က်ေန္ာ အြန္လိုင္းမွာ အဂၤလိပ္သင္ခန္းစာေတြ ေလ့လာရင္းနဲ႕စာေတြလိုက္ဖတ္ေတာ့ Usage နဲ႕ Vocabulary ေတြမသိေသးပါလားလို႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတိထားမိလိုက္ပါတယ္....
ျပီးေတာ့ သံုးစြဲပံုနည္းေလးေတြ တစ္ခ်ိဳ႕ဟာေတြကို လံုး၀မသိေသးပါဘူး.......
ဒါေၾကာင့္ တစ္ေန႕စာ Vocabulary ေတြေလ့လာရင္းနဲ႕ ဒီ  Words of the day ကုိေန႕စဥ္ ေရးသြားပါမယ္။
မ်ားမ်ားၾကီးမေရးပါဘူး...
တစ္ေန႕ စကားလံုးတစ္လံုးပဲ ေရးပါမယ္
ေလ့လာခ်င္တဲ့သူလည္း က်ေန္ာနဲ႕အတူေလ့လာပါမယ္
တစ္ေန႕တစ္လံုးဆိုမမ်ားေလာက္ပါဘူး
အရမ္းမ်ားသြားရင္ ဖတ္လို႕မႏိုင္ေလာက္ဘူးထင္တယ္
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ............?
နည္းတယ္လို႕လည္းမေျပာပါနဲ႕
လူတစ္ေယာက္မွာ ေလ့လာစရာေတြက အခ်ိန္နဲ႕အမွ်ပဲေလ
နည္းနည္းနဲ႕ပဲ စ လိုက္ၾကရေအာင္ပါ
နည္းနည္းေလးေပမဲ့ ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ေအာင္ က်ေန္ာနဲ႕ေလ့လာၾကရေအာင္ဗ်ာ

တစ္ခုေတာ့ ေတာင္းပန္ခ်င္တယ္
က်ေနာ္တစ္ေန႕ကို စကားလံုးတစ္လံုးပဲ တင္ပါမယ္
ေလ့လာသူမ်ားကလည္း အဲ့ဒီစကားလံုးတစ္လံုးနဲ႕ပက္သက္ျပီး Usage ေတြေရးေပးခဲ့ပါ (တစ္ေန႕တာအတြက္ပါပဲ)

××××××××××××××××××××××××××

4 / 9 / 2010

Purpose
( n = ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ v = ရည္ရြယ္ )

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: The purpose of this article is to show people how to lose weight effectively.
Ex 2.: She went out with the purpose of buying a new dress.

××××××××××××××××××××××××


Views: 1366

Reply to This

Replies to This Discussion

Symptoms

n[pl] =: ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

×××××××××××
measles

n = ဝက္သက္။
8/9/10
here is today's word of the day:

OUTSTANDING
adj : ထင္ရွားေသာ။ ထူးခြၽန္ေသာ။

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: Tin Zar is an outstanding student. She held the highest grade point average at the end of the last semester.

Ex 2.: Nyo Lei Yee applied for housing at several places, but was't accepted due to outstanding debts.
The outstanding features of the landscape.
ကို Upkon ေရ
က်ေန္ာကို ဒီ Sentences ရဲ႕ ျမန္မာလို ဘာသာျပန္ေပးပါလား
က်ေန္ာမသိလို႕ပါ
Features = အဂၤါရပ္မ်ား
landscape= ရႈခင္း
က်ေနာ္နားလည္တာက အဲ့လို
ဒါေၾကာင့္ ေျပာျပညႊန္ၾကားေပးပါ

ေက်းဇူး
Thz my fri
I will try .

BR
nyaalinkarr
Hi! Ko nyaalinkarr,
I don't have Myanmar font,I don't understand how to type Myanmar font also.I feel shame and Sorry about that.
Thanks/Regards

Dear Upokun, please try this link http://burglish.my-mm.org/latest/trunk/web/testarea.htm. I hope you find it useful.

 

Best Regards,

Ayman

9/9/2010
Hi,

here is today's word of the day:

ATTITUDE
n : သေဘာထား။ ကိုယ္ေနဟန္ထား။


Here are two examples of potential use:

Ex 1.: His attitude towards me has changed recently. He was rather cold at first. Now, it seems that he really likes me.

Ex 2.: The attitudes towards Blacks are becoming better. Nevertheless, they still may have to face indignities and the threat of violence.
I take the attitude that people are in control of their own destinies.
Hi,
here is today's word of the day:

TO TACKLE
v : ကိုင္တြယ္သည္။ ကိုင္သည္။ အေရးယူသည္။ (ေဘာလုံး၊ ေဟာ္ကီစသည္တြင္ တစ္ဖက္လူ ေဘာလုံး သယ္လာသည္ကို) ဝင္လုသည္။

n : ေဘာလုံးသယ္လာသူကို ဝင္လုျခင္း

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: One of her New Year's resolutions was to tackle all her financial problems.

Ex 2.: When he was a child he was perfectly able to tackle all difficulties he came across. Now, he is not strong enough and gets depressed very often.
The government is not determined to tackle inflation.
12/9/2010
Hi,

here is today's word of the day:

TO EXHAUST
v : ပင္ပန္းနြမ္းနယ္သည္။ ကုန္ခန္းသည္။ ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ ေျပာၿပီး၊ ေရးၿပီး၊ ေလ့လာၿပီး ျဖစ္သည္။
n : ကားအင္ဂ်င္စသည္မွ ထုတ္လႊတ္ေသာ အခိုး။ အိပ္ေဇာပိုက္။
Here are two examples of potential use:

Ex 1.: What an exhausting day! All I want to do is go to bed.
Ex 2.: The travellers have nearly exhausted their water supplies, so they decided to go back home.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service