က်ေန္ာ အြန္လိုင္းမွာ အဂၤလိပ္သင္ခန္းစာေတြ ေလ့လာရင္းနဲ႕စာေတြလိုက္ဖတ္ေတာ့ Usage နဲ႕ Vocabulary ေတြမသိေသးပါလားလို႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတိထားမိလိုက္ပါတယ္....
ျပီးေတာ့ သံုးစြဲပံုနည္းေလးေတြ တစ္ခ်ိဳ႕ဟာေတြကို လံုး၀မသိေသးပါဘူး.......
ဒါေၾကာင့္ တစ္ေန႕စာ Vocabulary ေတြေလ့လာရင္းနဲ႕ ဒီ  Words of the day ကုိေန႕စဥ္ ေရးသြားပါမယ္။
မ်ားမ်ားၾကီးမေရးပါဘူး...
တစ္ေန႕ စကားလံုးတစ္လံုးပဲ ေရးပါမယ္
ေလ့လာခ်င္တဲ့သူလည္း က်ေန္ာနဲ႕အတူေလ့လာပါမယ္
တစ္ေန႕တစ္လံုးဆိုမမ်ားေလာက္ပါဘူး
အရမ္းမ်ားသြားရင္ ဖတ္လို႕မႏိုင္ေလာက္ဘူးထင္တယ္
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ............?
နည္းတယ္လို႕လည္းမေျပာပါနဲ႕
လူတစ္ေယာက္မွာ ေလ့လာစရာေတြက အခ်ိန္နဲ႕အမွ်ပဲေလ
နည္းနည္းနဲ႕ပဲ စ လိုက္ၾကရေအာင္ပါ
နည္းနည္းေလးေပမဲ့ ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ေအာင္ က်ေန္ာနဲ႕ေလ့လာၾကရေအာင္ဗ်ာ

တစ္ခုေတာ့ ေတာင္းပန္ခ်င္တယ္
က်ေနာ္တစ္ေန႕ကို စကားလံုးတစ္လံုးပဲ တင္ပါမယ္
ေလ့လာသူမ်ားကလည္း အဲ့ဒီစကားလံုးတစ္လံုးနဲ႕ပက္သက္ျပီး Usage ေတြေရးေပးခဲ့ပါ (တစ္ေန႕တာအတြက္ပါပဲ)

××××××××××××××××××××××××××

4 / 9 / 2010

Purpose
( n = ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ v = ရည္ရြယ္ )

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: The purpose of this article is to show people how to lose weight effectively.
Ex 2.: She went out with the purpose of buying a new dress.

××××××××××××××××××××××××


Views: 1410

Reply to This

Replies to This Discussion

Hello John, I would like to know how you packed each master case of cigarette.

Hi,

here is today's word of the day:

TO PIERCE

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: Most women have had their ears pierced, so that they can wear jewellery.
Ex 2.: Last summer his leg was pierced with a knife. He hasn't gotten over it yet.

Some youths really like body piercing but some don't.
thank my fri
ur welcome !

Thanks, it is really helpful.  
The other day, I found out this Facebook Application. It has a lot of vocabulary quizzes and I found them very useful.  

Just sharing with all of our friends here.  

http://apps.facebook.com/paungku-dictionary/game

 

(22 / 6 / 2011)

here is today's word of the day:

 

MONSTROUS


Myanmar : ေၾကာက္ခမန္းလိလိ။ စက္ဆုပ္ဖြယ္။ အလြန္ဆိုးရြားေသာ။ အလြန္ႀကီးမားေသာ။ ဧရာမ။ ဘီလူးသရဲ။


Here are two examples of potential use:

Ex 1.: She was horrified to give birth to such a monstrous child, so she abandoned it.
Ex 2.: Your behaviour in class is monstrous! I need to talk to your mother.

Purpose

The major purpose of this training  is to create the good working environment in field.

27/6/2010

here is today's word of the day:

TO BETRAY

သစၥာေဖာက္သည္။ (လွ်ိဳက္ဝွက္ခ်က္စသည္ကို)ေပါက္ၾကားေစသည္။ ေပၚလြင္ေစသည္။

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: He betrayed his soldiers, joining the army of the enemy.
Ex 2.: She was fired and charged after she'd betrayed the plan to a rival's company.

29/6/2011

 

here is today's word of the day:

 

GOSSIP

Myanmar : အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္း။အတင္းစကား။

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: I heard two of our neighbours having a gossip about your husband's new job.
Ex 2.: Tabloids tend to spread gossips about famous people.

1/7/2011


here is today's word of the day:

CURSE

Type: n
Myanmar : ဆဲေရးစကား။ ဖရုသဝါစာ။ က်ိန္စာ။ က်ိန္ဆဲစကား။ ကံေချခင္း၊ ေဘးသင့္ျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း စသည္၏ အေၾကာင္းခံ။ ဓမၼတာလာျခင္း။ ရာသီ ေပၚျခင္း။

Type : v
Myanmar : ဆေရးတိုင္းထြာသည္။ က်ိန္သည္။ က်ိန္ဆဲသည္။ က်ိန္စာတိုက္သည္။

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: He could only say curses, when his boss fired him.
Ex 2.: The witch put a curse on him. From this moment, everything he touches turns into rock.

ေန႔တိုင္းေရးေပးပါလို႔ေတာင္းဆိုပါရေစ ဗဟုသုတလည္းရျပီး အဂ္လိပ္စာလည္းတိုးတတ္မွာမို႔အားေပးပါတယ္

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service