က်ေန္ာ အြန္လိုင္းမွာ အဂၤလိပ္သင္ခန္းစာေတြ ေလ့လာရင္းနဲ႕စာေတြလိုက္ဖတ္ေတာ့ Usage နဲ႕ Vocabulary ေတြမသိေသးပါလားလို႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတိထားမိလိုက္ပါတယ္....
ျပီးေတာ့ သံုးစြဲပံုနည္းေလးေတြ တစ္ခ်ိဳ႕ဟာေတြကို လံုး၀မသိေသးပါဘူး.......
ဒါေၾကာင့္ တစ္ေန႕စာ Vocabulary ေတြေလ့လာရင္းနဲ႕ ဒီ  Words of the day ကုိေန႕စဥ္ ေရးသြားပါမယ္။
မ်ားမ်ားၾကီးမေရးပါဘူး...
တစ္ေန႕ စကားလံုးတစ္လံုးပဲ ေရးပါမယ္
ေလ့လာခ်င္တဲ့သူလည္း က်ေန္ာနဲ႕အတူေလ့လာပါမယ္
တစ္ေန႕တစ္လံုးဆိုမမ်ားေလာက္ပါဘူး
အရမ္းမ်ားသြားရင္ ဖတ္လို႕မႏိုင္ေလာက္ဘူးထင္တယ္
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ............?
နည္းတယ္လို႕လည္းမေျပာပါနဲ႕
လူတစ္ေယာက္မွာ ေလ့လာစရာေတြက အခ်ိန္နဲ႕အမွ်ပဲေလ
နည္းနည္းနဲ႕ပဲ စ လိုက္ၾကရေအာင္ပါ
နည္းနည္းေလးေပမဲ့ ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ေအာင္ က်ေန္ာနဲ႕ေလ့လာၾကရေအာင္ဗ်ာ

တစ္ခုေတာ့ ေတာင္းပန္ခ်င္တယ္
က်ေနာ္တစ္ေန႕ကို စကားလံုးတစ္လံုးပဲ တင္ပါမယ္
ေလ့လာသူမ်ားကလည္း အဲ့ဒီစကားလံုးတစ္လံုးနဲ႕ပက္သက္ျပီး Usage ေတြေရးေပးခဲ့ပါ (တစ္ေန႕တာအတြက္ပါပဲ)

××××××××××××××××××××××××××

4 / 9 / 2010

Purpose
( n = ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ v = ရည္ရြယ္ )

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: The purpose of this article is to show people how to lose weight effectively.
Ex 2.: She went out with the purpose of buying a new dress.

××××××××××××××××××××××××


Views: 1343

Reply to This

Replies to This Discussion

အားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္. က်ေန္ာလည္းတတ္ႏိုင္သေလာက္ေဖာ္ျပေပးပါမယ္

 

2/7/2011


here is today's word of the day:

 

SHELTER

Type : n
Myanmar : အရိပ္အာဝါသ။ ကတဲ၊အိမ္၊ေအးက်င္းစေသာအေဆာက္အအုံ။ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့၊ဒုကၡေရာက္သူလူ၊တိရစၧာန္တို့ခိုနားရန္ကုသိုလ္ျဖစ္ရိပ္သာ၊ေဂဟာစသည္။ ကာသည္။ ကြယ္သည္။ ခိုလႈံခြင့္ေပးသည္။ ။ ကြယ္သည္။ အကာအကြယ္ေပးသည္။ ခိုသည္။ ခိုလႈံသည္။ အရိပ္အာဝါသေကာင္းေသာ။ ေျခေမြးမီးမေလာင္လက္ေမြးမီးမေလာင္။ ေရႊလိုဥထားေသာ။ ရင္အုပ္မကြာေမြးျမဴေသာ။ သက္ႀကီးရြယ္အို၊မစြမ္းမသန္သူစသည္တို့ကိုေစာင့္ေရွာက္ထားေသာရိပ္သာ။

Type : v
Myanmar : ကာရံ

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: It's very unwise to take shelter under a tree in the storm.
Ex 2.: They're looking for him. Tell him to find some shelter!

4 / 7 / 2011
here is today's word of the day:

 

SOLITUDE

Type : n
Myanmar : အထီးက်န္ျခင္း။ လူသူေဝးရာ။

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: I couldn't live in solitude. I just need other people's company.
Ex 2.: The worst thing about being in prison is the solitude that one has to face.

10/7/2011

 

here is today's word of the day:

 

TO ABANDON

n
Myanmar : စိတ္လြတ္လက္လြတ္

v
Myanmar : စြန့္ခြာသည္။ ပယ္ခြာသည္။ ပစ္ထားသည္။ စြန့္ပစ္သည္။ ပစ္ပယ္သည္။ စြန့္လႊတ္သည္။ စြန့္သည္။ ဖ်က္(သိမ္း)သည္။ (ဟန္)မေဆာင္ (ေတာ့)။

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: Fortunately, all people managed to abandon the sinking ship.
Ex 2.: The town was abandoned after the great fire 50 years ago.

12/7/2011

 

TO ENVY


Myanmar : မနာလိုမႈ။ ဣႆာမစၧရိယ။

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: I envy his ability to work until so late.
Ex 2.: I don't envy him the journey at all. The weather is going to be bad there.

13/7/2011

here is today's word of the day:

 

FOLK

Type : adj
Myanmar : ရိုးရာ

Type : n
Myanmar : (က) လူစု။ လူတို့။ (ခ) လူထု။ လူ။

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: The old folk used to say that there are ghosts in this wood.
Ex 2.: All medieval ballads were based on folk stories.

1.What is your purpose for saying me like  this ?

2.My purpose is to become a skillful receptionist.

3.Don't act me like this,i know your purpose.

20/7/2011

here is today's word of the day:

 

PROFOUND

Type : adj
Myanmar : အႀကီးအက်ယ္။ အသည္းလႈိက္အူလႈိက္။ အလြန္ေလးနက္ေသာ။ နက္နဲသိမ္ေမြ့ေသာ။

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: His death was a profound shock to all of us. He was so young and healthy.
Ex 2.: I accepted his help with profound gratitude.

22/7/2011

 

here is today's word of the day:

 

ENTREPRENEUR

Type : n
Myanmar : စီးပြားေရး၌စြန့္စားသူ။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္။ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္။

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: Many big companies invest money in smaller ones making it possible for the entrepreneurs to develop their business.
Ex 2.: I couldn't work for another person. I'd rather be an entrepreneur and set up my own company

31/7/2011

 

here is today's word of the day:

WOUND

n: ဒဏ္ရာ

v: ဒဏ္ရာရ
v[pp]: ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး
v[pt]: ဒဏ္ရာရခဲ့

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: The deep wound, which was made by a sharp knife, is healing slowly.
Ex 2.: He got a gunshot wound in the chest and died.

1/8/2011

 

GEAR

n: အားကစားျခင္း၊အေပ်ာ္ခရီးထြက္ျခင္းစသည္တို့အတြက္တန္ဆာပလာ၊ပစၥည္း၊အသုံးအေဆာင္။ စက္အစိတ္အပိုင္း။ ဂီယာ။ ဂီယာအေနအထား။ အရွိန္။


Here are two examples of potential use:

Ex 1.: My car has six forward gears and a reverse gear.
Ex 2.: The road was so steep that I had to go into second gear.

21 / 8 / 2011

here is today's word of the day:

TO BLEED

v : ေသြးထြက္သည္။ ေငြကို အတင္းေတာင္းယူသည္။

Here are two examples of potential use:

Ex 1.: I fell from the stairs and my leg was bleeding heavily.
Ex 2.: Your hand is bleeding, what happened? I accidentally cut myself with a knife.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service