ထိုေရာဂါအား ကူးစက္ထားသျဖင့္
စိတ္မ်ားပူပန္ မၾကံတတ္ဘဲ
ေျပေၾကာင္းေျပရာ ေဖြရွာေနသည့္
လူနာသူ႔အား တို႔မ်ားကပင္
သနားၾကင္စြာ ေဖးမပါ။

သူ႔မွာလက္တြဲ အခက္ခဲကို
တို႔လည္းၾကံဳဘိ ေနမထိသို႔
လွသည့္ႏွလံုးသား ၾကင္နာတရားျဖင့္
တို႔မ်ားကူညီ စာနာသည္
မွ်ေ၀ခံစား တို႔ႏွလံုးသား။

သူကေျပာလာ လွ်ဳိ႕၀ွက္စရာကို
သူ႔ခမ်ာသိကၡာ သတင္းမျဖာေအာင္
ငါတို႔ႏႈိတ္ပိတ္ ၀မ္းထဲၾကိတ္ျပီး
ထားလိမ့္ေလမည္ ကတိတည္။

ထိုေရာဂါသည္ လူနာဘယ္အား
ဘာသာအေရာင္ေသြး အတန္းအစားမေရြးဘဲ
က်ား၊မ မဟူ တို႔မမူဘဲ
သူသူငါငါ လူတကာကုိ
မခြဲျခားဆက္ဆံ တို႔စိတ္မွန္။
(ဆက္ရန္)

Views: 111

Add a Comment

You need to be a member of Myanmar Network to add comments!

Join Myanmar Network

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service