"You're hired" is a video series on hiring and recruiting from the British Council. Follow Philip Hart and Marcia Boardman as they take us through the process of recruiting a new team member.

Visit http://learnenglish.britishcouncil.org/en/youre-hired/episode-5 for video, vocabulary activity, tapescript and language tasks for this episode.

 

Episode (5)

 

Sarah goes for an interview with Marcia and Philip.

(မာစီယာႏွင့္ ဖိလစ္တို႔၏ လူေတြ႔အင္တာဗ်ဴးသို႔ ဆာရာသြားသည္။)

 

 • Marcia Boardman : Hi Sarah! I’m Marcia Boardman – we spoke on the phone….
  (ဟိုင္းဆာရာ၊ကြ်န္မကေတာ့ မာစီယာ ေဘာ့မန္းပါ - ကြ်န္မတို႔ ဖုန္းနဲ႔ စကားေျပာခဲ့တယ္ေလ…)
 • Sarah : Oh yes, I remember – I was having a bad day!
  (ေအာ္၊ဟုတ္ကဲ့၊ ကြ်န္မမွတ္မိပါတယ္ - ကြၽန္မစိတ္အခန္႕မသင့္ျဖစ္ေနတဲ့ေန႕က စကားေျပာျဖစ္ခဲ့တာေနာ္)
 • Marcia Boardman : … and this is Philip Hart, our CEO.
  (… ဒါကေတာ့ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဖိလစ္ဟတ္ပါ။)
 • Philip Hart : Hello! (ဟယ္လို!)
 • Sarah : Hello, it’s very nice to meet you both.
  (ဟယ္လို၊ ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို ေတြ႕ရတာအလြန္ ၀မ္းသာပါတယ္။)
 • Philip Hart : It says on your CV that you do voluntary work…
  (ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ထဲမွာေတာ့ ခင္ဗ်ားက လုပ္အားေပးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ရတာ ၀ါသနာပါတယ္လို႔ ေရးထားတယ္။)
 • Sarah : Well, when I have time, yes! I do work at a centre for children with difficulties, yes..
  (ဟုတ္ကဲ့၊ အခ်ိန္ရွိရင္ေတာ့ လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိတဲ့ကေလးမ်ားအတြက္ စင္တာတစ္ခုမွာ လုပ္ပါတယ္။ ဟုတ္ကဲ့…)
 • Philip Hart : That must be very interesting…
  (အဲ့ဒီလုပ္ငန္းက အရမ္းစိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းမွာပဲ…)
 • Sarah : It’s rewarding and challenging.
  (အဲဒီအလုပ္က ပင္ပန္းရက်ိဳးလည္းနပ္ျပီး စိန္ေခၚမႈလည္း ရွိပါတယ္။)
 • Marcia Boardman : Sarah, can you tell us a little bit about your current position?
  (ဆာရာ၊ ကြ်န္မတို႔ကို လက္ရွိရွင့္ရဲ႕ ရာထူးအေၾကာင္း နည္းနည္းေလာက္ ေျပာျပႏိုင္မလား?)
 • Sarah : I’m assistant sales director for a chain of language schools.
  (ကြ်န္မက ဘာသာစကားေက်ာင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ လက္ေထာက္ အေရာင္းညႊန္ၾကားေရးမႈးပါ။)
 • Philip Hart : So this post would be quite a change then…
  (ဒါဆို ဒီရာထူးက အေတာ္အတန္ေတာ့ အေျပာင္းအလဲရွိမွာေပါ့…)
 • Sarah : I don’t think so honestly because the skills are the same, despite the product.
  (ရိုးရိုးသားသားေျပာရရင္ ကြ်န္မကေတာ့ မထင္ပါဘူး၊ ရရွိလာမယ့္ထြက္ကုန္က ဘာပဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန အရည္အခ်င္းကေတာ့ အတူတူပါပဲ။)
 • Marcia Boardman : Why are you thinking of moving on?
  (ဘာလို႔အလုပ္ေျပာင္းဖို႔ စဥ္းစားတာလဲ?)
 • Sarah : Well I’ve come as far as I can in my current position, I feel and I’m 28 now and would love to take on more responsibility.
  (အင္း၊ ကြ်န္မရဲ႕ လက္ရွိရာထူးမွာ ကြ်န္မတတ္စြမ္းသေရြ႕ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျပီးျပီ၊ ကြ်န္မအသက္က အခုဆိုရင္ ၂၈ ႏွစ္ရွိျပီေလ။ ဒီေတာ့ ကြ်န္မ တာ၀န္ေတြပိုမိုယူႏိုင္ျပီလို႔ ခံစားရပါတယ္။)
 • Marcia Boardman : Ok, let’s move on to managing people. Can you give us an example of when you had to deal with a particularly difficult managee?
  (ေကာင္းပါျပီ၊ လူေတြကို စီမံခန္႔ခြဲမႈအေၾကာင္းသြားရေအာင္။ ကြ်န္မတို႔ကို ရွင့္အေနနဲ႔ ဒုကၡေပးတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးရွိခဲ့ရင္ ဥပမာအျဖစ္ေျပာျပပါလား?)
 • Sarah : Well, yes, I had two people working for me who didn’t get along at all – they had no shared values, different temperaments – and they used to argue a lot, it looked like it was impossible for them to work together. So, I sat down with them, and we talked about their differences and their problems and after that, things went much more smoothly!
  (ဟုတ္ကဲ့၊ ရွိပါတယ္၊ ကြ်န္မလက္ေအာက္မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ လူႏွစ္ေယာက္က အခ်င္းခ်င္းလည္း လံုး၀မတည့္ပါဘူး - မတူညီတဲ႔စံေတြရွိၾကတယ္၊ ကြဲျပားတဲ့ စရိုက္နဲ႕ - ျပီးေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ခဏခဏ ျငင္းခုံၾကတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ အတူတူအလုပ္တြဲလုပ္ဖို႔ဆိုတာ ၾကည့္လိုက္ရင္ မျဖစ္ႏိုင္သလိုပဲ။ အဲဒီေတာ့၊ ကြ်န္မသူတို႔နဲ႔ အတူတူထိုင္လိုက္တယ္ျပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ျခားနားခ်က္ေတြ၊ ျပႆနာေတြကို ေျပာၾကတယ္၊ အဲဒီလိုလုပ္ျပီးေတာ့ အရာရာက ပိုမိုအဆင္ေျပာလာတယ္ေလ။)
 • Philip Hart : How would you deal with a rapidly changing and uncertain global market? (အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ လွ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနတဲ့ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တစ္ခုကို ခင္ဗ်ားဘယ္လို  ကိုင္တြယ္မလဲ?)
 • Sarah : : Ok, that’s actually something I wanted to talk about in my presentation… but I’d say to stay flexible and to diversify markets and sales strategies.
  (အင္း၊ အဲ့ဒါကေတာ့ ကြ်န္မရဲ႕ တင္ျပခ်က္ထဲမွာ ေျပာျပခ်င္ေနတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါပဲ…ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မေျပာခ်င္တာကေတာ့ ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ျဖစ္ေအာင္ေနျပီး ေစ်းကြက္နဲ႔ အေရာင္းဗ်ဴဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသင့္ပါတယ္။)
 • Marcia Boardman : It says on your CV you speak French and Spanish.
  (ရွင့္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္မွာ ျပင္သစ္နဲ႕ စပိန္စကားေျပာတယ္လို႔ေရးထားတယ္။)
 • Sarah : : Yes, I do. I lived in both France and Spain for a while.
  (ဟုတ္ကဲ့။ ကြ်န္မျပင္သစ္နဲ႔ စပိန္ႏိုင္ငံမွာ ေနခဲ့ဖူးပါတယ္။)
 • Philip Hart : Any plans to learn other languages?
  (တစ္ျခားဘာသာစကားေတြကိုေရာ ေလ့လာဖို႔အစီအစဥ္ရွိလား?)
 • Sarah : I’d love to try!
  (ႀကိဳးစားၾကည္႕ခ်င္ပါတယ္။!)
 • Marcia Boardman : Ok, can you tell us about a time you closed a particularly challenging deal? (ဟုတ္ပါျပီ။  စိန္ေခၚမႈေတြပါတဲ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ိဳး ခ်ဳပ္ဆုိ တာမ်ိဳးရွိခဲ႔ဘူးလား? ရွိရင္ေျပာျပပါလား)
 • Sarah : Well, the biggest contract I won – and the thing I’m most proud of professionally – was with a large university in India, to provide language training. The contract was full of technicalities and the client was very picky! – But I still pulled it off.
  (အၾကီးဆံုးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး အလုပ္ကိစၥမွာ  ကြ်န္မဂုဏ္အယူဆံုးကေတာ့ အိႏိၵယက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းၾကီး တစ္ခုနဲ႔ ဘာသာစကားေလ့က်င့္မႈကို ေထာက္ပံ့ဖို႔လုပ္ႏိုင္ခဲ့တာပါပဲ။ အဲ့ဒီစာခ်ဳပ္မွာ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္ရာ အေသးစိပ္ကိစၥေတြပါၿပီး အလုပ္အပ္သူကလည္း အရမ္းဇီဇာ ေၾကာင္တာပဲ။ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။)
 • Marcia Boardman : Ok – do you have any questions for us?
  (အိုေက - ကြ်န္မတို႔ကိုေမးခ်င္တာမ်ားရွိပါလား?)
 • Sarah : Yes – about your ethical policy and your carbon footprint…I was wondering whether you are planning to reduce your carbon footprint and whether all your products are ethically sourced?
  (ဟုတ္ကဲ့။ရွင္တို႔ရဲ႕က်င္႔၀တ္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒနဲ႔ကာဘြန္ထုတ္လုပ္မႈပါပဲ ..... ကာဘြန္ထုတ္လုပ္မႈကိုေလ်ာ႔ခ်ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါသလား။ ထုတ္လုပ္မႈေတြကေရာက်င္႔၀တ္နဲ႕ကိုက္ညီပါရဲ႕လား။)
 • Philip Hart : That’s a very good question…and that’s something we’re moving towards at the moment…
  (အဲ့ဒါအရမ္းေကာင္းတဲ့ ေမးခြန္းပါပဲ.. ျပီးေတာ့အဲ့ဒါကို ယခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။)
 • Marcia Boardman : Ok, well, let’s move on to the presentation…
  (ဟုတ္ျပီ၊ တင္ဆက္မႈဆီကို ဆက္လက္သြားလိုက္ရေအာင္…)

 

Visit http://learnenglish.britishcouncil.org/en/youre-hired/episode-5 for video, vocabulary activity, tapescript and language tasks for this episode.

 

 

Related posts

You're Hired - အပိုင္း (၁)
You're Hired - အပိုင္း (၂)
You're Hired -
 အပိုင္း (၃)
You're Hired - အပိုင္း (၄)
You're Hired - အပိုင္း (၅)
You're Hired -
 အပိုင္း (၆)
You're Hired - အပိုင္း (၇)
You're Hired - အပိုင္း (၈)
You're Hired - အပိုင္း (၉)
You're Hired - အပိုင္း (၁၀)Views: 4212

Reply to This

Replies to This Discussion

Very nice,Thank you so much

Many Thanks :)

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

I    wanna   read   more  posts

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service