ခ်ိတ္ဆက္စကားလံုးမ်ား (၂) (transitions and linking words - 2)

 

Giving information which is against normal expectation ျဖစ္သင့္သည္ႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာျဖစ္သည့္အခ်က္အလက္ကိုတင္ျပျခင္း။ ေရွ႕ေနာက္ဆန္႔က်င္တင္ျပျခင္း

 

20. His liver was in bad shape. That notwithstanding, he continued to drink.

သူ႔အသည္းကအေျခအေနဆိုးေနၿပီ။ သို႔ျဖစ္လင့္ကစား သူကေတာ့ဆက္ေသာက္လ်က္ပဲ။

 

21. He loved her very much. (ဒါေပမယ့္) However, he didn't ask her to marry him.

သူသည္သူမကိုအလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္။ ဒါေပမယ့္ သူမကိုလက္ထပ္ခြင့္မေတာင္းခဲ့ေပ။

 

22. She hated him. (ဒါေတာင္မွ) Even so, she accepted all of his dinner invitations.

သူမသည္သူ႔ကိုမုန္းသည္။ ဒါေတာင္မွ သူမသည္သူ၏ဖိတ္ၾကားမႈမ်ားအားလံုးကို လက္ခံခဲ့ ည္။

 

23. The boy got F's on all his exams. All the same, the teacher passed him.

 

24. I wasn't hungry. (ဒါေတာင္မွ) Still, I had dinner with the family and ate a lot.

ကၽြန္ေတာ္မဆာပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ မိသားစုနဲ႔ညစာ အမ်ားႀကီးစားခဲ့တယ္။

 

25. I hated that job with a passion. (သို႔ေသာ္ျငားလည္း) Nevertheless, I stayed for ten years.

အဲဒီအလုပ္ကို သိပ္မုန္းတာပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆယ္ႏွစ္ေတာ့ေနခဲ့ေသးတယ္။

 

26. She spent hours in the hot kitchen. (သို႔ေသာ္ျငားလည္း) Regardless, he didn't touch her food.

သူမနာရီေပါင္းမ်ားစြာပူပူေလာင္ေလာင္နဲ႔မီးဖိုထဲမွာခ်က္ျပဳတ္ခဲ့တယ္။ ဒါေတာင္မွ သူမ ခ်က္ျပဳတ္ထားတာကို သူတို႔ေတာင္မတို႔ဘူး။

 

giving the bright side or the sad side အဆိုးထဲမွအေကာင္းကိုေျပာျပျခင္း

 

27. She was hit by a car. Fortunately, she wasn't killed.

ကားနဲ႔အတိုက္ခံရတာ။ ကံေကာင္းလို႔ အသက္မေသတယ္။

 

28. He lost his house in the hurricane. Happily, his whole family survived.

မုန္တိုင္းမွာသူ႔အိမ္ပါသြားတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္စြာပဲ သူတို႔မိသားစု လြတ္ေျမာက္ခဲ့တယ္။

 

29. She inherited a million dollars. Unfortunately, she invested the money badly.

သူမ အေမြတစ္သန္းရခဲ့တယ္။ ကံဆိုးစြာပဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္တာမေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး။

 

30. He did everything to make her happy. Sadly, she never grew to love him.

သူမေပ်ာ္ဖို႔ သူဘာမဆိုလုပ္ခဲ့တယ္။ စိတ္မေကာင္းစရာပဲ သူမကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ခ်စ္မ လာဘူး။

 

showing consistencies and similarities ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈ၊ အသြင္တူမႈကိုျပျခင္း

 

31. He worked hard to make his wife happy. Likewise, she took good care of him.

သူက မိန္းမကိုေပ်ာ္ေအာင္က်ိဳးစားလုပ္ကိုင္တယ္။ ထိုနည္းတူစြာပဲ သူမကလည္း သူ႔အေပၚျပန္ ဂ႐ုစိုက္တယ္။

 

32. He treated his workers well. In the same way, he did everything for his kids.

သူကအလုပ္သမားေတြကိုေကာင္းေကာင္းဆက္ဆံတယ္။ ဒီလိုပဲ သူ႔သားသမီးေတြကိုလည္း ဆက္ဆံတယ္။

 

33. The lady was an angel. Similarly, her husband helped the poor in their town.

အမ်ိဳးသမီးကေတာ့ နတ္မိမယ္အလားပဲ (တင္စားေျပာသည္)။ ထို႔အတူပင္ သူ႔ခင္ပြန္းကလည္း သူတို႔ၿမိဳ႕က ဆင္းရဲသားေတြကို ကူညီတတ္တယ္။

 

showing inconsistencies or dissimilarities  ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္မႈ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ေဖာ္ျပျခင္း

 

34. He was handsome and smart. On the other hand, he dressed very badly.

သူက ႐ုပ္ေခ်ာၿပီးထက္ျမက္တယ္။ အျခားတစ္ဘက္မွာေတာ့ အ၀တ္အစား၀တ္တာဆိုးတယ္။

 

35. Falcons fly 200 miles per hour. In contrast, ostriches can't fly at all.

သိမ္းငွက္မ်ားသည္ တစ္နာရီမိုင္ ၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ပ်ံသန္းၾကသည္။ ဆန္႔က်င္စြာပင္ ငွက္ကုလား အုပ္မ်ားသည္ လံုး၀မပ်ံႏိုင္ၾကေခ်။

 

stating what is clearly true or probably true ထင္ရွားသည့္အမွန္တရားကိုေဖာ္ျပျခင္း။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အမွန္တရားကိုေဖာ္ျပျခင္း

 

36. He sang and danced on his way to work. Obviously, he liked his job.

အလုပ္သြားရင္း ဆိုလိုက္ကလိုက္နဲ႔။ သူ႔အလုပ္ကိုသူႀကိဳက္တာ အထင္အရွားပဲ။

 

37. He always took his kids to the park. Undoubtedly, he loved them a lot.

ကေလးေတြကို သူ ပန္းျခံကို အၿမဲတမ္းပို႔ေပးတယ္။ ကေလးေတြကို ကိုသူခ်စ္တာ သံသယ ရွိစရာမလိုဘူး။

 

38. He gave vacation time and sick leave. Surely, his workers appreciated it.

အားလပ္ရက္အခ်ိန္ေတြနဲ႔ခြင့္ေတြသူေပးခဲ့တယ္။ သူ႔အလုပ္သမားေတြ သေဘာက်တာ အေသအခ်ာေပါ့။

 

39. He was invited to all the parties. Indeed, he was quite popular.

ပါတီပြဲအားလံုးကို သူ႔အားဖိတ္ၾကားခံရတယ္။ အမွန္စင္စစ္ သူဟာလူအမ်ားႏွစ္သက္ တဲ့သူပါ။

 

40. He kept closing his eyes while I was speaking. Apparently, he hadn't slept well.

ကၽြန္ေတာ္စကားေျပာေနတုန္း သူမ်က္လံုးေတြကိုပိတ္ပိတ္ထားတယ္။ သူေကာင္းေကာင္းမအိပ္ခဲ့ရတာ အထင္အရွားပဲ။

 

41. He couldn't recognize his friends. Possibly, he had Alzheimer's disease.

သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြကို သူမမွတ္မိဘူး။ အယ္ဇိုင္းမားေရာဂါရေနတာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္

 

showing a direct result  တိုက္႐ိုက္ရလာဒ္ ကိုေဖာ္ျပျခင္း

 

42. We were tired and hungry. Therefore, we stopped to rest and eat lunch.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆာေလာင္ေမာပန္းေနၾကၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အပန္းေျဖေန႔လည္စာ စားေသာက္ဖို႔ရပ္ခဲ့တယ္။

43. He went out dancing every week night. Consequently, he failed his class.

သူညတိုင္း သြားကခဲ့တယ္။ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ သူ႔စာေမးပြဲ က်ခဲ့တယ္။

 

44. He studied hard and did all his homework. Thus, he got A's most of the time.

သူစာက်ိဳးစားၿပီး အိမ္စာေတြလည္းအကုန္လုပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အၿမဲတမ္းလိုလို “ေအ” အဆင့္ကေအာင္တယ္။

 

45. He worked seven days a week, twenty hours a day. As a result, he got sick.

သူတစ္ေန႔နာရီႏွစ္ဆယ္။ တစ္ပတ္ ခုႏွစ္ရက္အလုပ္လုပ္တယ္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ ဖ်ားေတာ့တာပဲ။

 

ဒါကေတာ့ transitional words ေတြကိုနမူနာ၀ါက်ေတြနဲ႔တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကို စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္တြင္ ဘယ္လိုအခ်ိတ္ဆက္မိမိသံုးစြဲသလဲဆိုတာ ေအာက္ပါ စာပိုဒ္ကိုဖတ္႐ႈေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Larry and Harry

 

          On reflection, I really loved Larry a lot, but I knew I shouldn't keep going out with him! First of all, he cursed and swore all the time, on the street and even in church! Secondly, he dressed like a child, in torn, dirty jeans.

          At first, I thought he was youthful and free-spirited, but then I realized that he was just immature. Next, I found out that he still lived with his mother, and a little later, I found out that he didn't even have a job. After this, somebody told me that he was living on money that his dead father had left him and that he had never worked a day in his life.

          After some careful thought, I told him to stop calling me, but despite that, he kept leaving messages on my phone. Soon he gave up calling me, and finally, I was rid of him.

          Gradually, I got used to being without him even though I missed him. Little by little, I started going out again, and after a while, I met some really nice guys at parties. After some time, I began dating men, and eventually, I met Harold, who is my current husband.

          Hopefully, my daughter will meet somebody who is funny and free-spirited like Larry was, but, with any luck, he will also be responsible and considerate like her father is. In the future, I will be ready to give her a mother's advice when she starts dating men.

 

ေလ့လာသူအေပါင္း ေအာင္ပြဲ၀င္ႏိုင္ၾကပါေစ။

 

 

ဇာနည္(MyWay!)


 

 

[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- ယခုလ (May 2013) မွစ၍ အသင္းဝင္မ်ားကို လစဥ္ ၁၀၀၀၀ တန္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ ၁၀ ကဒ္ကို ကံစမ္းမဲေဖာက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အသင္းဝင္အခ်င္းခ်င္း အြန္လိုင္းမွ စကားေျပာ (Chat) ႏိုင္မည္၊ Message ေပးပို႕ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Non-members can now view all the content at http://www.myanmar-network.net/ but we would very much like you to join our community as a member so you can enjoy the above benefits. 

With more than 49,000 members worldwide, Myanmar Network is the largest English language learning network in Myanmar. Join us now to read hundreds of lessons and articles for free! 

Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2537

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks a lot sir

Thank you so much sir!
Thanks.
thanks

Thanks.

thank a lot

thanks a lot

Sir I want to know transitions and linking words - 1 . Where I can read it??? Can u attach with 1 link?

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service