က်ေန္ာ အြန္လိုင္းမွာ အဂၤလိပ္သင္ခန္းစာေတြ ေလ့လာရင္းနဲ႕စာေတြလိုက္ဖတ္ေတာ့ Usage နဲ႕ Vocabulary ေတြမသိေသးပါလားလို႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတိထားမိလိုက္ပါတယ္....
ျပီးေတာ့ သံုးစြဲပံုနည္းေလးေတြ တစ္ခ်ိဳ႕ဟာေတြကို လံုး၀မသိေသးပါဘူး.......
ဒါေၾကာင့္ တစ္ေန႕စာ Vocabulary ေတြေလ့လာရင္းနဲ႕ ဒီ  Words of the day ကုိေန႕စဥ္ ေရးသြားပါမယ္။
မ်ားမ်ားၾကီးမေရးပါဘူး...
တစ္ေန႕ စကားလံုးတစ္လံုးပဲ ေရးပါမယ္
ေလ့လာခ်င္တဲ့သူလည္း က်ေန္ာနဲ႕အတူေလ့လာပါမယ္
တစ္ေန႕တစ္လံုးဆိုမမ်ားေလာက္ပါဘူး
အရမ္းမ်ားသြားရင္ ဖတ္လို႕မႏိုင္ေလာက္ဘူးထင္တယ္
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ............?
နည္းတယ္လို႕လည္းမေျပာပါနဲ႕
လူတစ္ေယာက္မွာ ေလ့လာစရာေတြက အခ်ိန္နဲ႕အမွ်ပဲေလ
နည္းနည္းနဲ႕ပဲ စ လိုက္ၾကရေအာင္ပါ
နည္းနည္းေလးေပမဲ့ ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ေအာင္ က်ေန္ာနဲ႕ေလ့လာၾကရေအာင္ဗ်ာ

တစ္ခုေတာ့ ေတာင္းပန္ခ်င္တယ္
က်ေနာ္တစ္ေန႕ကို စကားလံုးတစ္လံုးပဲ တင္ပါမယ္
ေလ့လာသူမ်ားကလည္း အဲ့ဒီစကားလံုးတစ္လံုးနဲ႕ပက္သက္ျပီး Usage ေတြေရးေပးခဲ့ပါ (တစ္ေန႕တာအတြက္ပါပဲ)

××××××××××××××××××××××××××

4 / 9 / 2010

Purpose
( n = ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ v = ရည္ရြယ္ )

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: The purpose of this article is to show people how to lose weight effectively.
Ex 2.: She went out with the purpose of buying a new dress.

××××××××××××××××××××××××


Views: 1351

Reply to This

Replies to This Discussion

The city is too much exhaust emissions from the cars.
13/9/2010
Hi,

here is today's word of the day:

TO OBEY
v : စကားနားေထာင္သည္။ အမိန့္နာခံသည္။

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: Soldiers are expected to obey the rules and regulations of the army.
Ex 2.: If you don't obey the law, you will get into trouble.
××××××××××××××××××××××××××
14/9/2010
Hi,

here is today's word of the day:

EMBARRASSED
adj : ရွက္တက္တက္

v[pt] : ရွက္ကိုးရွက္ကန္းျဖစ္ခဲ့

v[pp]: ရွက္ကိုးရွက္ကန္းျဖစ္ခဲ့ၿပီး

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: I felt so embarrassed when my boyfriend came in and saw that
terrible mess in
my room.
Ex 2.: I think he was too embarrassed to ask me out, although he's not
a shy person.
×××××××××××××××××××××××××××××××××××
I embarrassed about of my friend when he argue with the boy for our dinner payment.
Embarrassed by lack of money.
19/9/2010
Hi,
here is today's word of the day:

TWILIGHT
n : ဆည္းဆာခ်ိန္

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: Don't go out at twilight! Several girls have been attacked here recently.
Ex 2.: He's facing the twilight of his great career nowadays. People
say he's already
too old to be that popular.
×××××××××××××××××××××
The twilight of mountainous is very fast.
21/9/2010
Hi,
here is today's word of the day:

SUITE
n: ဧည့္ခန္းပါ ဟိုတယ္ခန္း

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: I couldn't afford a suite during my last holidays. I was forced
to put up with a
single room.
Ex 2.: Hello! I would like to make a reservation of two rooms with a
kitchen and a
bathroom. --- No problem, Sir. We can offer you a lovely suite.

××××××××××××××××××××××××××
22/9/2010
Hi,
here is today's word of the day:

ENORMOUS
adj: အလြန္ႀကီးမား
Here are two examples of potential use:

Ex 1.: Have you ever seen such an enormous house? It must have at
least 200 rooms.
Ex 2.: This film was an enormous success and earned $ 1.000.000 in one week.
××××××××××××××××××××××××-
23/9/2010
Hi,
here is today's word of the day:

TO DENY
v : ျငင္း

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: She denied telling her father with whom she spent the last
night. She told him
that it's not his business.
Ex 2.: He denied all the rumours that he got engaged with Christine
and said that he's
not going to marry her.
××××××××××××××××××××××××××××××

ေနာက္က်မွ တင္ေပး၇တဲ့ အတြက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အႏူးအညႊတ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ.....
အင္တာနက္ အခက္အခဲေလးေတြေႀကာင့္ပါ...
သူငယ္ခ်င္းမ်ား အားလံုး နားလည္ေပးႀကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ...
အတတ္နိုင္ဆံုးေတာ့ ႀကိဳးစားျပီး တင္ေပးသြားပါ့မယ္....

အစဥ္ေလးစားစြာျဖင့္....

ညအလကၤာ
25/9/2010

TO BLAME
v: အျပစ္တင္သည္။

n: အျပစ္တင္ခံရျခင္း။

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: Don't blame me for losing the way! You should have taken the map.
Ex 2.: It's easier to blame the others when something goes wrong.
××××××××××××××××××××××××××
We should not blame each other now.Cause of we did together.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service