ေျမာက္ဒဂံု ျမိဳ ့နယ္ ရွိ English 4 skills သင္ၾကားေပးေနေသာ private tuition တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ Assistant teacher တစ္ဦးအလိုရွိသည္။

အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ေျပာဆုိဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။

Computer ကၽြမ္းက်င္စြာအသုံးျပဳႏုိင္သူကုိဦးစားေပးစဥ္းစားေပးမည္။

အသက္ ၅ ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ကေလးမ်ားကို စိတ္ရွည္စြာ သင္ၾကားေပးႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ ရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မွု အနည္းဆံုး Intermediate level ႏွင့္ အထက္ရွိရမည္။

ေသာၾကာ၊စေနႏွင့္တနဂၤေႏြေန႕မ်ားတြင္ ေန ့လည္ ၁၂ နာရီ မွ ည ၇ နာရီအတြင္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ လိုအပ္ပါက အျခားအခ်ိန္ မ်ားတြင္ ပါ လာေရာက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

ေျမာက္ဒဂံု ႏွင္ ့ အနီး တစ္၀ိုက္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ဦးစားေပးမည္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား hninswelatt@gmail.com သို ့ ၂၃.၀၃.၂၀၁၈ ေနာက္ဆံုးထားျပီး  CV ေပးပို ့ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Views: 63

Add a Comment

You need to be a member of Myanmar Network to add comments!

Join Myanmar Network

Featured Discussions

© 2018   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service