VOA အဂၤလိပ္သင္ခန္းစာ 22 Call စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား By ေဒၚလွလွသန္း

အဂၤလိပ္စာ သင္ခန္းစာ

 တနလၤာ, 02 ဧၿပီ 2012

ဒီသတင္းပတ္ English Learning: America Idioms and Expressions က႑မွာ call it a day, call the shots, at beck and call နဲ႔ close call စတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

ပထမဦးဆံုး တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးမွာ call it a day ျဖစ္ပါတယ္။ Call = ေခၚသည္၊ It = တခုခုကို ရည္ညႊန္းသည့္ နာမ္စား၊ A= တခု၊ Day= ရက္ ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္မွာ ရက္တရက္ကို ေခၚလိုက္သည္ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ေတာ့ ဒီမွ်ပဲ၊ လုပ္ေနတာေတြ အားလံုးရပ္ၿပီး နားလိုက္ေတာ့မယ္၊ အလုပ္သိမ္းေတာ့မယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တခါတရံလည္း ကိုယ္တသက္လံုး လုပ္လာတာကို ရပ္ေတာ့မယ္၊ အနားယူေတာ့မယ္၊ ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္လည္း call it a day လို႔ ရည္ညႊန္းသံုးႏိုင္ပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

I am so tired after working the whole day on the accounts. I am calling it a day.
ေငြစာရင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တေနကုန္ အလုပ္လုပ္ေနရတာ အေတာ္ေလး ပင္ပန္းေနၿပီဗ်။ က်ေနာ္ ဒီေန႔အတြက္ အလုပ္သိမ္းေတာ့မယ္။

ဆက္လက္တင္ျပေပးမွာက call the shots ျဖစ္ပါတယ္။ Call = ေခၚသည္၊ the Shots = ဒီေနရာမွာ အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေပမယ့္ ပစ္ခတ္တယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ shoot ႀကိယာရဲ ႔ နာမ္ (noun) အျဖစ္ အသံုးျပဳထားတာျဖစ္ၿပီး shots က ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ပစ္ခတ္ဖို႔အတြက္ ေခၚေပးတာ၊ ေအာ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း ဆင္းသက္လာတဲ့ အယူအဆအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတဲ့အနက္ တမ်ဳိးကေတာ့ ေရွ ႔ ၿဗိတိသွ်သေဘၤာေတြ လက္ထက္ကဆုိရင္ ရန္သူကို ပစ္ခတ္ရာမွာ ကုန္းပတ္ေပၚမွာရွိတဲ့ တာဝန္က်အရာရွိက ဘယ္ေနရာကို ခ်ိန္ပစ္ရမယ္ဆိုတာကို ေအာက္ဖက္က ေသနတ္သမားေတြကို အမိန္႔ေပးရာကေန ဆင္းသက္လာတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ ရွိေနတာ၊ အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ျပဳလုပ္တာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ေနရာမွာ ရွိေနတာ။ က်မတို႔ ေခတ္စကားအရဆိုရင္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ညႊန္းၾကားတဲ့ေနရာမွာ ရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘန္းစကားအရဆိုရင္ေတာ့ သူကဗိုလ္ပဲေပါ့။

ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Our boss Mr. Green calls the shot at work, but at home it’s his wife, who makes important decisions.
က်ေနာ္တို႔ ဆရာသမား Mr. Green က အလုပ္မွာေတာ့ သူက အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ ရွိေနေပမယ့္ အိမ္မွာဆိုရင္ေတာ့ အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုေတာ့ သူ႔ဇနီးက ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိတယ္။

ဆက္လက္တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးမွာ at beck and call ျဖစ္ပါတယ္။ At = ေနရာကိုျပတဲ့ ဝိဘတ္ (preposition)၊ Beck က Beckon ဆိုတဲ့ ၁၄ ရာစုအသံုးကေန ဆင္းသက္လာၿပီး လက္အမႈအရာ၊ မ်က္ႏွာအမႈအရာ၊ ေခါင္းလႈပ္ရွားမႈကိုသံုးၿပီး ခိုင္းတာ၊ အမိန္႔ေပးတာ၊ ညႊန္းၾကားတာတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ And = ႏွင့္၊ Call = ေခၚသည္ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္မွာ ေခၚၿပီးရင္ေခၚျပန္ရင္ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ ႔ကေတာ့ beck and call ဟာ beckon call ကေန ကာလေရြ ႔လ်ားလာေတာ့ beck and call ျဖစ္လာတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ beck and call အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ေစာေစာက တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္နဲ႔ အလားတူတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ခဏခဏေခၚၿပီး အခိုင္းခံေနရတာေပါ့။ က်မတို႔ ျမန္မာဘန္းစကားအရေတာ့ ခိုင္းဖက္ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Mary bullies her younger sister Jones a lot. Jones is at her beck and call and sometimes she complaints to her mother.
Mary က သူ႔ညီမငယ္ Jones အေပၚ ဗိုလ္က်တယ္။ Jones ကို သူက ခဏခဏ ေခၚခိုင္းေတာ့ တခါတေလလည္း Jones က သူ႔အေမကို တိုင္းေျပာတယ္။

ေနာက္ဆံုးတင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမွာ close call ျဖစ္ပါတယ္။ Close = ကပ္တာ၊ နီးတာ၊ Call = ေခၚသည္ ျဖစ္ၿပီး တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္မွာ ကပ္ၿပီးေခၚသည္ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဒီေနရာမွာ အႏၱရာယ္ကေန သီသီေလး လြတ္တာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ကံေကာင္းလို႔ လက္မတင္ကေလး လြတ္သြားတယ္သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

We were very lucky as we got out of our house before it was burnt down. It was a very close call.
က်ေနာ္တို႔ သိပ္ကို ကံေကာင္းတယ္။ အိမ္တအိမ္လံုး မီးေလာင္ျပာမက်ခင္ က်ေနာ္တို႔ လက္မတင္ကေလး ထြက္ေျပးႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။

Views: 629

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service