က်ေန္ာ အြန္လိုင္းမွာ အဂၤလိပ္သင္ခန္းစာေတြ ေလ့လာရင္းနဲ႕စာေတြလိုက္ဖတ္ေတာ့ Usage နဲ႕ Vocabulary ေတြမသိေသးပါလားလို႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတိထားမိလိုက္ပါတယ္....
ျပီးေတာ့ သံုးစြဲပံုနည္းေလးေတြ တစ္ခ်ိဳ႕ဟာေတြကို လံုး၀မသိေသးပါဘူး.......
ဒါေၾကာင့္ တစ္ေန႕စာ Vocabulary ေတြေလ့လာရင္းနဲ႕ ဒီ  Words of the day ကုိေန႕စဥ္ ေရးသြားပါမယ္။
မ်ားမ်ားၾကီးမေရးပါဘူး...
တစ္ေန႕ စကားလံုးတစ္လံုးပဲ ေရးပါမယ္
ေလ့လာခ်င္တဲ့သူလည္း က်ေန္ာနဲ႕အတူေလ့လာပါမယ္
တစ္ေန႕တစ္လံုးဆိုမမ်ားေလာက္ပါဘူး
အရမ္းမ်ားသြားရင္ ဖတ္လို႕မႏိုင္ေလာက္ဘူးထင္တယ္
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ............?
နည္းတယ္လို႕လည္းမေျပာပါနဲ႕
လူတစ္ေယာက္မွာ ေလ့လာစရာေတြက အခ်ိန္နဲ႕အမွ်ပဲေလ
နည္းနည္းနဲ႕ပဲ စ လိုက္ၾကရေအာင္ပါ
နည္းနည္းေလးေပမဲ့ ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ေအာင္ က်ေန္ာနဲ႕ေလ့လာၾကရေအာင္ဗ်ာ

တစ္ခုေတာ့ ေတာင္းပန္ခ်င္တယ္
က်ေနာ္တစ္ေန႕ကို စကားလံုးတစ္လံုးပဲ တင္ပါမယ္
ေလ့လာသူမ်ားကလည္း အဲ့ဒီစကားလံုးတစ္လံုးနဲ႕ပက္သက္ျပီး Usage ေတြေရးေပးခဲ့ပါ (တစ္ေန႕တာအတြက္ပါပဲ)

××××××××××××××××××××××××××

4 / 9 / 2010

Purpose
( n = ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ v = ရည္ရြယ္ )

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: The purpose of this article is to show people how to lose weight effectively.
Ex 2.: She went out with the purpose of buying a new dress.

××××××××××××××××××××××××


Views: 1410

Reply to This

Replies to This Discussion

A dual-purpose tool
5/9/10
here is today's word of the day:

CONDITION
(n= အေျခအေန၊ V = မူတည္)

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: Her car is in an excellent condition.
Ex 2.: They used to live in a small damp flat but recently they improved their living conditions.
××××××××××××××××××××××
His health condition has significantly improved.
ႊThz for ur cooperation

BR
Nyaalinkarr
He is in a very bad condition.
The terms and conditions of the lease.
6/9/10
TO INVOLVE
V = ပါ၀င္

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: What does the job involve? Will I have to travel a lot?
Ex 2.: Schools involve parents in their children education.
The strike involved many people.
ေလ့လာသူမ်ားသိေစရန္
ွStrike

v : ထု

n : သပိတ္ေမွာက္ျခင္း

ေက်းဇူး Ko Upokun ေရ
က်ေနာ္လည္း စကားလံုးသိလာရျပန္ျပီ
ေတာ္ေတာ္မ်ားစိမ္းေနတဲ့စကားလံုးရွိရင္လည္း အခုလိုေျပာျပေပးပါဥိး

ခင္မင္စြာျဖင့္
ညအလကၤာ
I bought this dictionary for the purpose of learning English.
7/9/10
here is today's word of the day:

TO DEVELOP
V = ႀကီးထြား လာသည္။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲသည္။ ဖြံ့ၿဖိဳးသည္။ ခ်ဲ့ထြင္သည္။ ျဖစ္ေပၚသည္။
ေပၚေပါက္ႀကီးထြားသည္။ ဖလင္ေဆးသည္။ ဓာတ္ပုံကူးသည္။ ဖြံ့ၿဖိဳးေအာင္တည္ေဆာက္ျပဳျပင္သည္။

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: New printing method is being developed by his company. It'll probably be two times faster than currently
used solutions.
Ex 2.: Our new house is being developed by a German company. I hope it'll be finished soon.
Symptoms of measles developed.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service