"ကမာၻ႔စာအုပ္မ်ားေန႕" အထိမ္းအမွတ္ အစီအစဥ္မ်ား ျဗိတိသႇ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္တြင္ က်င္းပမည္

"ကမာၻ႔စာအုပ္မ်ားေန႕" အထိမ္းအမွတ္ အစီအစဥ္မ်ားကို ျဗိတိသႇ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္တြင္ ဧျပီလ (၃၀) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႕၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေဆးေရာင္ျခယ္ျပိဳင္ပြဲ၊ ပံုျပင္ေျပာျပျခင္း ႏွင့္ စာေပေဟာေျပာပြဲ တို႕ပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး စာေပကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားအားလုံး အတူတကြ ပါဝင္ဆင္ႏြဲရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

ေဆးေရာင္ျခယ္ျပိဳင္ပြဲကို ဧျပီလ (၃၀) ရက္ နံနက္ (၁၀) နာရီမွ စတင္ကာ အသက္ (၅) ႏွစ္မွ (၁၁) ႏွစ္အထိ ကေလးငယ္မ်ား ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ပါသည္။ ေရာင္စုံခဲတံႏွင့္ ေဆးေရာင္ျခယ္ရန္ ပုံမ်ားကို စာၾကည့္တိုက္မွ ျပင္ဆင္ထားေပးမည္ျဖစ္ျပီး ျပိဳင္ပြဲဝင္ကေလးမ်ား အေနျဖင့္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ေရာင္စုံခဲတံမ်ားလည္း ယူေဆာင္လာႏိုင္ပါသည္။ ျပိဳင္ပြဲဝင္ကေလးမ်ားကို အသက္အလိုက္ အဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕ခြဲ၍ ယွဥ္ျပိဳင္ေစမည္ျဖစ္၍ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီမွ အေကာင္းဆုံး ေဆးျခယ္ႏိုင္သူ (၅) ဦးကို ေရြးခ်ယ္၍ ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္သြားပါမည္။ အေကာင္းဆုံးလက္ရာမ်ားကို ျဗိတိသႇ်ေကာင္စီ ကေလးစာၾကည့္တိုက္တြင္ ျပသထားပါမည္။

ေန႕လည္ (၁:၃၀) နာရီ တြင္ အသက္ (၅) ႏွစ္မွ (၁၂) ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပံုျပင္ဖတ္ျပမည့္ အစီအစဥ္တြင္ ျဗိတိသႇ်ေကာင္စီမွ ပံုေျပာေကာင္းတဲ့ ဆရာမ Rachael မွ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ပုံျပင္မ်ားကို ဖတ္ျပသြားပါမည္။ ထို႕ေနာက္ ကေလးမ်ားကို လက္ေဆာင္မ်ား ေပးပါမည္။

ညေန (၅) နာရီတြင္ အသင္းဝင္မ်ားႏွင္႔ စာေပကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား အားလုံးအတြက္ စာေပေဟာေျပာပြဲ က်င္းပပါမည္။ ဆရာေအာင္သိန္းေက်ာ္ (ေအတီေက (ခ) ဆူဒိုနင္ (ခ) အတၱေက်ာ္) တို႕မွ “သတင္းကို ခ်င့္ခ်ိန္ပိုင္းျခား လက္ခံႏိုင္စြမ္း (Media Literacy and News Literacy)” ဆိုေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသြားပါမည္။ ေဟာေျပာပြဲအျပီးတြင္ ဆရာႏွင့္ သိလိုသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕အျပင္ ဧျပီလ (၃၀)ရက္ေန႕၌ ကမာၻ႕စာအုပ္မ်ားေန႕ကိုဆင္ႏြဲရင္း အသင္းဝင္သူမ်ားအား ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ အမွတ္တံဆိပ္ပါခဲတံအိပ္ေလးမ်ား လက္ေဆာင္ေပးအပ္သြားပါမည္။

အထက္ပါအစီအစဥ္မ်ားကို တက္ေရာက္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ဧျပီလ (၂၈) ရက္္ တနလၤာေန႕ေနာက္ဆုံးထား၍ ျဗိိိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္တြင္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ 

Register online -> http://tinyurl.com/bclib2014

တယ္လီဖုန္း၊ အီးေမးလ္တို႕ ျဖင့္လည္း စာရင္းေပးႏိုင္ျပီး ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မွာ ၂၅၄၆၅၈ / ၂၅၆၂၉၀ လိုင္းခြဲအမွတ္ ၃၃၁၆ ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာမွာ library.enquiries@mm.britishcouncil.org ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္ျပီး စာၾကည့္တိုက္သို႕ လာေရာက္ေသာအခါ မွတ္ပုံတင္ (သို႕) ေက်ာင္းသားကဒ္ တစ္ခုယူေဆာင္လာရန္လိုပါသည္။

စာၾကည့္တိုက္ဝန္္ေဆာင္မူမ်ားအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဝက္ဗ္ဆိုက္ www.britishcouncil.org.mm သို႕မဟုတ္www.myanmar-network.net သို႕မဟုတ္ https://www.facebook.com/BritishCouncilMyanmar သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

Views: 1070

Reply to This

Replies to This Discussion

Library member or Myanmar network member?

Dear Nandar Htway,

Kindly inform you that this event is for both library member and non- member. You can register online or at the library desk by Monday 28 April for the activities. Please note that the places are limited and the registration will be based on first come first served. 

Please feel free to contact me should you need any further assistance.

Best regards,

Aye Kyi Khaing

Customer Service and Sales Officer

Customer Service and Sales 

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service