အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ယဥ္ေက်းစြာေျပာဆိုျခင္း

[Zawgyi]


ဘယ္ဘာသာစကားနဲ႕ေျပာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႔ သေဘာမတူေၾကာင္းကို ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေျပာလိုတဲ့အခါ အသံုးျပဳတဲ့စကားအသံုးအႏႈန္းေတြကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳရတယ္၊ ဘယ္အခါမွအသံုးျပဳရတယ္ ဆိုတာကို သိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဘာသာစကားတစ္ခု (သို႔) ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုမွာ စကားအသံုးအႏႈန္းတစ္ခုဟာ ပံုမွန္အသံုး အႏႈန္းျဖစ္ေပမဲ့ အျခားဘာသာစကား (သုိ႔) ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ေတာ့ မယဥ္ေက်းေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေနႏိုင္လို႔ပါပဲ။ 

I'm sorry, Excuse me (သို႔) Pardon me ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြ ဟာ အခ်က္အလက္ေတာင္းဆိုျခင္း၊ အေႏွာက္ အယွက္ေပးျခင္းႏွင့္ သေဘာမတူျခင္း အစရွိတဲ့ မတူညီေသာ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ယဥ္ေက်းျခင္းကို ေဖၚျပရာတြင္ သံုးႏိုင္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

 • Sorry / Excuse me, do you know what the time is? (တဆိတ္ေလာက္၊ ဘယ္ႏွစ္နာရီလဲဆိုတာ သိပါသလား?)
 • I'm sorry, but I don't see how you expect us to finish by lunch time. (စိတ္မရွိပါနဲ႔ခင္ဗ်ား။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားက ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး (ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို) ထမင္းစားခ်ိန္အမီ အဆံုးသတ္ ေစခ်င္တယ္ဆိုတာကို သေဘာ မေပါက္ဖူးဗ်ာ။)
 • Excuse me, but I never said I'd pay for everything. (အားေတာ့နာပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အားလံုးအတြက္ ေငြရွင္းေပးမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္တုန္းကမွမေျပာခဲ့ပါဘူး။)
 • Excuse me, but there's a phone call for you. (ခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ာ၊ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားအတြက္ ဖံုးလာေနပါတယ္။)
 • Excuse me for a moment, I have to make a phone call. (ခဏေလာက္ ခြင့္ျပဳပါဦး ကၽြန္ေတာ္ဖံုးေခၚစရာေလးရွိလို႔ပါ။)
 • Pardon me , but those numbers aren't right. (စိတ္မရွိပါနဲ႔ ဒါေပမဲ့ အဒီဂဏန္းေတြက မမွန္ဘူး။)
 • Pardon me for interrupting, but there's a phone call for you. (ေႏွာင္ယွက္မိတဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားအတြက္ ဖံုးလာေနပါတယ္။)


I'm sorry, Excuse me နဲ႔ Pardon me
တို႔ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို သူေျပာလိုက္တဲ့ စကားကို ေနာက္ထပ္ ျပန္ေျပာဖို႔ ယဥ္ေက်းစြာ ေတာင္းဆိုတဲ့အခါမွာလည္း အသံုးျပဳပါတယ္။ Excuse me ႏွင့္ Pardon me တို႔ကိုေတာ့ အေမရိကန္္စကားမွာ အဓိက အသံုးျပဳပါတယ္။

 • Is this your coat? Excuse me/ Pardon me? (ဒါခင္ဗ်ားကုတ္အက်ႌလား? ခင္ဗ်ား/ျပန္ေျပာပါဦး။)
 • I'm sorry , what was your name again? (စိတ္မရွိပါနဲ႔ ခင္ဗ်ားနာမည္ျပန္ေျပာပါဦး ။)


သင့္အေနနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္ဖို႔ရာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ေဘးဖယ္ေပးဖို႔ ယဥ္ေက်းစြာ ေတာင္းဆိုတဲ့အခါ Excuse me ႏွင့္ Pardon me တို႔ကို အသံုးျပဳပါသည္။ Excuse me သည္ ၿဗိတိသွ်စကားအသံုးအႏႈန္းျဖစ္ၿပီး Pardon me ကေတာ့ အေမရိကန္စကားအသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။

I don't know, I see/take your point နဲ႕ That's true တုိ႔ကိုေတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႔ အျပည့္အ၀မဟုတ္ပဲ အတိိုင္းအတာတစ္ခုအထိသာ သေဘာမတူေၾကာင္းကို ေျပာလိုတဲ့အခါ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

 • It'll be boring. Oh, I don’t know. It might be fun. (အဲဒါက ၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းလိမ့္မယ္။ အို မသိဘူးေလ ၊ ေပ်ာ္စရာေကာင္းခ်င္လည္း ေကာင္းမွာေပါ့။)
 • I see your point , but I don't think there's anything we can do at the moment. (ခင္ဗ်ားေျပာတာကို လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ဘူး ထင္တယ္။)


With (the greatest) respect, with all (due) respect နဲ႔ I beg to differ တို႔ ကတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႔ သေဘာ မတူေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါမွာ အလြန္ယဥ္ေက်းၿပီး ခန္႔တဲ့အသံုးအႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။

 • With all due respect , you're missing the point. (ေလးစားပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားနားလည္မႈ လြဲေနပါတယ္။)
 • He argues that young people would benefit from parenting courses, I beg to differ. (လူငယ္ေတြဟာ သားသမီးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးသင္တန္းေတြကေန အက်ဳိးေက်းဇူး ရႏိုင္တယ္လို႔ သူကေတာ့ ေစာဒက တက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ သေဘာမတူေၾကာင္း ေျပာပါေစခင္ဗ်ာ။)


Actually
ကိုေတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို သူနဲ႔သေဘာမတူေၾကာင္း ယဥ္ေက်းစြာ ေျပာလိုတဲ့အခါ (သို႔) ထိုသူကို အမွန္ျပဳျပင္ေပးလိုတဲ့အခါ အသံုးျပဳပါတယ္။

 • I find James a bit dull. He's actually very nice when you get to know him. (ဂ်ိမ္း(စ)က နည္းနည္းေတာ့ ၿငီးေငြ႕ဖို႔ေကာင္းတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ သူန႔ဲရင္းႏွီးလာတဲ့အခါ သူဟာ တကယ္ေတာ့ သေဘာေကာင္းတဲ့သူ တစ္ေယာက္ပါ။)
 • That Picasso is amazing. Actually it's by Braque. (အဲဒီပီကာဆိုရဲ႕ အဲဒီပန္ခ်ီကားက အံ့ၾသစရာေကာင္းလိုက္တာ။ တကယ္ေတာ့ အဲဒါဘရက္(ခ)ဆြဲတာ။)


I'm afraid ကေတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေစမဲ့ (သို႔) စိတ္ပ်က္ေစမဲ့ (သို႔) စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစမဲ့စကားကို ေျပာရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ယဥ္ေက်းတဲ့စကား အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။

 • Things haven't been going well here, I'm afraid. (စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ဒီမွာေတာ့ အရာရာတိုင္းဟာ အဆင္မေျပျဖစ္ေနတယ္။)
 • I'm afraid that I can't accept this job. (စိတ္မေကာင္းေပမဲ့ ဒီအလုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။)
 • I'm afraid to say that I found the book very dull. (အားနာေပမဲ့ စာအုပ္က ပ်င္းစရာေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာရမွာပဲ။)
 • Did he forget to do it? I'm afraid so. (သူလုပ္ဖို႔ေမ့သြားသလား? စိတ္မေကာင္းေပမဲ့ ဟုတ္ပါတယ္။)
 • Will John be there? I'm afraid not. (ဂၽြန္ေရာအဲဒီမွာ ရွိမွာလား? စိတ္မေကာင္းပါဘူး၊ ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။)


Macmillandictionaryblog.com မွ Liz Potter 
၏ Ways of being polite မွ ေကာက္ႏႈတ္ ဘာသာျပန္ဆိုထားတာျဖစ္ပါတယ္။

[Unicode]

ဘယ်ဘာသာစကားနဲ့ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ သဘောမတူကြောင်းကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောလိုတဲ့အခါ အသုံးပြုတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းတွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရတယ်၊ ဘယ်အခါမှအသုံးပြုရတယ် ဆိုတာကို သိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဘာသာစကားတစ်ခု (သို့) ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုမှာ စကားအသုံးအနှုန်းတစ်ခုဟာ ပုံမှန်အသုံး အနှုန်းဖြစ်ပေမဲ့ အခြားဘာသာစကား (သို့) ယဉ်ကျေးမှုအတွက်တော့ မယဉ်ကျေးသော အသုံးအနှုန်းဖြစ်နေနိုင်လို့ပါပဲ။ 

I'm sorry, Excuse me (သို့) Pardon me ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ ဟာ အချက်အလက်တောင်းဆိုခြင်း၊ အနှောက် အယှက်ပေးခြင်းနှင့် သဘောမတူခြင်း အစရှိတဲ့ မတူညီသော အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် ယဉ်ကျေးခြင်းကို ဖေါ်ပြရာတွင် သုံးနိုင်သော အသုံးအနှုန်းများ ဖြစ်ပါတယ်။

Sorry / Excuse me, do you know what the time is? (တဆိတ်လောက်၊ ဘယ်နှစ်နာရီလဲဆိုတာ သိပါသလား?)
I'm sorry, but I don't see how you expect us to finish by lunch time. (စိတ်မရှိပါနဲ့ခင်ဗျား။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး (ကျွန်တော်တို့ကို) ထမင်းစားချိန်အမီ အဆုံးသတ် စေချင်တယ်ဆိုတာကို သဘော မပေါက်ဖူးဗျာ။)
Excuse me, but I never said I'd pay for everything. (အားတော့နာပါတယ် ဒါပေမယ့် အားလုံးအတွက် ငွေရှင်းပေးမယ်လို့ ကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှမပြောခဲ့ပါဘူး။)
Excuse me, but there's a phone call for you. (ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ၊ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားအတွက် ဖုံးလာနေပါတယ်။)
Excuse me for a moment, I have to make a phone call. (ခဏလောက် ခွင့်ပြုပါဦး ကျွန်တော်ဖုံးခေါ်စရာလေးရှိလို့ပါ။)
Pardon me , but those numbers aren't right. (စိတ်မရှိပါနဲ့ ဒါပေမဲ့ အဒီဂဏန်းတွေက မမှန်ဘူး။)
Pardon me for interrupting, but there's a phone call for you. (နှောင်ယှက်မိတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားအတွက် ဖုံးလာနေပါတယ်။)

I'm sorry, Excuse me နဲ့ Pardon me တို့ကို တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သူပြောလိုက်တဲ့ စကားကို နောက်ထပ် ပြန်ပြောဖို့ ယဉ်ကျေးစွာ တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာလည်း အသုံးပြုပါတယ်။ Excuse me နှင့် Pardon me တို့ကိုတော့ အမေရိကန်စကားမှာ အဓိက အသုံးပြုပါတယ်။

Is this your coat? Excuse me/ Pardon me? (ဒါခင်ဗျားကုတ်အကျႌလား? ခင်ဗျား/ပြန်ပြောပါဦး။)
I'm sorry , what was your name again? (စိတ်မရှိပါနဲ့ ခင်ဗျားနာမည်ပြန်ပြောပါဦး ။)

သင့်အနေနဲ့ ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်ဖို့ရာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဘေးဖယ်ပေးဖို့ ယဉ်ကျေးစွာ တောင်းဆိုတဲ့အခါ Excuse me နှင့် Pardon me တို့ကို အသုံးပြုပါသည်။ Excuse me သည် ဗြိတိသျှစကားအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပြီး Pardon me ကတော့ အမေရိကန်စကားအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။

I don't know, I see/take your point နဲ့ That's true တို့ကိုတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ အပြည့်အဝမဟုတ်ပဲ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာ သဘောမတူကြောင်းကို ပြောလိုတဲ့အခါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

It'll be boring. Oh, I don’t know. It might be fun. (အဲဒါက ငြီးငွေ့စရာကောင်းလိမ့်မယ်။ အို မသိဘူးလေ ၊ ပျော်စရာကောင်းချင်လည်း ကောင်းမှာပေါ့။)
I see your point , but I don't think there's anything we can do at the moment. (ခင်ဗျားပြောတာကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘူး ထင်တယ်။)

With (the greatest) respect, with all (due) respect နဲ့ I beg to differ တို့ ကတာ့ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ သဘော မတူကြောင်း ပြောတဲ့အခါမှာ အလွန်ယဉ်ကျေးပြီး ခန့်တဲ့အသုံးအနှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။

With all due respect , you're missing the point. (လေးစားပါတယ်ခင်ဗျာ၊ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားနားလည်မှု လွဲနေပါတယ်။)
He argues that young people would benefit from parenting courses, I beg to differ. (လူငယ်တွေဟာ သားသမီးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးသင်တန်းတွေကနေ အကျိုးကျေးဇူး ရနိုင်တယ်လို့ သူကတော့ စောဒက တက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ သဘောမတူကြောင်း ပြောပါစေခင်ဗျာ။)

Actually ကိုတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သူနဲ့သဘောမတူကြောင်း ယဉ်ကျေးစွာ ပြောလိုတဲ့အခါ (သို့) ထိုသူကို အမှန်ပြုပြင်ပေးလိုတဲ့အခါ အသုံးပြုပါတယ်။

I find James a bit dull. He's actually very nice when you get to know him. (ဂျိမ်း(စ)က နည်းနည်းတော့ ငြီးငွေ့ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ သူနဲ့ရင်းနှီးလာတဲ့အခါ သူဟာ တကယ်တော့ သဘောကောင်းတဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။)
That Picasso is amazing. Actually it's by Braque. (အဲဒီပီကာဆိုရဲ့ အဲဒီပန်ချီကားက အံ့သြစရာကောင်းလိုက်တာ။ တကယ်တော့ အဲဒါဘရက်(ခ)ဆွဲတာ။)

I'm afraid ကတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်စေမဲ့ (သို့) စိတ်ပျက်စေမဲ့ (သို့) စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေမဲ့စကားကို ပြောရာတွင် အသုံးပြုသော ယဉ်ကျေးတဲ့စကား အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။

Things haven't been going well here, I'm afraid. (စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒီမှာတော့ အရာရာတိုင်းဟာ အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်။)
I'm afraid that I can't accept this job. (စိတ်မကောင်းပေမဲ့ ဒီအလုပ်ကို ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ပါဘူး။)
I'm afraid to say that I found the book very dull. (အားနာပေမဲ့ စာအုပ်က ပျင်းစရာကောင်းတယ်လို့ ပြောရမှာပဲ။)
Did he forget to do it? I'm afraid so. (သူလုပ်ဖို့မေ့သွားသလား? စိတ်မကောင်းပေမဲ့ ဟုတ်ပါတယ်။)
Will John be there? I'm afraid not. (ဂျွန်ရောအဲဒီမှာ ရှိမှာလား? စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။)

Macmillandictionaryblog.com မှ Liz Potter ၏ Ways of being polite မှ ကောက်နှုတ် ဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။


Views: 16877

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you , Sir
So many thank, Sir
Good :-)
Thanks a million!! Please post more like this.
Really useful
very important
This is very nice for me!
Thanks,sir

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service