ဆံစ မွ ေျခဖ်ားထိ ေဝါဟာရမ်ား အပိုင္း - ၉ (Tongue)

ဆံစမွ ေျခဖ်ားအထိ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္ ယခုတစ္ပတ္အတြက္ လွ်ာ (Tongue) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ဆက္လက္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။

လွ်ာ(Tongue)ကို နာမ္(noun) အျဖစ္သံုးေသာ ေဝါဟာရပံုစံမ်ား

I burnt my tongue on some soup last night. (မေန႔ညက စြပ္ျပဳတ္ေသာက္တာ လွ်ာ အပူေလာင္ သြားတယ္)

 

She has a very sharp tongue. (သူက လွ်ာ/ အာသြက္တယ္)

I speak English, but my mother tongue is Myanmar. (ကၽြန္ေတာ္က အဂၤလိပ္စကား ေျပာေပမယ့္ မိခင္ဘာသာစကား ကေတာ့ ျမန္မာစကားပါ)

A tongue of flame (ၾကက္လွ်ာပံု/ သန္လ်က္ပံု မီးေတာက္)

A narrow tongue of land of jutting out in the sea (ပင္လယ္ထဲကို ေငါထြက္ေနေသာ ၾကက္လွ်ာစြန္း)

The tongue of a shoe (႐ႈးဖိနပ္ လွ်ာ)

***************************************************************************

လွ်ာ(Tongue)ကို အီဒီယမ္ အျဖစ္သံုးေသာ ေဝါဟာရပံုစံမ်ား

get one’s tongue round/around sth [IDM] – ခက္ခက္ခဲခဲ အသံထုတ္ဆိုသည္

Chinese language is really difficult to get my tongue round. (တ႐ုပ္ဘာသာစကား ေျပာရတာ အသံထြက္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္)

mind/ watch one’s tongue [IDM] – မေျပာမိေအာင္ ႏႈတ္ကိုထိန္းသည္

I mind my tongue. (ကၽြန္ေတာ္ မေျပာမိေအာင္ ႏႈတ္ကိုထိန္းတယ္)

 

put/ stick one’s tongue out [IDM] – လွ်ာထုတ္ျပသည္

I am staring at her so she sticks her tongue out me. (ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကို စိုက္ၾကည့္ေနလို႔ ကၽြန္ေတာ္ကို လွ်ာထုတ္ျပတယ္)

 

roll/ slip/ trip off the tongue [IDM] – လွ်ာအ႐ိုးမရွိတိုင္း ေျပာသည္

He usually rolls/ slips/ trips off the tongue. (သူက လွ်ာအ႐ိုးမရွိ ေျပေနက် ပါ)

bite one’s tongue [IDM] – ေျပာခ်င္ေသာ္လည္း ႏႈတ္ပိတ္ထားသည္

I wanted to tell him exactly what I thought of her, but I had to bite my tongue. (သူ႔အေၾကာင္းကို ေတြးေနတယ္ဆိုတာ တကယ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာျပခ်င္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ႏႈတ္ပိတ္ထားပါတယ္)

 

fine one’s tongue [IDM]– ေျပာခ်င္စိတ္ ျဖစ္လာသည္

Witnesses often find their tongues when they hear a reward has been offered. (မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားက ဆုလဒ္ တစ္ခုခု ရေတာ့္မွ ေျပာခ်င္စိတ္ျဖစ္လာတယ္)

 

hold one’s tongue [IDM] – စကား မေျပာဘဲ ေနသည္

Hold your tongue, young man! (ေဟ့ေကာင္ ! မင္္းဘာမွ မေျပာရင္ေကာင္းမယ္၊ ပါးစပ္ ပိတ္ထား။)

 

loosen one’s tongue [IDM] – အရွိကို အရွိအတိုင္း ေျပာသည္

A few whiskies should loosen his tongue. ( အရည္ဝင္ေတာ့ အာရႊင္လာတယ္/ အရက္မူးေတာ့္ ကၽြဲခိုးေပၚလို႔ ေျပာရင္လည္း ရမယ္ထင္ပါတယ္။)

 

with one’s tongue in one’s cheek [IDM] – ခပ္ေထ့ေထ့၊ ေငါ့ေတာ့ေတာ့၊ မထိတထိ

He makes joke with his tongue in his cheek. (သူက ခပ္ေထ့ေထ့နဲ႔ ဟာသ လုပ္တယ္)

 

***************************************************************************

လွ်ာ (Tongue)ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခား အသံုးအႏႈန္းမ်ား

tongue-in-cheek (adj)                             = ေထ့ေသာ၊ ေငါ့ေသာ၊ ပ်က္လံုးထုတ္ေသာ

tongue-tied (adj)                                   = အာေစးထည့္ထားေသာ

mother tongue (n)                                 = မိခင္ဘာသာာစကား (native language)

tongue twister (n)                                  = လွ်ာသြက္ေစရန္ ေလ့က်င့္ရေသာ စကား

 

ဥပမာ   ေတာင္ေပၚက ရွမ္းကေလး၊ ေလွ်ာ္ထမ္းလို႔ေျပး

          ရွည္တဲ့ေလွ်ာ္က ရွည္၊ တိုတဲ့ေလွ်ာ္က တို။

e.g.    She sells sea shells on the seashore.

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူတိုင္း ေဝါဟာရ ၾကြယ္ဝကာ လိုသလို အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါေစ ……

 

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

Views: 1851

Reply to This

Replies to This Discussion

သင္ယူေလ့လာခြင့္ေပးလို႔ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ
Good

ႊ့Thank you very much !

 

Thein Soe ( sittway)

thanks

Hi... How are you? Hope you are a in chirpy mood.. I am one of your students that I love to learn and love to listen to and fund to speak in English this was why some of my friends told me that I am a crazy English speaker. Yes.. Honestly I am.. because I love you meet friends and people it is my pretty habit...Now I learned a lot from the website... I really much appreciated... I hope to learn more and more from the website. So, I would like to say all my friends want to get and improve the pretty great website because English Language is so useful and principal and important all over the world...So I want you all learn deeply in the website....Ok.... Let's stop here my advance advise for all.... Sincerely Win Thein..

Thanks for your advise Mr Win THein.

I have launched my own blog page last week. Welcome everyone to learn English.

Here is the address: www.siraungkou-umk.blogspot.com

I like this lesson. Thanks a lot.

I get a lot of vocabularies. So, Thank you very much.

thanks a lot

thanks

Like

Thanks a lot.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service