Yay


Yay သည္ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ ၀မ္းသာျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ေအာင္ပဲြခံျခင္းႏွင့္ သေဘာက်ျခင္း အစရွိတဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ အာေမဍိတ္ျဖစ္ပါတယ္။ စကားလံုး၏ ဇစ္ျမစ္ကေတာ့ ၀ိုးတစ္၀ါးပါ။ တခ်ိဳ႕ေသာ အဘိဓာတ္မ်ားက "yeah" မွ ဆင္းသက္လာတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ "yay big" နဲ႔ "yay high" အဆင့္ေတြက ဆင္းသက္လာတဲ့ ႀကိယာေထာက္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း Oxford English အဘိဓာန္ကေတာ့ "yay high" ထဲက yay သည္ yea ကေန ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒါနဲ႔ေတာင္ လူေတြက ဘာေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြး ေနတာပါလိမ့္။


ဘယ္ကပဲ ဆင္းသက္လာလာ ကိစၥမရွိပါ။ Oxford English အဘိဓာန္ထဲမွာ yay အတြက္ ပထမဦးဆံုးေသာ ဥပမာ၀ါက်က ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ကျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းက တကယ့္ကို အံ့ၾသစရာေကာင္းပါတယ္။ သူက ေရလႊာလိႈင္းစီးတဲ့သူေတြရဲ႕ စကား၊ အသံုးအႏႈန္းေတြကိုပဲ ေျပာတယ္။ cowabunga (ရင္ဖိုမႈေၾကာင့္ ေအာ္သံ)၊ wipe-out (ေရလႊာလိႈင္းစီးရာ၌ ဟန္ခ်က္ပ်က္ျခင္း) I'm getting stoked. (ငါေတာ့ အရမ္း စိတ္လႈပ္ရွားေနၿပီ)…. Yay gremmies (ေရး…..နတ္ဆိုးေတြ) (gremmies သည္ ငယ္ရြယ္ေသာ (သို႔) အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသာ အမ်ားအားျဖင့္ တျခားသူေတြကို စိတ္အေႏွာက္အယွက္ေပး ေသာ ေရလႊာလိႈင္းစီး သမားေလးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။


Yea

Yea သည္ ေရွးေဟာင္းအဂၤလိပ္စာ (Old English) အထိ ဇစ္ျမစ္လိုက္ရေလာက္ေအာင္ ပို၍ အိုေဟာင္းေသာ စကားလံုးျဖစ္ပါတယ္။ Germanic ဘာသာစကားတိုင္းတြင္ ၄င္းႏွင့္ တူညီေသာ စကားလံုးမ်ားရွိပါတယ္။ "ဟုတ္ကဲ့" (yes) ႏွင့္ "တကယ္ပါ" (indeed) တို႔ အစားအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ၄င္းကို ႀကိယာေထာက္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ - Squiggly loved the chocolate, yea, he reminisced about it for weeks. (Squiggly က ေခ်ာကလက္ကို အရမ္းႀကိဳက္တယ္။ တကယ္ပါ။ အဲဒီအေၾကာင္းကို အပတ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ သူ စၿမံဳ႕ျပန္ေနတယ္။) နာမ္အေနနဲ႔လည္း သံုးႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ - Aardvark was one of 30 yeas in favour of limiting access to the lake. (ေရကန္ကို အသံုးျပဳျခင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကန္႔သတ္တဲ့ဘက္က "ဟုတ္ကဲ့" ေပါင္း အခု (၃၀) မွာ Aardvark က တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။) အခုေခတ္မွာေတာ့ မဲေပးတဲ့အေၾကာင္းေျပာတဲ့အခါ လူေတြက "yea" ကို သံုးၾကပါတယ္။


Yeah

ေနာက္ဆံုးေတာ့ yeah က yes အစား အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ အရပ္သံုးစကားျဖစ္ၿပီး (၂၀)ရာစုေစာေစာ ပိုင္းကတည္းက အေမရိကားမွာ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဘိဓာန္အမ်ားစုမွာ Yeah ကို အရပ္သံုး (သို႔) စကားေျပာအျဖစ္ သတ္မွတ္ဆဲျဖစ္တဲ့အျပင္ တခ်ိဳ႕အေျပာအဆိုအျပဳအမူလမ္းညႊန္မ်ား (manners guides) ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားက Yeah သည္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ႏိုင္တဲ့ စကားလံုးျဖစ္ၿပီး yes က သာလွ်င္ ယဥ္ေက်းၿပီး ပညာရွင္ပီသေသာ တုံ႔ျပန္မႈျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေရးသားၾကပါတယ္။ (ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္မွ Yes အစား Yeah လို႔ ေျပာေလ့ရွိေပမဲ့ အခုေတာ့ ႀကိဳးစားျပင္ေနပါတယ္။)


Yay ႏွင့္ အဓိပၸာယ္တူေအာင္ yea ႏွင့္ yeah ကို အသံုးျပဳျခင္းကို ကန္႔ကြက္သူမ်ားထံက ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲဒီလို သံုးႏႈန္းျခင္းက ဒီစကားလံုး (၂)လံုးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို သိပ္နားမလည္လို႔ ယံုၾကည္ ေပမဲ့ တစ္ဖက္ကလည္း လူေတြက သူတို႔ စိတ္လႈပ္ရွားတဲ့အခါ "Yes" လို႔ ထေအာ္တာကိုလည္း ေမ့ထားလို႕ မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလို အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ Yea (သို႔) Yeah သံုးႏႈန္းျခင္းက မဆီေလ်ာ္ဘူးလို႔ ေျပာ၍ မရပါ။

Quickanddirtytips.com မွ Mignon Fogarty, Grammar Girl ၏ Yay, Yea, Yeah, or Yes? ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဒီေနရာမွာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။


LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp


Views: 2108

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service