"You're hired" is a video series on hiring and recruiting from the British Council. Follow Philip Hart and Marcia Boardman as they take us through the process of recruiting a new team member.

Visit http://learnenglish.britishcouncil.org/en/youre-hired/episode-6 for video, vocabulary activity, tapescript and language tasks for this episode.

 

Episode (6)


Watch Daniel and Sarah make their presentations to see who can impress Philip and Marcia the most.
(ဒန္နီရယ္ႏွင့္ ဆာရာတို႔၏ တင္ဆက္မႈကိုျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ မည္သူက ဖိလစ္ႏွင့္ မာစီယာကို အထင္ၾကီးေစမလဲဆိုသည္ကို ၾကည့္ရႈပါ။)

 • Daniel : When I was asked to do a presentation on “Where WebWare is going, and what I can do to help it get there,” my first thought was simple: me!
  “WebWare ရဲ႕တိုးတက္မႈႏွင့္ ထိုရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိေအာင္ကြ်ႏ္ုပ္ ဘယ္လို ကူညီႏိုင္မလဲ” ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ကြ်န္ေတာ့ကို တင္ဆက္မႈလုပ္ခိုင္းတုန္းက ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ပထမဦးဆံုး အေတြးကေတာ့ ရိုးရွင္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ပါပဲ!
  As you’ve already seen, I’ve got a lot of skills, and the right kind of personality needed to do a job like this … Here’s a slide I made! You see that – that’s my sales team – they love me!
  ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတဲ့အတုိင္းပါပဲ၊ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အရည္အခ်င္းအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္၊ ျပီးေတာ့ ဒီလိုရာထူးမ်ိဳးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လုပ္ထားတဲ့ ကားခ်ပ္ပါ။ ဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ အေရာင္းအဖြဲ႕ပါ။ သူတို႔က ကြ်န္ေတာ့္ကို ခ်စ္ၾကပါတယ္!
  Certainly going to be sad to see me leave…
  ကြ်န္ေတာ္သူတို႕ဆီကထြက္လာမွာကို သိၾကရင္ ၀မ္းနည္းေနၾကမွာ အမွန္ပါပဲ…
  Outside the box thinking – that’s what I’ve got…!
  သမရိုးက်ပံုစံကေန ခြဲထြက္ျပီးေတြးျခင္းဆိုရင္ေတာ့ - အဲဒါကြ်န္ေတာ္မွာရွိတာေလ…!
 • Sarah : OK. To start with, I did a careful SWOT analysis using the data I had available, which is obviously only partial. I looked at aspects such as competitors, online visibility, changing technologies and R&D… On the basis of this, I believe WebWare should carry out some careful market research, strengthen its brand awareness in secondary markets, and improve the flexibility of its offer. It this produces positive results, I think it should be possible to maintain the premium pricing policy…
  (အုိေက. အရင္ဦးဆံုးကၽြန္မမွာရွိတဲ႔အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ SWOT(S=strength - အားသာခ်က္။ W=weakness - အားနည္းခ်က္။ O=opportunities - အခြင့္အလမ္းမ်ား။ T=threats - ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား။) ဆန္းစစ္မႈကိုျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။မျပည္႔စံုဘူးဆိုတာကေတာ႔ ထင္ရွားပါတယ္။ ျပိဳင္ဘက္မ်ား၊ online ေပၚမွာလူသိမ်ားမႈ၊ေျပာင္းလဲေနတဲ႔နည္းပညာမ်ားႏွင္႔ R&D (သုေတသန နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး) အစရွိတဲ႔ရႈေထာင္႕ေတြကိုၾကည္႕ပါတယ္။ ဒါေတြကိုအေျခခံၿပီး Webware အေနနဲ႔ေသခ်ာတဲ႔ေစ်းကြက္သုေတသနမ်ား၊ ဒုတိယတန္းစားေစ်းကြက္ ေတြမွာ သူတို႔ရဲ႔အမွတ္တံဆိပ္ကို ပိုသိျမင္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သူတို႔ကမ္းလွမ္းခ်က္ရဲ႕ ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ႏိုင္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သင္႔တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ေကာင္းတဲ႔ အက်ိဳးေပးရလဒ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ အေကာင္းဆံုးေစ်းသတ္မွတ္တဲ႔မူ၀ါဒကို ထိမ္းသိမ္းထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္)
 • Daniel : Here’s the sales figures for the last job I did – all down to me! Blue sky thinking! Finally, to finish my presentation, I’d like to play you a song I wrote…
  (ဒါကေတာ့ ေနာက္ဆံုးအလုပ္အတြက္ အေရာင္းစာရင္းပါ။ အကုန္ကြ်န္ေတာ္လုပ္တာပါပဲ။ ဆန္းသစ္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြပါပဲ! ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ တင္ဆက္မႈကို အဆံုးသတ္ရန္အတြက္၊ ကြ်န္ေတာ္ေရးထားတဲ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို ဖြင္႔ျပခ်င္ပါတယ္…)
 • Philip Hart : Ok, Ok… that’s enough. Thanks Daniel…
  (အိုေက၊ အုိေက…ရပါျပီ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဒန္နီရယ္…)
 • Daniel : Great! So does that mean I’ve got the job?
  (ေကာင္းပါျပီ! ဒါကကြ်န္ေတာ္အလုပ္ရျပီဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္လား၊?)
 • Marcia Boardman : Erm, we’ll be in touch over the next five days to let you know…
  (အင္း…ေနာက္ငါးရက္အတြင္းမွာ အေၾကာင္းျပန္ပါ့မယ္…)
 • Daniel : OK great, thank you.
  (ဟုတ္ကဲ့။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။)
 • Sarah : This is how I’d predict a sales pattern would go. I have to emphasise these are only speculative results at the moment.
  (ဒါကေတာ့ အေရာင္းပံုစံဘယ္လိုရွိသင့္တယ္ဆိုကို ကြ်န္မမွန္းဆလိုက္တာပါ။ အေလးထားေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒါေတြက လက္ရွိမွာ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးတဲ့ အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။)
  The key words are: caution, adaptability, and consolidation of main product lines – WebWare’s “cash cows,” if you like. It’s important to be flexible, yet reliable. Oh, and another thing is you need to improve the delivery times on your online orders! I hope all that’s clear. Do you have any questions?
  (အဓိကထားရမယ့္ စကားလံုးေတြကေတာ့ - သတိထားျခင္း၊ အေျခအေနအလိုက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္အဓိကက်တဲ႔ လူအင္အား၊စက္ပစၥည္းအစရွိတာေတြကို ေပါင္းစည္းႏုိင္ျခင္းပါပဲ။ Webwareရဲ႕ အျမတ္ေငြရွာေဖြေပးတဲ႔ဌာနေတြလို႔လည္း ဆိုခ်င္ဆိုနိုင္ပါတယ္။ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္တာဟာ အေရးႀကီးသလို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မႈ ကလည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ ေၾသာ္၊ ျပီးေတာ့ေနာက္ထပ္ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရမွာကေတာ့ ရွင္တို႔ရဲ႕ အြန္လိုင္းကအမွာစာေတြကို ပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့အခ်ိန္ကာလပါပဲ။ အားလံုးရွင္းၾကလိမ္႔မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ရွိပါေသးလား?)
 • Philip Hart :  No, thank you Sarah – that’s all very clear – you’ve given us quite a lot to think about there!
  (ဟင့္အင္း၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆာရာ - အားလံုးရွင္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေတြးေတာစရာေတြ အမ်ားၾကီးေပးလိုက္တာပဲ!)
 • Marcia Boardman : Yes, thanks a lot Sarah. We’ll be in touch over the next few days to let you know about the appointment.
  (ဟုတ္ကဲ့၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆာရာ။ ေနာက္ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရွင့္ကို ဆက္သြယ္လုိက္ပါ့မယ္။)
 • Sarah : Thank you both for your time. It’s been a pleasure meeting both of you.
  (ႏွစ္ေယာက္လံုးကို အခ်ိန္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ႏွစ္ေယာက္လံုးကို ေတြ႕ရတာလဲ ၀မ္းသာပါတယ္။)
 • Philip Hart/ Marcia Boardman : Bye! (တာ့တာ!)

Visit http://learnenglish.britishcouncil.org/en/youre-hired/episode-6 for video, vocabulary activity, tapescript and language tasks for this episode.

Related posts

You're Hired - အပိုင္း (၁)
You're Hired - အပိုင္း (၂)
You're Hired -
 အပိုင္း (၃)
You're Hired - အပိုင္း (၄)
You're Hired - အပိုင္း (၅)
You're Hired -
 အပိုင္း (၆)
You're Hired - အပိုင္း (၇)
You're Hired - အပိုင္း (၈)
You're Hired - အပိုင္း (၉)
You're Hired - အပိုင္း (၁၀)

Views: 3990

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks u for ur posts

ႊThanks a lot for uploading. The Episodes teach not only for Education but also human skill. Pls let me know when the episodes end.

I   like   your   posts   very   much!

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service