saudi Arabia| Nebosh certificate United Kingdom| Ielts certificate without Exam| Toefl Certificate without Test| ielts test online | ielts british council | ielts british council pakistan| AEO PAKISTAN | buy ielts certificate india | buy original ielts certificateReal IELTS speaking Test Questions | IELTS speaking band 7 india | IELTS speaking test samples with answers | IELTS speaking test samples questions/band 8 | IELTS speaking band 6 sample | Latest speaking topics for IELTS with answers | IELTS speaking band 7 sample | get ielts certificate without exam in pakistan| lost my ielts certificate |ielts certificate without exam in hyderabad |ielts certificate without exam in delhi|buy ielts certificate in bangladesh

I want and love to buy certificates. I hate to work hard for exams with my own endeavor.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service