အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (What/Tell/Thanks/Wait/Bother)

so what? (အဲ့ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ)


You use so what? as a rude reply when you think what has just been said is not important, relevant or interesting, especially when you think that you are being criticized in some way: 
အဲ့ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ So what သည္ အခုေလးတင္ ေျပာလိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုသည္ သင့္အတြက္ အေရးမႀကီးေၾကာင္း (သို႔) မဆီေလ်ာ္ေၾကာင္း (သို႔) စိတ္၀င္စားစရာမေကာင္းေၾကာင္းဟု သင္ယူဆေသာအခါ ျပန္ေျဖရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ မယဥ္ေက်းသည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သင့္အား တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေ၀ဖန္ေနသည္ဟု ထင္ေသာအခါတြင္ ပိုအသံုးျပဳပါသည္။

 • 'You're later than you said you would be.' 
  မင္းေျပာထားတဲ့အခ်ိန္ထက္ ပိုေနာက္က်ေနတယ္။
  'So what?' 
  အဲ့ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ
 • 'Your new girlfriend seems a lot younger than you.' 
  မင္းေကာင္မေလးက မင္းထက္ အေတာ္ငယ္ပံုေပါက္တယ္
   'So what?'
   အဲ့ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္လဲTell me (ေျပာပါဥိး)


You say tell me to introduce a question:  
ေျပာပါဦး tell me ကို ေမးခြန္းတစ္စံုတစ္ရာေမးရာတြင္ နိဒါန္းပ်ိဳးသည့္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

 • Tell me, what did you think of the film? 
  ေျပာပါဦး ႐ုပ္ရွင္ကို ဘယ္လိုထင္လဲ
 • Tell me, can you recommend a good, inexpensive restaurant in the town? 
  ေျပာပါဦး။ ျမိဳ႕ထဲမွာ ေစ်းသက္သာျပီး ေကာင္းတဲ့ စားေသာက္ဆုိင္ကို ညႊန္းေပးႏိုင္မလားThanks to (ေက်းဇူးေၾကာင့္)


You say thanks to in this way to mean 'because of':
ေက်းဇူးေၾကာင့္  thanks to သည္“ေၾကာင့္  because ”ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။

 • Thanks to training hard, all the members of the football team are very fit. 
  ျပင္းထန္စြာ ေလ့က်င့္ထားတဲ့ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေဘာလံုးအသင္းက အသင္း၀င္တိုင္း က်န္းမာေရးေကာင္းေနၾကတယ္။
 • Thanks to Tom's bad behaviour at the party, we were all asked to leave. 
  ပါတီတုန္းက Tom ရဲ႕ ဆိုးရြားတဲ့ အျပဳအမူေၾကာင့္ ငါတို႔အားလံုးထြက္သြားဖို႔အေျပာခံခဲ့ရတယ္။ 
   


I can't wait (ငါေစာင္႔ရတာစိတ္မရွည္ေတာ႔ဘူး)


You say I can't wait for something when you want it to happen very much and are excited about it: 
ငါေစာင္႔ရတာစိတ္မရွည္ေတာ့ဘူး I can’t wait ကို သင့္အေနျဖင့္ ကိစၥတစ္စံုတစ္ရာကို အရမ္းျဖစ္ေစခ်င္ျပီး ၎ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္လႈပ္ရွားေနေသာ အခါတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

 • When do you go on holiday?' 
  ဘယ္ေတာ့ အားလပ္ရက္ ခရီးစမလဲ
  'Next month and I can't wait!' 
  ေနာက္လေလ။ ငါေစာင့္ရတာစိတ္မရွည္ေတာ့ဘူး
 • I move into my new flat next week. I can't wait!'
  ေနာက္အပတ္ဆိုရင္ ငါ့တိုက္ခန္းအသစ္ကို ေျပာင္းေတာ့မွာ ငါေစာင္႔ရတာစိတ္မရွည္ေတာ့ဘူး
   


I'm not bothered (ငါက ကိစၥမရွိဘူး)


You use I'm not bothered in this way to show that something is not important to you and so you do not mind what happens or what is decided: 
I’m not bothered (ငါက ကိစၥမရွိဘူး)ကို အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာသည္ သင့္အတြက္း အေရးမႀကီးသည့္အတြက္ ဘာပဲျဖစ္လာလာ (သို႔) ဘာပဲဆံုးျဖတ္ဆံုးျဖတ္ သင့္အေနျဖင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလိုသည့္ အခါတြင္ အသံုးျပဳသည္။

 • Would you prefer to eat here or go out for a meal?' 
  ဒီမွာပဲစားမလား? ဒါမွမဟုတ္ အျပင္ထြက္စားမလား?
  'I'm not bothered. You decide.' 
  ငါက ကိစၥမရွိပါဘူး။ မင္း ဆံုးျဖတ္ပါ။
 • 'Would you like to go to the cinema?' 
  ရုပ္ရွင္သြားၾကည့္ခ်င္လား။
  'I'm not bothered, but come with you if you want to go.' 
  ငါက ကိစၥမရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ မင္းသြားခ်င္ရင္ ငါလိုက္ေပးမယ္ေလ။
                                You can read other lessons posted by me here.

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language Republic

Views: 4440

Reply to This

Replies to This Discussion

စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းျပီးဒီလိုေလ႔လာသင္ယူခြင္႔ရတဲ႔အတြက္ေက်းဇူးပါ

          တခါတေလ အာရွသား အခ်င္းခ်င္းဆိုျပီး အမွတ္တမဲ႔ ေျပာခဲ႔မိ တာေလးေတြရွိခဲ႔တယ္။ သတိျပဳရ ေတာ႕မွာပါ။ Thanks for your post.

           k.soe

Thanks for your sharing knowledge & very useful for the social communication.

thank

thank you

ဒါမ်ိဴးေလးေတြတင္ေပးပါ

thank you for your mail.

Thank for your mail
Thanks. It is very helpful for me.

ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္။ အသံုးလဲ၀င္ပါတယ္။

thanks a lot for your post . It's very help for me .

Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service